Odgovorno s hrano

ZAKLJUČEK EKOKVIZA ZA SREDNJE ŠOLE 2014

Dodano: 2014-03-12 17:40:50
Srednješolci odlični v znanju o podnebnih spremembah. Z državnim tekmovanjem na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik so danes zaključili letošnji ekokviz za srednje šole.

Kamnik, 11. marec 2014 – Z državnim tekmovanjem na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik so danes zaključili letošnji Ekokviz za srednje šole, ki je letos potekal na temo podnebnih sprememb. V njem je sodelovalo rekordnih 222 dijakov iz 42 srednjih šol iz cele Slovenije. - V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagal dijak Aljoša Počuč   iz Ekonomske šole Celje, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehničnega izobraževanja je zmagal dijak Tadej Golobič iz ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola, v kategoriji strokovne in splošne gimnazije pa se je najbolj izkazala dijakinja Anamarija Tušar  iz Biotehniškega centra Naklo.

 V programu Ekošola so za temo letošnjega Ekokviza za srednje šole izbrali podnebne spremembe in ga naslovili »Kakšno bo vreme jutri?«. Temo so določili z namenom, da srednješolci spoznajo, kako človekova dejavnost vpliva na podnebne spremembe in kaj lahko kot posamezniki storimo, da zmanjšamo negativne učinke svojega delovanja nanje. Tekmovanje je razpisano za tri kategorije srednjih šol: srednje poklicno izobraževanje (SPI), srednje in poklicno–tehnično izobraževanje (SSI in PTI) ter strokovne in splošne gimnazije. Poteka v dveh delih: dijaki najprej tekmujejo v šolskem tekmovanju, trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja pa se uvrstijo na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje: od meteorološkega dogajanja do vplivov na elektroenergetski sistem

»Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših problemov človeštva, kljub dejstvu, da se podnebje je in bo spreminjalo,« je poudaril Andrej Velkavrh iz Urada za meteorologijo pri Agenciji RS za okolje, ki je dijakom predstavil meteorološka dogajanja v preteklem obdobju. Vplive vremenskih razmer na slovenski elektroenergetski sistem, še posebej pa zadnje vremenske ujme in kako so pri tem uravnotežili sistem, je predstavil Andrej Semprimožnik iz ELES-a. Župan občine Kamnik Marjan Šarec je v uvodu pozdravil sodelujoče dijake in mentorje ter poudaril, da je izobraževanje za trajnostni razvoj pomemben v vseh obdobjih odraščanja in da letošnje tekmovanje iz ekoznanja predstavlja pomemben korak na poti do večje izaveščenosti o podnebnih spremembah.

Anamarija Tušar iz Biotehniškega Centra Naklo, zmagovalka v kategoriji strokovne in splošne gimnazije, je povedala, da je v Ekovizu sodelovala že tretje leto. Dodala je: »Tekmovanja se vedno rada udeležim, ker se veliko dogaja in je lepo doživetje, ki mi polepša dan.«

Nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar pa je na podelitvi nagrad dejal, da je Ekokviz eden izmed osrednjih projektov programa Ekošola že nekaj let: »Z  letošnjo vsebino so dijaki pridobili poglobljeno znanje s področja, ki mu v programu Ekošola iz leta v leto namenjamio več pozornosti. Izjemno pomembno pa je, da se znanje z enega področja prepleta z drugimi okoljskimi dejavnostmi v srednjih šolah. S povezovanjem učnih vsebin in s projekti, kakršen je Ekokviz, jih celovito izobražujemo za okolju prijazen način življenja. Še posebno pomembno je, da tako pridobljeno znanje in navade dijaki prenesejo tudi med starše in v lokalno okolje.«

Anamarija Tušar, Biotehniški center Naklo
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL