Odgovorno s hrano

GEN GOSTILA NAJBOLJŠE NA NATEČAJU MLADI V SVETU ENERGIJE

Dodano: 2014-07-03 11:49:25
V Informacijskem središču GEN so 3. junija 2014 nagradili najboljše učence in dijake ter njihove mentorješol, ki so v so v šolskem letu 2013/14 v projektu »Mladi v svetu energije« raziskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in energetike.

Namen projekta "Mladi v svetu energije" je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizko-ogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin si v GEN energji prizadevajo povečati energetsko pismenost ter psodbutiti mentorje za podajanje sicer kompleksnih energetskih tem.

Na zaključni prireditvi nagradnega natečaja, ki ga že šesto leto zapored organizira družba GEN energija, so mentorji in učenci desetih slovenskih šol prejeli priznanja in nagrade za najboljše, zmagovalne projekte po izboru strokovne komisije. Po podelitvi nagrad so si nagrajenci ogledali tudi interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o električni energiji in v eksperimentalnici sodelovali pri delavnicah o svetlobi.

V sodelovanju z Ekošolo, partnerjem projekta Mladi v svetu energije, so v letošnjem šolskem letu nagradni natečaj razpisali za tri starostne skupine. Učenci in dijaki so na različne načine raziskovali področje energije in skušali čim bolj celovito predstaviti svoj pogled na energetiko: kaj je energija, od kod prihaja, kateri so načini pridobivanja in porabe električne energije, kako je bilo nekoč in kako je danes ter kako si predstavljajo, da bo v prihodnosti. Učenci so se seznanili tudi z mešanico energetskih virov v Sloveniji, lastnostmi energentov in elektroenergetskim sistemom.

Na natečaj so prejeli več kot 220 različni izdelkov (od maket, plakatov, risb, kolažev, družabnih iger, slikanic, video izdelkov in raziskovalnih nalog), sodelovalo je skoraj 600 slovenskih otrok in mladostnikov.

Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:
MALČKI, prva starostna skupina
OŠ Stopiče, 1. razred,
OŠ Marije Vere Kamnik, 2. razred,
OŠ Sveti Jurij, 3. razred,
OŠ Leskovec pri Krškem, PO Veliki Podlog, 2.-3. razred.

GLAVCE, druga starostna skupina
OŠ Drska, 7. razred,
OŠ Frana Metelka Škocjan, 8. razred,
OŠ Koseze, 4.-7. razred.

RAZISKOVALCI, tretja starostna skupina
OŠ Puconci, 8. razred,
ŠC Ljubljana – Srednja lesarska šola, 4. letnik,
ŠC Maribor – Srednja strojna šola, 1. in 3. letnik.
Najboljše učence in dijake so 3. junija 2014 gostili v Informacijskem središču GEN. Po končani podelitvi nagrad so si nagrajenci ogledali tudi center Svet energije, v katerem so z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o energetiki in tehniki nasploh.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL