Odgovorno s hrano

NA EKOKVIZU ZMAGALI UČENCI OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA

Dodano: 2011-04-20 18:26:57
Ljubljana, 19. april 2010 – Danes se je z državnim tekmovanjem zaključil letošnji Ekokviz, tekmovanje v ekoznanju, na katerem se je pomerilo več kot 3.700 osnovnošolcev iz vse Slovenije.

Zmagala je ekipa Dolgopoljci z OŠ Šturje Ajdovščina, drugo mesto je zasedla ekipa Besni biologi z OŠ Martina Krpana, tretje pa ekipa Ekoasi z I. OŠ Murska Sobota. Udeležence Ekokviza sta nagovorila državni sekretar na Ministrstvu RS za okolje in prostor dr. Peter Gašperšič in nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar. Zmagovalnim ekipam je v imenu Telekoma Slovenije, ki je soorganizator Ekokviza že  tretje leto, čestital predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević in jim predal donacije za ekonaložbe v skupni višini 10.000 evrov.

 Tričlanske ekipe so sestavljali šestošolci, sedmošolci in osmošolci, ki so se učili o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah in učinkoviti rabi energije. Celotno učno gradivo je bilo objavljeno na spletni strani http://eko.telekom.si, kjer so učenci lahko odgovarjali na vprašanja za vajo in marca tudi  tekmovali na šolskih tekmovanjih v Ekokvizu. Dvanajst najboljših ekip je danes v polfinalnem delu odgovarjalo na 30 vprašanj prek računalnika, v finale pa so se uvrstile tri najboljše ekipe, kjer so na odru v živo izmenično odgovarjale na najbolj zahtevna vprašanja. Vsaka ekipa je imela veliko podporo v glasnem navijanju svojih sošolcev in prijateljev, pesti pa so za svoje učence stiskali tudi njihovi mentorji.

 Zmagovalnim ekipam je pokale izročil častni gost, državni sekretar na Ministrstvu RS za okolje in prostor        dr. Peter Gašperšič, in dejal: »Okoljsko odgovorno lahko deluješ le takrat, ko se najprej naučiš, kaj to pomeni, in kako s tem kot posameznik vplivaš na družbo in okolje. Na okoljskem ministrstvu se zavedamo pomena učenja, zato podpiramo delovanje Ekošole, ki je pomembna institucija na področju organiziranja in izvajanja projektov osveščanja in izobraževanja otrok o okolju. Udejanjanje projektov Ekošole pa je seveda odvisno od posameznih ekošol, učiteljev in učencev ter od celotne lokalne skupnosti. Prepričani smo, da projekt Ekokviz na zabaven način približa vsebine o odgovornem ravnanju z okoljem, kar omogoča, da otroci pridobljeno ekoznanje uporabijo v vsakdanjem življenju.«

 Letos so otroci osvajali ekoznanje na področju biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb in učinkovite rabe energije. Omenjene teme so nadgradnja znanja, ki so ga otroci dobili pri naravoslovnih predmetih in pri drugih šolskih ter obšolskih dejavnostih. »Vse tri teme so otroci pri Ekokvizu že spoznali v preteklih letih in so jih kljub zahtevnosti dobro sprejeli. Radi se učijo o živalih in rastlinah, ki jih najdejo v svoji neposredni okolici. Blizu jim je tudi spoznavanje različnih življenjskih okolij živali in rastlin, kot so gozdovi, travniki, mokrišča, reke, jezera in podobno. Velik poudarek smo letos namenili tudi sobivanju človeka v teh biotsko raznovrstnih okoljih, zato so vse ekipe, ki so se uvrstile na državno tekmovanje, pripravile svojo predstavitev o biotski raznovrstnosti kot izzivu razvoja turizma v domačem okolju. Dobili smo zelo zanimive ideje, ki bodo morda odgovornim pomagale pri načrtovanju razvoja turizma v lokalni skupnosti,« je o izbiri tem letošnjega Ekokviza povedal mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator Ekošole.

 Soorganizator Ekokviza Telekom Slovenije, ki že tretje leto omogoča organizacijo in izvedbo Ekokviza prek spleta, je zmagovalnim šolam tudi letos namenil ekodonacije v skupni višini 10.000 evrov. Šole bodo donacije namenile naložbam, s katerimi bodo še bolj prijazne do okolja. Predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević je ob predaji donacij mlade nagovoril: »V Telekomu Slovenije smo pri svojem delu predani načelom trajnostnega razvoja in si prizadevamo za njihovo integracijo v naše poslovanje. V skrb za trajnostni razvoj aktivno vključujemo vse zaposlene, dobavitelje, zunanje izvajalce in poslovne partnerje ter uporabnike.

Na področju varovanja okolja samostojno in partnersko izvajamo različne projekte. Eden zelo pomembnih je tudi Ekokviz. Veseli smo, da smo skupaj z Ekošolo omogočili izvajanje Ekokviza prek spleta ter tako otrokom na zabaven in prijazen način približali učenje in tekmovanje v ekoznanju. Na ta način smo uspeli pritegniti veliko osnovnih ekošol, ki iz leta v leto prijavljajo vedno večje število ekip,« in dodal: »Verjamem, da boste znanje, ki ste ga letos pridobili na Ekokvizu prenesli tudi na svoje starše, babice in dedke ter v lokalnem okolju doprinesli veliko velikih korakov na poti k čistejšemu okolju.«

 

Na letošnjem Ekokvizu je sodelovalo 1.256 ekip s 170 osnovnih šol, v finale pa so se uvrstile dve ekipi OŠ Martina Krpana iz Ljubljane, dve ekipi OŠ Benedikt in po ena ekipa OŠ Lovrenc na Pohorju, I. OŠ Murska Sobota, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, OŠ Polzela, OŠ Križe, OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen in OŠ Vavta vas. Foto in video utrinki z Ekokviza so na ogled na spletni strani http://eko.telekom.si. Ta bo delovala tudi po zaključku letošnjega tekmovanja, saj bo na njej še vedno dostopno učno gradivo in vprašanja za vajo, v katerih se bodo lahko pomerili vsi, ki jih zanima, koliko znanja imajo o okolju.

 

Dodatne informacije:

-          Ekošola kot način življenja, ustanova, Dunja Dolinšek, tel. št.: 0590 713 39; elektronska pošta: dunja.dolinsek@ekosola.si.

-          Telekom Slovenije, Služba za odnose z javnostmi, Darinka Pavlič Kamien, tel. št.: (01) 234 16 98, elektronska pošta: darinka.pavlic-kamien@telekom.si.

 

Več o Ekokvizu

Ekokviz je ena izmed projektnih dejavnosti programa Ekošola kot način življenja. Da pridobijo oziroma obdržijo zeleno zastavo in naziv ekošola, morajo osnovne šole vsako leto sodelovati v petih projektnih dejavnostih ekošole, ki jih izberejo same. Med njimi je tudi Ekokviz, ki poteka že od šolskega leta 2001/02 in je med osnovnimi ekošolami zelo dobro sprejet.

 

V šolskem letu 2008/2009 se je Ekokvizu kot soorganizator in sponzor pridružil Telekom Slovenije, ki je tekmovanje povezal s prednostmi sodobne tehnologije. Največja novost je bil prenos celotnega tekmovanja na spletno mesto http://eko.telekom.si. Prek njega je potekalo učenje s pomočjo učnega gradiva, prijava ekip, tekmovanje za vajo in zares, objavljeni pa so bili tudi vsa obvestila, novice in pomembni dokumenti.

 

S prenosom na splet je Ekokviz postal še bolj prijazen do okolja, obenem pa dostopen vsem, ki bi želeli preizkusiti svoje znanje, ne le tekmovalcem. Povečala se je tudi privlačnost Ekokviza v očeh učencev in mentorjev, kar dokazuje izjemen odziv: letos je na Ekokvizu sodelovalo 186 osnovnih šol in kar 1.288 ekip oziroma 3.864 učencev, kar je četrtino več kot lani.

 

Na Ekokvizu lahko tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov osnovnih ekošol. Tekmovanje je ekipno, kar pomeni, da učenci na vprašanja odgovarjajo v tričlanskih ekipah. Končni rezultat, ki ga dosežejo, je odraz znanja celotne ekipe, zato morajo dobro poznati vsak svoje področje in sodelovati pri odgovarjanju na vprašanja.

 

Tekmovalci so najprej tekmovali na svojih šolah, na podlagi doseženih rezultatov pa so se oblikovale regijske lestvice. Najboljša ekipa z vsake od osmih regijskih lestvic in še tri po rezultatu so se uvrstile na državno tekmovanje.

Za več informacij o Ekokvizu obiščite http://eko.telekom.si

 

Ekošola kot način življenja

Ekošola je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je Fundacija za okoljsko izobraževanje in vzgojo ter izobraževanje za trajnostni razvoj (FEE), ki je bila ustanovljena z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Od leta 1994, ko je program Eco Schools začel delovati, število sodelujočih šol nenehno raste. Veliko k temu prispeva njegova narava – na preprost in razumljiv način pristopa k okoljskemu izobraževanju, vodstvo programa pa podpira hitro rast sodelujočih šol znotraj posameznih držav, kot tudi širjenje mednarodne mreže z večanjem števila sodelujočih držav.

 Program Eco-Schools je sedaj prisoten v skoraj vseh državah – članicah EU, kot tudi v različnih državah srednje in vzhodne Evrope.

Cilj programa Ekošola je razvijanje in razumevanje trajnostnega razvoja v vseh porah življenja. Mlade in učitelje navaja na povezovanje vsebine z vsakdanjim življenjem, kar je temelj šole prihodnosti. Prav zato je lahko program Ekošola kot način življenja sestavni del vzgojnega načrta šole.

Slovenija ima v okviru mednarodnega programa Ekošol poseben status, saj sodi v sam vrh in je celo zgled drugim. Program se je začel razvijati leta 1996, do danes pa se je razširil na 628 ustanov (239 osnovnih šol, 98 podružničnih šol, 116 vrtcev, 129 enot vrtcev, 35 srednjih šol in 11 domov CŠOD).

Več informacij o programu Ekošola kot način življenja najdete na Napaka! Sklicna hiperpovezava ni veljavna.

Telekom Slovenije in okolje

Prizadevanje za varovanje in ohranjanje okolja ima v strategiji družbene odgovornosti vseh družb Skupine Telekom Slovenije posebno mesto. Do sedaj so v skupini na tem področju že naredili nekaj velikih korakov, veliko pozornosti pa nameravajo varovanju okolja nameniti tudi v prihodnje.

  • ISO 14001: Marca 2008 je Telekom Slovenije prejel okoljski certifikat ISO 14001. V okviru pridobitve certifikata so se njegovi zaposleni zavezali tudi h konkretnim ciljem, ki jih želijo doseči na področju varovanja okolja, na primer zmanjšanju porabe električne energije in ločeno zbiranje odpadkov.
  • Listina ETNO: Telekom Slovenije je k varovanju okolja zavezan tudi z listino Evropskega združenja telekomunikacijskih operaterjev (ETNO), ki preko sekcije za trajnostni in okoljski razvoj podaja smernice za razvoj in izboljšave na okoljskem področju.
  • Forum EMS: Skupina Telekom Slovenije si prizadeva za objektivno obveščanje o poteku in izsledkih znanstvenih raziskav elektromagnetnih sevanj v okolju. Spodbuja sodelovanje med vsemi, ki so vključeni v proces gradnje in delovanja postaj mobilne telefonije ali pa za to izkažejo interes. Je aktiven član in podpornik Foruma EMS, ki skrbi za izobraževanje, povezovanje in objektivno obveščanje tudi na nacionalni ravni. V okviru Foruma EMS je podpisnik in izvajalec kodeksa dobre prakse, ki podpisnike zavezuje k večjemu prispevku za zmanjšanje vnosa virov elektromagnetnega sevanja v prostor.

Odločitev za sodelovanje pri Ekokvizu izhaja iz cilja, da Telekom Slovenije v svojo skrb za trajnostni razvoj vključuje tudi vse svoje javnosti in deležnike ter jih spodbuja k okoljsko odgovornemu ravnanju in jih o njem tudi izobražuje.

Za več informacij obiščite http://www.telekom.si/podjetje/okoljska_odgovornost/ 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL