Odgovorno s hrano

Ekokviz za OŠ

Pred vami je prvi del učnega gradiva Ekokviz 2011/12, ki smo ga tudi letos pripravili s treh različnih področij Odločili smo se za teme, ki so del našega vsakdana in vplivajo na kvaliteto našega življenja in preživetja na planetu, na katerem živimo. Letošnje vsebine  ekokviza so:
1. Odpadki
2. Voda
3. Prehrana

Prvi tematski sklop, Odpadki, je namenjen učencem šestih razredov in želi mlade seznaniti o vzrokih in posledicah onesnaževanja okolja in pomembnosti varovanja le-tega. Slabo znanje nas namreč ne odvezuje odgovornosti  in če bi se morda bolj zavedali razsežnosti, ki jih ima naš odnos do narave, bi bila prihodnost našega planeta bolj svetla.

S temo Voda se bodo pobližje spoznali sedmošolci. Poudarimo, da  moramo omenjeni pojem razumeti v najširšem pomenu te besede, saj ni le življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam ali pomemben energetski vir, temveč je tudi sestavni del vsakega živega bitja. Zagotovo lahko rečemo, da brez vode ne bi bilo življenja na Zemlji. Žal se ne zavedamo dovolj, v kolikšni meri sta razvoj in obstoj življenja na Zemlji pogojena z ohranitvijo okolja in s tem vode, kot njenim ključnim sestavnim delom, saj se obnašamo kakor da so viri zalog vode neomejeni.

Čedalje bolj se izpostavlja tudi problematika prehranjevanja mladih, zato smo se odločili, da bo tretji tematski sklop, Prehrana, namenjen izobraževanju osmošolcev. Pravilno prehranjevanje je način doseganja zdravega in kakovostnega življenja. Vzgoja o pravilnem prehranjevanju je nujno potrebna, saj vpliva na fizično in psihološko stanje človeka. Osebnostno zorenje mladih poteka v času največjih in najbolj ključnih sprememb, zato ni presenetljivo, da je njihova pozitivna samopodoba še toliko bolj povezana z zunanjo podobo.

ODPADKI - Pojem odpadki je nastal z industrijsko revolucijo, ki je ustvarila množico izdelkov iz materialov, ki v naravi počasi ali pa sploh ne razpadejo. Drugi pomemben dejavnik, ki povečuje količino odpadkov, je boljši življenjski standard in nastajanje predmetov za enkratno uporabo.

VODA - Kar  97,5 odstotka  vse vode na Zemlji je slane, od preostalih 2,5 odstotkov sladke vode je 70 odstotkov zamrznjene v polarnih ledenih prostranstvih. Preostalih 30 odstotkov sladke vode je prisotne predvsem v obliki vlage v zemlji ali podtalnice. Manj kot en odstotek vse sladke vode na svetu pa je na voljo človeštvu za uporabo.

PREHRANA - V najstniških letih telo hitro raste in se nenehno obnavlja. V danem obdobju je zato potrebna zadostna količina kakovostne hrane.

"Če hrana raste, jo jej,
če ne raste, je ne jej.
Sadje, zelenjava, oreščki in žitarice rastejo.
Sladice in kokakola ne!"
(L. Hay)

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL