Odgovorno s hrano

Konferenca in predavanja

STROKOVNA PREDAVANJA
FEE / ECO-SCHOOLS - Anna Normann, Eco-Schools
Predstavitev programa Ekošola na Hrvaškem  - Josip Gregac , nacionalni koordinator Ekošole na Hrvaškem
Zelena oskrba – Lenka Puh, JAZON d.o.o.
Prijava na razpise pri nas in v Evropi –  Nina Novinec
Ekošola v interakciji naravnega okolja za trajnostni razvoj  - Dane Katalinič

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA za šolsko leto 2011/12

Predstavitev projektov
Šolska VRTilnica
Likovni natečaj »Prednovoletni čas«
Ekopaket
Mladi v svetu energije
LIFE+ projekt okoljskega osveščanja šolske mladine

PREDSTAVITEV PROJEKTA "ZGODNJE NARAVOSLOVJE"

Kočevski gozdovi -  Ljudmila Lovšin, Vrtec Kočevje
Kako je paglavec Miki postal žaba Fricka – Iris Tomašić, Vrtec Pobrežje
Kdo si prebivalec našega igrišča? – Tatjana Duh, Vrtec Pobrežje
Ptice in mi – Zdenka Neuvirt, Vrtec Pobrežje
Naša jablana skozi letne čase – Lilijana Kirbiš, Vrtec Tezno Maribor
Grajski grič v vseh letnih časih – Romana Holc, Vrtec Studenci Maribor
Drevo od brsta do ploda – Katja Šturm, Vrtec Most na Soči
Doživljanje narave v različnih okoljih skozi letne čase – Urška Suhadolčan, OŠ Miklavž na Dravskem polju, Vrtec Ciciban
Čebele in cvetovi – Marija Berčnik, Vrtec Tezno Maribor
Jabolko od ploda do ploda – Ani Gale, OŠ Rodica
Rastline in živali mojega kraja skozi letne čase – Erika Žalec, Vrtec Trebnje
Rastline in živali mojega kraja skozi letne čase – Mateja Vrbnjak, Tanja Krajnc, Vrtec Manka Golarja
Življenje ob ribniku in ob njem – Sonja Vegelj, Vrtec Pedenjped
Vrt v vrtcu – Lenka Miklavčič, Helena Pugelj, Vrtec Šentvid
Interakcija med otrokom, vzgojiteljem in starši preko spremljanja rasti fižola -  Mojca Buzeti, Borut Anželj, Vrtec Murska

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL