Odgovorno s hrano

LETNI DELOVNI NAČRT ZA CŠOD ZA ŠOLSKO LETO 2010/11


1. Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju ciljev.  

2. CILJI, ki jih uresničuje  program Ekošola kot način življenja.

3. Za pridobitev ekozastave mora vsaka ustanova izvesti vse tri vodilne tematske sklope:

4. Sodelovati še v 3 (treh)  projektih:

5. Prostovoljne aktivnosti. Tiste, ki jih boste izvedli označite.

6. Ekoprogramski svet

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL