Odgovorno s hrano

ODGOVORNO S HRANO - WE EAT RESPONSIBLY!

Spletna stran ODGOVORNO S HRANO!
Facebook ODGOVORNO S HRANO!
Facebook WE EAT RESPONSIBLY!


                                                 
   Učne ure za učitelje                                                       
Navodila za izvedbo projekta 2017/2018

Navodila za izvedbo projekta 2016/2017
 Dodatek

 Metodološki priročnik za učitelje  Jedilnik za spremembo

Primeri dobrih praks Odgovorno s hrano 2016

       

GRADIVO ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
- POGLAVJE O HRANI 
Zakaj je odgovorno prehranjevanje tako pomembno?
- Vprašalnik Eko-odbora za STARŠE
- Vprašalnik Pregled hrane - PRIGRIZKI IZ MOJE TORBE
- Vprašalnik Pregled hrane - ŠOLSKA KUHINJA
- Vprašalnik Pregled hrane - PREDSTAVITEV
- Vprašanje Pregled hrane - UČENCI

 

   

Hrana je potreba, užitek,
hrana je stvar osebnega in kulturnega izbora 

             

VPRAŠALNIKI

MEDNARODNA KONFERENCA Prosvetni dom Artiče, 24. oktobra 2017
MEDNARODNA KONFERENA O ODGOVORNEM RAVNANJU S HRANO IN DRUGI PRIMERI DOBRIH PRAKS, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, 15. december 2016

DELAVNICE:
Delavnica ODGOVORNO S HRANO - 29. in 30. junij 2015
Delavnica ODGOVORNO S HRANO - 4. november 2015
Prehranska pismenost in odgovorno ravnanje s hrano - doc. dr. Stojan Kostanjevec, asistentka Martina Erjavšek
Delavnica ODGOVORNO S HRANO - 25. januar 2016
Delavnica ODGOVORNO S HRANO - 18. april 2016

DIDAKTIČNA GRADIVA:
BAZA PODATKOV PROJEKTA ODGOVORNO S HRANO
EU COMIC BOOK ORGANIC FARMING
EU TASTE BOOK
MEAT ATLAS

V Evropi redko pomislimo na to, da je hrana tudi človekova pravica in velik svetovni problem. Svetovno prebivalstvo hitro narašča in do leta 2050 bomo na našem planetu morali nahraniti trikrat več ljudi kot pred stotimi leti. Naš izbor hrane ima neposreden ali posreden vpliv na podnebje, na uporabo naravnih virov kot sta voda in zemlja, na zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo dostojno življenje doma in po svetu.

Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) je mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške.

Projekt Odgovorno s hrano! je eden prvih poskusov EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

 Ali ste vedeli, da v današnjih časih proizvodnja hrane:
- bolj prispeva h globalnemu segrevanju kot avtomobili, kamioni, letala in vlaki skupaj?
- porabi 70 odstotkov sladke vode, vendar zaradi pesticidov in gnojil, ki odtekajo vanjo, v veliki meri zmanjšuje njeno kakovost?
- pospešuje izginjanje biotske raznovrstnosti?
- je glavno gonilo krčenja gozdov in opustošenja Zemlje?

Vendar vsa hrana nima enakega vpliva na okolje. Kakšen pozitiven ali negativen vpiv ima neka hrana na ljudi in na planet, je odvisno od naslednjih petih vidikov: kaj jemo, koliko jemo (česa), koliko hrane zavržemo, kako je bila naša hrana pridelana in kdo je imel od tega korist.

Vsak od nas ima možnost vsaj trikrat dnevno izbrati hrano, ki spoštuje življenje nas in okoli nas. Na svetu, kjer živi 7 milijard ljudi, se nam naše osebno pozitivno dejanje lahko zdi kot kaplja v morje, vendar ni tako. Hrana v Evropi in Severni Ameriki, ima največji vpliv na okolje in je povod mnogih negativnih vplivov. Vendar pa je v Evropi, zlasti v devetih evropskih državah, ki so del tega projekta, tudi mnogo pozitivnih načinov potrošnje hrane, ki so lahko pomemben vzgled in podpora za ostale države.  

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL