Odgovorno s hrano

LETNI DELOVNI NAČRT ZA EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2010/11


1. Ekošola kot način življenja je celosten program srednje šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju ciljev.    

2. CILJI, ki jih uresničuje  program Ekošola kot način življenja:

3. Za pridobitev ekozastave mora vsaka srednja šola/dom izvesti vse tri vodilne tematske sklope:

4. Sodelovati v vsaj eni od tem projekta »PODNEBNE SPREMEMBE« in na dveh ostalih projektih po   izbiri:


5. Prostovoljne aktivnosti. Tiste, ki jih boste izvajali označite.

6. Ekoprogramski svet

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL