Odgovorno s hrano

EKOKVIZ 2010/11 za SŠ

VPRAŠANJA DRŽAVNO TEKMOVANJE SPI
VPRAŠANJA DRŽAVNO TEKMOVANJE SSI/PTI
VPRAŠANJA DRŽAVNO GIM
REŠITVE

TESTNA VPRAŠANJA

UČNO GRADIVO ZA EKOKVIZ 2010/11
Razpis
Pravila sodelovanja
Zapisnik šolskega tekmovanja
Izjava staršev

DODATKI

CO2 TOPLOGREDNI PLIN

PODNEBNE SPREMEMBE

Teacher's Guide to: Biodiversity


TERMINSKI PLAN
AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
 gradivo za tekmovanje
 26.1.2011  po elektronski pošti, spletna stran
 šolsko tekmovanje
 3.3.2011  naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 1.3.2011 po elektronski pošti
 poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev
 10.3.2011  po elektronski pošti na naslov: info@ekosola.si
 državno tekmovanje
 6.4.2011 ob 11. uri
          Biotehniška šola Maribor,                Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor


PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL