Odgovorno s hranoKviz Ekogeneracija

Spoštovani učitelji in učenci!

Za preverjanje znanja iz področja energije, smo vam pripravili vprašanja za preverjanje znanja v spletni aplikaciji.
Vsako reševanje kviza vsebuje deset vprašanj, ki se pojavljajo povsem naključno. Na vsako vprašanje lahko v enem poskusu kviza odgovarjate samo enkrat. Nad vprašanjem vam je na voljo tudi slika, ki služi kot namig. Na vprašanje odgovorite tako, da izberete pravilen odgovor. Računalnik vam bo takoj posredoval podatke o pravilnosti odgovora. Potem nadaljujete kviz s klikom na naslednje vprašanje.

Po koncu reševanja kviza, računalnik pokaže statistiko uspešnosti. Če s svojim rezultatom niste zadovoljni, lahko ponovno odgovarjate na vprašanja, vendar ta ne bodo enaka, saj jih računalnik izbira naključno.​

Na ta način vas želimo spodbuditi k temu, da ustrezne odgovore najdete v gradivu, ki je na spletu, oziroma pobrskate po spletnih virih.

Veliko uspeha pri reševanju,

Lea Janežič

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL