Odgovorno s hrano

PROJEKTI 2016/2017

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2016/2017 bo treba izvesti naslednje aktivnosti:

I.   IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, 
      ozaveščevalne in zbiralne akcije ter najmanj ene izbirne aktivnosti)
II.  IZPOLNITI POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČATI PRISTOJBINO 2016/2017

OŠ/SŠ/CŠOD/DD/FAKULTETE

I.EKOAKCIJSKI NAČRT:
Pripraviti in izvesti ekoakcijski načrt; vsebine povežite z učnim načrtom. Vsaka ustanova sama določi svoje aktivnosti in jih opredeli kot kratkoroče, srednjeročne in dolgoročne

A. PREDVIDENI PROJEKTI
Izmed navednih projektov izberite vsaj tri, povežite jih z učnim načrtom:
- EKOKVIZ ZA OŠ (odgovorno s hrano, znanstveniki zgodovine, krožno gospodarstvo);
- EKOKVIZ ZA SŠ (odgovorno s hrano, krožno gospodarstvo, preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost)
- EKOPAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS)
- KROŽNO GOSPODARSTVO  ali ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO
- HRANA NI ZA TJAVENDAN (zmanjšajmo količino odpadne hrane)
- ALTERMED (Celjski sejem, 10.-12.3.2017); Odgovorno s hrano, Zdrava, uravnotežena prehrana in lokalna pridelava)
- UČINKOVITA RABA ENERGIJE V ŠOLAH IN VRTCIH
- ODGOVORNO S HRANO-EAT RESPONSIBLY! (mednarodni projekt devetih evropskih držav, ki je namenjen kritičnem razmišljanju o potrošniših navadah in globalnih vplivih vsakodnevnih prehrambenih odločitev.)
- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (opazovanje in raziskovanje narave, oblikovanje zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč in invazivne rastline)
- STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM
- MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo energije)
- PO KORAKIH DO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (spodbujanje trajnostnega načina prevoza med otroci in mladostniki)
- LIKOVNO USTVARJANJE (likovno ustvarjanje na razpisano temo)
- ŠOLSKA VRTILNICA (urbano vrtnarjenje)
- MLADI POROČEVALCI 
- ZNANJE O GOZDOVIH

B. OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE
Izvedba vsaj ene ozaveščevalne akcije in ene zbiralne akcije na ravni celotne ustanove:
- zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
- zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij,
   zbiranje papirja

C.IZBIRNA AKTIVNOST
Obvezno si izberite en sklop, ki ga boste poglobljeno izvajali skozi vse šolsko leto z učenci, dijaki in zaposlenimi v ustanovi. Kot pomoč pri izbiri aktivnosti  vam je v ekoaplikaciji na voljo šifrant.

II. IZPOLNJENO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
III. PLAČANA PRISTOJBINA ZA 2016/2017

 

TEMATSKI SKLOP          PROJEKTI                              ŠIFRANT 2016/2017 

1 ODPADKI

1.1.1 ETZO - EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV (v šifrantu pod C)
1.1.2 EKO-PAKET (v šifrantu pod A)
1.1.6 JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO (v šifrantu pod A)
1.1.7 STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM
(v šifrantu pod A)

2 ENERGIJA 2.1.1 MLADI V SVETU ENERGIJE (v šifrantu pod A)
2.1.2 UČINKOVITA RABA ENERGIJE V ŠOLAH IN VRTCIH (v šifrantu pod A)
4 TRAJNOSTNA MOBILNOST 4.1.1 MISIJA - TRAJNOSTNA MOBILNOST (v šifrantu pod A)
5 HRANA IN ZDRAVJE

5.1.1 ALTERMED (v šifrantu pod A)
5.1.2 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (v šifrantu pod C)
5.1.3 HRANA NI ZA TJAVENDAN (v šifrantu pod A)
5.1.4 ODGOVORNO S HRANO  (v šifrantu pod C) 

6 OKOLICA ŠOLE

6.1.1 ŠOLSKA VRTILNICA (v šifrantu pod A)
6.1.2 ZELIŠČARSKO VRTNARSKI DNEVNIK (šolski vrtovi s poudarkom na slovenskih avtohtonih vrstah, dnevnik za opazovanje in beleženje za 1. triado)
ŠČEPEC TRAVNIŠKIH ZDRAVILNIH RASTLIN BLIŽNJEGA OKOLJA (opazovalni dnevnik posajenih travniških zdravilih rastlin za 1. triado) (v šifrantu pod C) 

7 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 7.1.1 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST(v šifrantu pod A)
7.1.2 ZNANJE O GOZDOVIH (v šifrantu pod C) 
8 OHRANJANJE NAŠEGA SVETA 8.1.1 EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (v šifrantu pod A)
8.1.2 EKOKVIZ OŠ (v šifrantu pod A)
8.1.3 EKOKVIZ SŠ (v šifrantu pod A)
8.1.4 LIKOVNO USTVARJANJE na razpisano temo (v šifrantu pod A)
8.1.5 MLADI POROČEVALCI (v šifrantu pod A) 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL