Odgovorno s hrano

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Vsak med nami je udeleženec v prometu. Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo za okolju in zdravju prijaznejše načine prevoza.Okolju prijazni načini so hoja, kolesarjenje, izbira javnega prevoza, pa tudi vožnja s skirojem, električni avtomobili itd.

 • Z izbiro okolju (in zdravju) prijaznih načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa skrbimo tudi za več gibanja.
 • Svojo trajnostno mobilnost lahko izboljšujemo z manjšimi, posameznimi ukrepi.
 • Na področju trajnostne mobilnosti je potrebno povezovanje (načina prevoza, posameznikov, skupin) – izboljšana trajnostna mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.
 • Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura.
 • Pomemben vidik trajnostne mobilnosti je varnost v prometu.

Mentorji boste oblikovali skupine otrok oz. mladih, kjer boste spoznavali različne vidike trajnostne mobilnosti, prepoznavali možnosti za izboljšave, iskali rešitve itd. Mentorji sami glede na starost, interes in siceršnji pristop k ozaveščevalnim projektom prilagodite izvajanje. Pomembno je, da se otroci prek izvajanja aktivnosti večajo svoje znanje in se zavedajo svoje vloge.

KORAKI DELA:
1. Spoznavanje teme: opredelitev vprašanj, raziskovanje, spoznavanje ozadja.
2. Opazovanje z udeležbo: opazovanje obnašanja, pogovori, priprava zgodbe.
3. Iskanje rešitev: predlogi za spremembe, izboljšave – kaj bi lahko, kaj lahko, kdo lahko
4. Oblikovanje rešitev (izdelki), izvajanje ukrepov (aktivnosti)
5.Evalvacija: ugotavljanje, ali so rešitve učinkovite, kaj je treba spremeniti

 AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH STAROSTNIH SKUPINAH

1. - 3. razred

ŠTEJEM KORAKE, OHRANJAM OKOLJE!

 V ustanovi vsaj dva tedna (enkrat v jesenskem in enkrat v spomladanskem času) namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:

 • učenci skozi ozaveščevalno-izobraževalno delo s pomočjo mentorjev raziskujejo, katere prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajajo v šolo, katera prevozna sredstva uporabljajo v družini;
 • izberejo najbolj pogosto pot do šole, po kateri lahko pridejo po njej z avtom in ob njej preštejejo korake (če pot ne omogoča pešačenja, si izberejo najbolj varno pot oziroma pot, ki jim to omogoča) – to pot poskusijo prehoditi tudi s starši in tudi starši preštejejo korake. Namen te aktivnosti ni kontroliranje, ampak spodbuja opazovanje poti v šolo ter razmislek o tem, kje bi lahko prišli peš. Aktivnost mentorji prilagodijo starostni skupini.
 • Dodatna aktivnost: ugotavljajo, kolikokrat v izbranih tednih so prišli v šolo peš, s kolesom, ali in kam so se peljali z avtobusom ali vlakom → pripravili jim bomo predlogo/plakat, na katerega bodo skupaj z mentorji grafično označili, kako so prišli v šolo (oznaka stopinja, kolo, avto, drugo);

  Nagradni natečaj:
  skupina učencev pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, risanje s kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev ter ponazorijo svojo vlogo na tej poti (lahko več učencev na eni sliki ali maketi)

4. - 9. razred

ZELENA POT DO PRIJATELJA?
V ustanovi vsaj dva tedna (enkrat v jesenskem in enkrat v spomladanskem času) namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedete nekatere aktivnosti:

 • Skupina učencev si izbere (ni nujno v istem kraju oziroma zaželeno je, da ni v istem kraju), do katere želi priti (lahko je kraj, kjer so bili na počitnikovanju, šoli v naravi itd.). Ugotavljajo, kako priti do nje na čim bolj trajnosten način – peš in/ali s kolesom/javnim prevozom. Pri tem lahko ugotavljajo, ali je pot varna, kaj bi bilo treba storiti za varno pot, ali obstaja varnejša alternativa itd.
 • Pot narišejo na zemljevidu in označijo način prevoza. Učenci iščejo varne poti za vožnjo s kolesom, po katerih lahko pridejo do npr. sosednje šole ('sosed').

           Nagradni natečaj:
          Čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz izbrane poti               (maketa, zemljevid, aplikacija)
          Predstavitev/razstava na šoli ali v domačem kraju.

Srednja šola in fakulteta

ZELENA POT DO PRIJATELJA?
V ustanovi vsaj dva tedna (enkrat v jesenskem in enkrat v spomladanskem času) namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedete nekatere aktivnosti:

 • Skupina učencev si izbere (ni nujno v istem kraju oziroma zaželeno je, da ni v istem kraju), do katere želi priti (lahko je kraj, kjer so bili na počitnikovanju, šoli v naravi itd.). Ugotavljajo, kako priti do nje na čim bolj trajnosten način – peš in/ali s kolesom/javnim prevozom. Pri tem lahko ugotavljajo, ali je pot varna, kaj bi bilo treba storiti za varno pot, ali obstaja varnejša alternativa itd.
 • Pot narišejo na zemljevidu in označijo način prevoza. Učenci iščejo varne poti za vožnjo s kolesom, po katerih lahko pridejo do npr. sosednje šole ('sosed').

MOJE TRAJNOSTNO VOZILO
Dodatna možnost za srednje šole in fakultete, ki omogoča več individualnega dela, je zasnova in/ali izdelava trajnostnega vozila (kolo, skiro, rolka itd.), ki je izdelano iz odpadnih materialov oziroma uvaja čim več okolju prijaznih vidikov.

          Nagradni natečaj:
          Najbolj inovativen pristop pri izdelavi in izdelava trajnostnega               vozila.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL