Odgovorno s hrano

LIKOVNO USTVARJANJE TRAJNOSTNA MOBILNOST

LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE na temo Trajnostna mobilnost je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja učencev, dijakov in študentov.

Likovni natečaj je v šolskem letu 2016/2017 razpisan za tri starostne skupine:

skupina

vsebina natečaja

Vrtec in 1. - 3. razred OŠ

RISBA - okolju prijazno prevozno sredstavo in svojo vlogo na tej poti  

skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, risanje s kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev ter ponazorijo svojo vlogo na tej poti (lahko več otrok na eni sliki ali maketi)

4. - 9. razred OŠ

MAKETA, ZEMLJEVID, APLIKACIJA -ZELENA POT DO PRIJATELJA
učenci na čim bolj zanimiv in upraben izris prikažejo izbrane poti 

Srednja šola in fakulteta

MOJE TRAJNOSTNO VOZILO
 inovativen pristop pri izdelavi in izdelava trajnostnega vozila

 

Likovna dela se bodo zbirala do vključno 31. marca na naslov:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj - "Trajnostna mobilnost"

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL