Odgovorno s hrano

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 2016/2017

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI Veliki lov na rastline

Kratka navodila za izvedbo projekta

Projekt Veliki lov na rastline  je osredotočen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi vrstami. Namenjen je otrokom od 5 do 11 leta starosti. 

Cilji projekta: 
- Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.
- Razvoj gradiv, v skladu z načeli Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi učiteljem omogočala spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.
-Načela Kew/FEE - preprosta uporaba, spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod
- Pomoč pri izpolnjevanju cilje EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
- Razviti modul kot del FEE šolskih programov. 


 

1.KORAK
VPIS PODATKOV
PRIJAVNICA rok 1.10.2016
Na pričetku leta se morajo sodelujoči v projektu vpisati v mednarodno bazo podatkov. Prosimo vas, da nam do 1.10.2016 posedujete izpolnjeno PRIJAVNICO.

2. KORAK 
PREGLED

ANKETA  6-7 let
ANKETA 7-8 let

ANKETA 8-9 let
rok 1.12.2016


NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE 1. razred
NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE
ostali razredi


OBRAZEC ZA VREDNOTENJE
6-7 let
7-8 let
8-9 let

KARTIRANJE OPAZOVANEGA OKOLJA

Anketa se izpolnjuje na začetku in na koncu šolskega leta. Poleg navodil in ankete vam je na voljo tudi obrazec za vrednotenje, s katerim si lahko pomagate. Rezultate prve ankete pošljite do 1.12.2016 na naslov: usenicnik.tina5@gmail.com
Primeri dobrih praks in navodila za zapisovanje in označevanje podatkov v zvezi z opazovanjem v izbranem življenjskem prostoru ali habitatu so vam na voljo na povezavi. V primeru, da ste izbrali del trate ob šoli, zaprosite hišnika, da vašega  opazovalnega območja ne kosi (opazovalno območje označite). Z učenci naredite načrt – karto opazovalnega območja in zabeležite prisotne vrste (živali npr.: pikapolonica, mravlja, metulj, deževnik, kos …, rastline npr.: trpotec, regrat, marjetica …). Učenci naj na narejeni karti opazovalnega območja označijo opažene živali in rastline - le te lahko narišejo ali nalepijo fotografije. Fotografije kart (oz. drugih izdelkov, ki so nastali v prvem delu vašega raziskovanja) pošljite do 1.12.2016 na naslov: usenicnik.tina5@gmail.com .

3. KORAK
UKREP
Priporočamo izvajanje poljubnih aktivnosti za spoznavanje živalskih vrst v okolici vaše šole (npr. izdelava lojnih pogač, ptičjih hišk,  postavitev hotela za žuželke in opazovanje vrst skozi vse leto). Spoznavanje rastlinskih vrst - kalitev semen.
Z učenci poskusite povečati število vrst in število osebkov v vašem opazovalnem območju (npr. na opazovano območje postavite kamen, les, ptičjo hiško...)
4.KORAK
 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE
- Se je na vaše opazovalno območje naselila nova žival?
- Je na ašem opazovalnem območju zrasla kakšna nova rastlina?
- Se je število opazovalnih živali povečalo ali zmanjšalo?
- Se je število opazovalnih rastlin povečalo ali zmanjšalo?
Spremembe označite na vašem popisnem listu - karti.
5.KORAK
         POROČANJE         

Do 31.5.2017 pošljite jedrnato poročilo, ki bo vsebovalo tudi rezultate druge ankete. Zaradi objav vas prosimo, da fotografije posredujte v jpg formatu.

Na slovenski spletni strani projekta  vam bodo na voljo primeri dobrih praks šolskega leta 2015/2016.

Vabimo vas, da aktivnosti vaših mladih raziskovalcev delite z nami preko celotnega šolskega leta. V kolikor želite objaviti prispevek na Exposure, posredujte kratek opis dejavnosti s priloženimi fotografijami in jih pošljite na e-naslov: usenicnik.tina5@gmail.com.  Vaši prispevki,objavljeni na Exposure spletni strani, so na voljo in v pomoč vsem sodelujočim in sponzorju projekta Toyota Motor Europe.


GRADIVA: RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - Veliki lov na rastline 
- Veliki lov na rastline (Priročnik za učitelje)
- Darwinovi raziskovalci (starost 6-7 let) 
- ID ključi
- Kartice
(skupine od 6-7 let)
- Kartice (skupine od 7-8 let)

 

Projekt je podprt s strani:
 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL