Odgovorno s hrano

PO KORAKIH DO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Vsak med nami je udeleženec v prometu. Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo za okolju in zdravju prijaznejše načine prevoza.Okolju prijazni načini so hoja, kolesarjenje, izbira javnega prevoza, pa tudi vožnja s skirojem, električni avtomobili itd.

  • Z izbiro okolju (in zdravju) prijaznih načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa skrbimo tudi za več gibanja.
  • Svojo trajnostno mobilnost lahko izboljšujemo z manjšimi, posameznimi ukrepi.
  • Na področju trajnostne mobilnosti je potrebno povezovanje (načina prevoza, posameznikov, skupin) – izboljšana trajnostna mobilnost presega lokalno in osebno delovanje.
  • Pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura.
  • Pomemben vidik trajnostne mobilnosti je varnost v prometu.

PREDLOG AKTIVNOSTI

Vrtec
in
prva triada OŠ

OHRANJAM OKOLJE
V ustanovi vsaj dva tedna namenite trajnostni mobilnosti. V tem tednu izvedite nekatere aktivnosti:

V tem času otroci skozi ozaveščevalno-izobraževalno delo s pomočjo vzgojiteljev in učiteljev raziskujejo, katera prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna, kako prihajajo v vrtec in šolo, katera prevozna sredstva uporabljajo v družini.

Nagradni natečaj:skupina učencev pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje, risanje s kredo na tla) na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev ter ponazorijo svojo vlogo na tej poti (lahko več učencev na eni sliki ali maketi)

druga
in
tretja triada OŠ

KAKO DO PRIJATELJA

V ustanovi vsaj dva tedna namenijo trajnostni mobilnosti. V tem času izvedejo nekatere aktivnosti: skupina učencev si izbere (zaželeno je, da ne v istem kraju) lokacijo, do katere želi priti. Ugotavljajo, kako priti do nje na čim bolj trajnosten način – peš, s kolesom, javnim prevozom. Pri tem ugotavljajo, ali je pot varna, kaj bi bilo treba storiti za varno pot, kakšen je čas porabe poti. Pot narišejo na zemljevidu in označijo način prevoza. Rezultate predstavijo v okviru svoje ustanove (plakati, prispevki v šolskem glasilu, drugo) in v lokalni skupnosti.

Nagradni natečaj: čim bolj zanimiv in uporaben izris oziroma prikaz izbrane poti (maketa, zemljevid, aplikacija) ter predstavitev šolski ali lokalni skupnosti.

Srednja šola in
fakulteta

MOJE TRAJNOSTNO VOZILO

Dijaki ali študentje si izberejo pot do šole, saj prihajajo iz različnih krajev in lahko obravnavajo daljše poti. Lahko izdelajo trajnostno vozilo (kolo, skiro, rolka…), iz odpadnih materialov oziroma vozilo, ki upošteva čim več okolju prijaznih vidikov.

Nagradni natečaj: Najbolj inovativno trajnostno vozilo.

 PO KORAKIH DO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL