Odgovorno s hrano

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2016/2017

SEZNAM KNJIG

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2016/2017 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje učencev in dijakov k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

Učenci/dijaki, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, odrske predstavitve, risbe …).

Vsako leto mentorji izkažete neverjetno ustvarjalnost in mnogi si želite izmenjati primere dobre prakse. Vabljeni, da nam posredujete primere, na katere ste ponosni, in z veseljem jih bomo pripeli na spletno stran in morda tako komu posredovali ustvarjalno idejo.

Uspešen zaključek bralne značke lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, fotostrip, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem …).

Vsi ustvarjalci ekobralne značke si želimo, da bi s svojimi vsebinami obogatila vaš pouk in učence ter dijake spodbudila k ustvarjalnosti in glede na starost tudi spodbujala njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.  

KRITERIJI  

OSNOVNA ŠOLA in SREDNJA ŠOLA

UČENCI PRVE TRIADE  morajo prebrati najmanj dve knjižni deli s seznama, kateremu lahko po vaši presoji dodate tudi drugo literaturo z ekološko tematiko, ki jo poseduje vaša šolska knjižnica. Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim mentoricam bodisi razredu preko pogovora, pripravijo si zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne vzorce ali besedilne zapise o prebranem delu oz. lastna razmišljanja. Otrokom, ki še ne berejo, prebirajo dela starši. Seznanijo se tudi z vsaj enim člankom z ekološko tematiko. Morda lahko uporabite tudi idejo o sprehodu in opazovanju vašega kraja.

UČENCI DRUGE TRIADE morajo prebrati najmanj dve knjigi, lahko pa tudi več in prebrati članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino.

UČENCI TRETJE TRIADE IN SREDNJEŠOLCI  morajo prebrati najmanj 2 knjigi in zavzeti stališče do 1 ekočlanka iz časopisa oz. revije. Lahko preberejo tudi 1 leposlovno delo in/ali 1 poučno strokovno delo, ki ga priporoči vaša šolska knjižnica.

IDEJE, KI UTEGNEJO PRITI PRAV
Prepričani smo, da se vam bodo med šolskim letom zvrstile zanimive debate in predstavitve knjig in člankov. Škoda bi bilo, da bi jih videli le učenci vašega razreda, zato predlagamo, da lepih stvari, ki bodo nastale, ne pozabite, ne zavržete, ampak shranite in učence spodbudite k dodelavi predstavitve – za zaključno razredno ali šolsko predstavo ali literarni natečaj.

Predlagamo, da v razredu v 2. in 3. triadi učenci oblikujejo skupine 3-5 prijateljev, ki si za branje izberejo isto knjigo, ki si jo med seboj izmenjajo in predstavitev pripravijo projektno – problemsko. Spodbudite jih, naj v razmišljanje ob predstavitvi vključijo tudi sošolce, ki so poslušalci.

Vsak razred izbere najboljšo predstavitev, ki si jo izmenično ogledajo razredi iste generacije ali triade (glede na velikost šole). Če bodo predstavitve učenci ali dijaki oblikovali kot zaigrane prizorčke, odlomke iz knjige, jih lahko vodja projekta poveže v zaključno prireditev kot Zaključek ekobranja, ki ga lahko izvedete 21. februarja, ko je dan maternega jezika ali 21. marca, ko je svetovni dan poezije.

Vabimo, da sodelujete tudi v likovnem natečaju na temo ENERGIJA.

Likovna dela in izdelki naj obravnavajo vire energije, električne pripomočke, ukrepe za varčno rabo energije, oz. karkoli kar vas spominja na energijo.

Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost ter domišljijo. S pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih lepil in materialov ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke,…

Likovna dela bomo zbirali do vključno 21. aprila 2017 na naslov: Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš s pripisom likovni natečaj "Ekobranje".

Likovni natečaj je v šolskem letu 2016/17 razpisan za tri starostne skupine:

  

Vrtci in prva triada OŠ ELEKTRIČNE NAPRAVE

- izdelava nalepk v obliki opozoril za ugašanje luči
- katere naprave potrebujejo električno energijo
- koliko naprav, ki jih otroci in učenci uporabljajo doma, v vrtcu ali šoli ne deluje brez električne energije

Druga in tretja triada OŠ
ENERGIJA

-izdelajo plakate, ki opozarja na varčno rabo električne energije
- narišejo varčno hišo

Srednja šola
RAZLIČNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

- izolacijski materiali
- vozila prihodnosti

Potrdilo 2017 - ročno 
 Potrdilo 2017 - računalnik 

 

 Projekt podpira:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL