Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2016/2017

Tudi v šolskem letu 2016/2017 bodo učenci 6. 7. in 8. razreda osnovne šole na Ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za naslov NAJVEČJA EKOFACA.

  PDF gradivo za tekmovanje iz ekoznanja Ekokviz OŠ 2016/2017

Gradivo vsebuje tri teme:

Odgovorno s hrano (6. razred)

Pri temi Odgovorno s hrano se učenci ne bodo spoznavali le z osnovno razdelitvijo hranilnih snovi, prehransko piramido, zdravo hrano … ampak bodo svoje znanje razširili. Tako bodo lahko spoznali, da pridelava hrane pomembno vpliva na biotsko raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst na Zemlji, na življenje staroselcev na odmaknjenih področjih našega planeta … Spoznali bodo probleme, ki jih za naš planet predstavlja pridelava palmovega olja, odpadna hrana, povečana poraba mesa za prehrambne namene … Dotaknili se bomo tudi prednosti, ki jih ima pridelava in uživanje lokalno pridelane hrane ter sezonske hrane na organizem posameznika in na okolje. Ob koncu prebranega gradiva bodo učenci pridobili vse potrebno znanje za to, da bodo začeli/nadaljevali z odgovornim odnosom do hrane na vseh ravneh.

Znanstveniki zgodovine (7. razred)
V temi Znanstveniki zgodovine bomo podrobneje spoznali vidnejše ljudi iz preteklosti, ki so pomembno vplivali na kakovost našega življenja v sedanjosti. Odkrivali bomo, da so že stoletja nazaj obstajali znanstveniki, ki so se zavedali, da poraba surovin iz okolja in njihova predelava pomembno vplivata na kakovost zraka, vode, na zaloge naravnih virov, ki jih ni v izobilju … V gradivu bodo učenci lahko spoznali prve zametke ekologije in izume, na katerih še dandanes temelji moderen stil življenja, v katerem poskušamo ravnati po zametkih trajnostne porabe energije iz okolja.


Krožno gospodarstvo (8. razred)

Obe zgoraj omenjeni temi, bomo poskušali združiti v širši kontekst krožnega gospodarstva. V temi Krožno gospodarstvo bomo spoznali, da je industrijska revolucija, katere  velika pomanjkljivost je ravno v odvisnosti od virov naravne energije, pri čemer pa zadevo dodatno poslabša še skokovito naraščanje prebivalstva razlog za veliko tveganja v gospodarstvu. Ne samo, da je narav
nih virov energije vse manj, cene surovin zaradi pomanjkanja skokovito naraščajo in pogosto se zgodi, da proizvodnja določenega produkta ni več rentabilna. Posledice tega niso samo ekonomske, ampak tudi  družbene, saj se povečuje brezposelnost. Učenci bodo v tej temi spoznali principe gospodarjenja, na podlagi katerih bi bilo po mnenju znanstvenikov možno prekiniti začaran krog med naraščanjem števila prebivalcev, pomanjkanju naravnih surovin in odtisom, ki ga ima dandanašnje gospodarstvo na okolje.

 

šolsko tekmovanje      četrtek, 19. januar 2017
državno tekmovanje petek, 17. februar 2017 

 

PRAVILA 
Pravila za sodelovanje 2016/2017
Pravila za organizacijo in izvedbo šolskih tekmovanj 2016/2017

ZA MENTORJE
Navodila za prijavo mentorjev
Navodila za prijavo ekipe

PLAKAT EKOKVIZ 2016/2017
Plakat Ekofaca 2016/2017 A3
Plakat Ekofaca 2016/2017 A4

PRIZNANJE
Priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju

Priznanje za sodelovanje na državnem tekmovanju

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL