Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2016/2017

Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost:
V prv temi letošnjega Ekokviza se bomo spraševali, katera odkritja v preteklosti, so oblikovala današnji način življenja. 

Teslin izum izmeničnega toka je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo.  Po njegovih načrtih pa so izdelali tudi prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih. Po zaslugi Galvanijevih poskusov danes znamo shraniti električno energijo v bateriji. Po zaslugi Marie Curie poznamo reaktivnejši kemijski element od Urana, ki sta ga skupaj z možem poimenovala Polonij. Radioaktivne elemente pa dandanes uporabljamo tudi za pridobivanje električne energije. Še več zanimivosti pa v gradivu.

Krožno gospodarstvo:
V temi Krožno gospodarstvo se bomo osredotočili na ravnanje z odpadki in vpeljavo načel gospodarjenja brez odpadka (zero waste strategija). 

Krožno gospodarstvo temelji na uporabi obnovljivih virov energije, ter opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo snovi in preko skrbne zasnove izdelkov znižuje nastajanje odpadkov proti ničelni stopnji. Pri tem načinu gospodarjenja vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto tako, da omogoča kroženje materialov in ohranja dodano vrednost kolikor dolgo je mogoče. Materiali ostajajo znotraj gospodarstva tudi potem, ko material ali izdelek doseže konec življenjske dobe.

Odgovorno s hrano:
Pri temi boste spoznali načine odgovornega ravnanja s hrano, kakšen pozitiven in negativen vpliv ima določena hrana na okolje in od česa je to odvisno. Spoznali boste bolezni povezane s prehranjevanjem in predelano hrano, hkrati pa se poglavje vsebinsko dopolnjuje s projektom "Odgovorno ravnanje s hrano- We eat responsibly", v katerem se spodbuja prehranska pismenost posameznika in družbe kot celoto in je trajnostno naravnan.

UČNO GRADIVO

 

AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
gradivo za tekmovanje 18.10.2016 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje 13.12.2016 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 9.12.2016 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 22.12.2016 po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si 
državno tekmovanje 1.2.2017 SESGŠ ŠC  Kranj

 Pravila sodelovanja in tekmovanja
 Zapisnik šolskega tekmovanja in seznam dijakov z njihovimi dosežki
 Prijavnica na državno tekmovanje
 Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju 

 

       

 

             
                 Generani sponzor
tekmovanja Ekokviz za srednje šole 2016/2017

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL