Odgovorno s hrano

EKO-PAKET 2016/2017

Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove!
Raziskujte, kateri izdelki nastanejo iz odpadne KEMS!
Opazujte, kako z odpadno KEMS ravnate v razredu in doma!

 

Projekt Eko-paket

Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak), še posebej med mladimi, njihovimi učitelji ter starši. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les. 


 Učenci, dijaki, študenti, družine … Sodelujte!

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih uporabnih izdelkov v šolah, doma in ustvarjalnih delavnicah. Vsako šolsko leto pripravimo nagradni natečaj, v katerem lahko sodelujete:

 • učenci v šolah,
 • dijaki v srednjih šolah in dijaških domovih,
 • študentje na fakultetah,
 • družine,
 • drugi posamezniki, ki jim odpadni izdelki predstavljajo navdih za ustvarjalnost.

 Nagradni natečaj - za kreativne in radovedne

Nagradni natečaj je razdeljen na tri tekmovalne (starostne) skupine:

1)     1. triada OŠ
2)     2. triada OŠ
3)     3. triada OŠ, dijaki in študentje 

V šolskem letu 2016/2017 nagradni natečaj ponovno organiziramo v dveh časovnih obdobjih v vsaki starostni skupini. V vsakem obdobju ustvarjajte ali raziskujete na določeno temo:


Vključujte - raziskujte!

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, zato jih uporabljamo v šoli, službi, doma, na poti in drugje. V ustvarjanje so tako lahko vključeni učenci različnih starosti, vključeni so lahko tudi starši, stari starši, prijatelji ali drugi posamezniki iz domačega kraja.

Pomembno je, da učenci, mladi in drugi, ki sodeluje pri ustvarjanju, ugotavljajo in raziskujejo:

 • Kako je sestavljena KEMS?
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
 • Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik?
 • Kako recikliramo odpadno KEMS?
 • Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
 • Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrtcih, šolah, fakultetah?
 • Katere izdelke iz recikliranih surovin KEMS uporabljate doma? 
 

Nagrajujemo najbolj izvirne in domišljene!

Kreativna dela bomo izbirali po kriterijih:

vsebinska ustreznost (skladnost izdelka s temo in starostno kategorijo) ● kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost) ● celostni estetski vidik sodelovanje šolarjev (pri pripravi in izdelavi kreativnega dela, pri poročilu) ● uporabnost  in uporaba dela v druge namene (pri drugem predmetu, zbiralni ali ozaveščevalni akciji ipd.), ● sodelovanje z drugimi skupinami: vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v vašem kraju itd.

V vsaki skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela priznanja, praktične nagrade ter nagradne bone za ustanove in mentorje. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).


Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu (www.eko-paket.si) in Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja. Prav tako se strinjate, da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.


 Vprašajte, preverite:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL