Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE 2016/2017

Projekt Mladi v svetu energije je nadgradnja dolgoročnega nacionalnega projekta EVŠ, katerega

pobudnik je skupina GEN.
Namen projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščanje učencev in dijakov, učitljev, profesorjev oz. montorjev  osnovnih in srednjih šol o:

 • pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije),
 • načinih proizvodnje električne energije,
 • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
 • ukrepih za učinkovito rabo energije,
 • prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin nadaljujejemo poslanstvo povečanja energetske pismenosti (ozaveščenosti) med učenci in dijaki ter povečanja zanimanja mentorjev za energetske teme.

Nagradni natečaj je v šolskem letu 2016/2017 razpisan za tri starostne skupine :

Skupina

Starostna skupina

Vrsta

Tema

MALČKI

1.– 3. razred OŠ

Likovni izziv (serija slikanic, risbic, kolažev 

Kako bi narisali elekrično energijo?

GLAVCE

 4. – 9. razred OŠ

Likovno vsebinski izziv (iz naravnih in odpadnih materialov) - med njimi poiščite tudi kakšne odpadne elektro materiale: baterije, žice, polnilci, kabli itn.., sestavite svojevrstno

 

 

Maketo elektrarne

 

RAZISKOVALCI

 

8. in 9. razred OŠ in Srednja šola

Foto video izziv (serij fotografij  - najmanj pet fotografij ali videa) in pogled na naslednje razpisane teme.

-Pomen električne energije za družbeni napredek
-Pomen električne energije za tehnološki napredek
-Kako pride električna energija do vtičnice
-Energetski objekti v naravi
-Kakšna je trajnostna energija?

MALČKI - 1. starostna skupina (vrtci, 1. - 3. razred OŠ)
Električna energija je nevidna in velikokrat nepredstavljiva sila, ki dobesedno poganja svet okoli nas. Zaradi nje lahko beremo ponoči, lahko gledamo televizijo, uporabljamo računalnik, se grejemo, si kuhamo, v tovarni stroji delajo brez velikih fizičnih naporov delavcev itn.
Ravno zato, ker električna energija nima svoje oblike in je ne moremo enostavno prikazati, kaj šele razložiti malčkom, vas vabimo, da s pomočjo strokovnega gradiva, ki smo ga pripravili za vas, poskusite navdušiti učence, da poskusijo na čimbolj kreativen način narisati električno energijo. Prepričani smo, da znajo malčki s svojo domišljijo pripraviti neverjetne izdelke.
ODDAJA IZDELKA: Predlagamo, da fotografirate tako samo ustvarjenje otrok kot tudi končne izdelke. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.
OCENJEVANJE IZDELKOV: Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.
ŽELEN FORMAT/ VELIKOST: Izdelki naj bodo v formatu A3

GLAVCE - 2. starostna skupina (4.-9. razred OŠ)
LIKOVNO VSEBINSKI IZZIV: Iz naravnih in odpadnih materialov – med njimi poiščite tudi kakšne odpadne elektro materiale (baterije, žice, polnilci, kabli itn…) sestavite svojevrstno maketo elektrarne.

Najprej preučite naše strokovno gradivo (Elektrika je življenje, Trajnostni viri energije, Učinkovita raba energije, Hidroelektrarna, Jedrska energija, Termoelektrarna) in ugotovite, s katerimi ključnimi tremi vrstami elektrarn v Sloveniji zagotavljajo redno dobavo električne energije v naše šole in domove. Nato se postavite v vlogo mini inovatorja in izdelajte maketo svoje elektrarne, ki je lahko podobna obstoječim elektrarna lahko pa je tudi popolna »inovacija«. Maketi elektrarne nadenite izvirno ime in jo opremite s kratkim opisom kaj prikazuje in kako naj bi elektrarna delovala.
Poigrajte se s svojimi idejami, mentorja pa zaprosite za strokovno pomoč. Maketo lahko izdelujete sami, v skupini ali kot razred. V primeru, da maketo ustvarjate v skupini, prosim navedite število članov skupine.
ODDAJA IZDELKA: Predlagamo, da fotografirate tako izdelavo same makete in kot tudi končni izdelek. Fotografije v e-obliki priložite k oddaji prijave.
OCENJEVANJE IZDELKOV: Pri ocenjevanju bomo pozorni na domiselno uporabo materialov v maketi. Prav tako bomo pozorni tudi na izbor elektrarn. Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost izdelka, aktualnost teme in vsebinskotočnost vprašanj in odgovorov.

RAZISKOVALCI 3. starostna skupina (8. in 9. razred OŠ, Srednja šola)
FOTO/VIDEO IZZIV: Na kreativen način s pomočjo serij fotografij (najmanj 5. fotografij) ali videa predstavite svoj pogled na naslednje razpisane teme:

 • Pomen električne energije za družbeni napredek
 • Pomen električne energije za tehnološki napredek
 • Kako pride električna energija do vtičnice
 • Energetski objekti v naravi
 • Kakšna je trajnostna energija? 

Serijo fotografij oziroma video primerno naslovite in mu dodajte kratek opis (najmanj 5 stavkov). Pri izdelavi izdelka bodite izvirni – obvezno pa se držite razpisanih tem. Naj vas žene želja po združevanju novega znanja, različnih pogledov in izvirnih idej. Za lažje razumevanje in za strokovnejše delo vam pred pripravo projekta predlagamo proučitev našega strokovnega gradiva, ki na kratko predstavi energijo in energetiko.
Izdelek lahko pripravite posamično ali skupinsko. V primeru, da ga ustvarjate v skupini, prosim navedite število članov skupine.
ODDAJA IZDELKA: Prispevek se lahko v e-obliki odda preko elektronske pošte, lahko se objavi na spletu in poveže z linkom, lahko pa nam ga pošljete tudi na prenosnem USB ključku ali CD-ju.
OCENJEVANJE IZDELKOV: Strokovna komisija bo ocenjevala strokovno točnost, aktualnost  in izvirnost.
Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do petka, 28. aprila 2017.
Projekte oddajte v elektronski obliki na naslov info@ekosola.si ali pošljite na naslov: Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš.
Prijava mora obvezno vsebovati:

 • Prijavni obrazec, ki je dostopen na spletni strani mladi-svet-energije.si in na strani Ekošole.
 • Naslov in kratek opis projekta.
 • Videoposnetke in fotografije pošljite zraven poročila (kot prilogo e-pošti). Izdelke fotografirajte in jih pošljite v elektronski obliki (kot prilogo e-pošti). Opozorilo: Shranite originalne izdelke vsaj do razglasitve rezultatov, saj bomo lahko najboljše izdelke razstavili v multimedijskem centru Svet energije v Krškem.

Izbor najboljših projektov
Najboljše tri projekte za vsako starostno skupino bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca projekta (GEN energija), Ekošole in zunanji strokovni sodelavci. Merila za ocenjevanje so določena za vsako starostno skupino posebej. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad v skladu z nagradno shemo bo predvidoma v maju 2017. Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu.

Nagrade
Učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo pripravili in prijavili tri najboljše ocenjene projekte v vsaki starostni skupini, bodo nagrajeni.

Nagrada za najboljši projekt v vsaki starosti skupini:

 • Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in
  • ogled Gradu Rajhenburg ali
  • 3- urne vstopnice v Zimsko termalno riviero Terme Čatež.
 • Zmagovalna šola lahko poleg sodelujočega razreda poljubno napolni en avtobus
 • Mini praktične nagrade za sodelujoče pri projektu.

Drugo in tretje mesto v vsaki starosti skupini: Praktične nagrade
Mentorji zmagovalnih projektov: Naročnina na določeno znanstveno revijo.

Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov
Najboljših devet šol je ob koncu natečaja vabljenih na posebno podelitev v Krško. Na zaključku se sodelujoči srečajo z organizatorji natečaja in prejmejo diplome in praktične nagrade.

Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb
Zavod, iz katerega mentor s skupino učencev/dijakov prijavlja projekt v okviru nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov izključno za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod nosilcu projekta pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). Vsi obrazci, vključno z vzorcem pisnega soglasja za fizične osebe, so objavljeni na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si oziroma se nahajajo na koncu tega dokumenta.  

Objava projektov in avtorske pravice
Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si in www.svet-energije.si, in da bodo materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta »Mladi v svetu energije« in družbe GEN energija, d.o.o.

Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se je pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa objavil najboljše kreativne izdelke.

V primeru, da predstavlja šolski projekt avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da je šolski projekt njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel nosilec. V primeru, da bo nosilec projekta šolski projekt želel uporabljati, bo mentorju v podpis posredoval sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katerim bodo soavtorji na nosilca projekta prenesli izključno, časovno in materialno neomejeno, vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki.

PRIJAVNI OBRAZEC
 SOGLASJE SODELUJOČIH
 SOGLASJE STARŠEV

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL