Odgovorno s hrano

PODNEBNE SPREMEMBE

Vodja projekta: Evelina Katalinič
elektronski naslov: evelina.katalinic@gmail.com


Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek so največja grožnja našemu planetu. Težko je razumeti, da na tem planetu živijo milijarde ljudi, ki se sploh ne zavedajo, da je naš planet je v vesolju daleč naokrog edini, kjer so razmere za takšno življenje primerne in da nimajo kam zbežati, če ga uničijo. Kot je zapisal Herlec (2005) bi moral vsak od nas enkrat na pot okoli sveta; tako bi spoznal, da smo ujeti v čudoviti kletki, iz katere ni izhoda. Vsako dejanje, dobro ali slabo, ostaja v njej. In vsak beg se konča pred lastno ograjo. Vse, kar danes počnemo, ima ali bo imelo za seboj globalne poledice. Že stari filozofi so trdili, da zamah metulja s krili v Evropi lahko povzroči vihar na Japonskem, in imeli so prav. Preprečevanje podnebnih spremembe se začne s spreminjanjem navad.        

Cilji:

 • učenci/dijaki spoznajo lepote in vrednost lokalnega okolja v katerem živijo
 • učenci/dijaki ugotovijo ali so podnebne spremembe večinoma naravnega ali antropogenega nastanka
 • učenci/dijaki so seznanjeni z najpomembnejšimi okoljskimi problemi in trendi lokalnega in globalnega okolja
 • učenci/dijaki izvedejo raziskave domačega okolja (anketa lokalnega prebivalstva o doživljanju podnebnih sprememb)
 • učenci/dijaki usvajajo osnovna stališča in vrednote v prid trajnostnega razvoja
 • učenci/dijaki razumejo, da imajo njihova dejanja široke posledice in da so odgovorni za posledice

Zgoraj navedeni cilji se lahko uresničujejo znotraj posameznih predmetov, v okviru projektnih dni, na ekskurzijah ali kot izbirne vsebine. Poudarek je na razvoju čustvenih in akcijskih ciljih okoljskega izobraževanja.

Razpisane teme projekta v šolskem letu 2010/2011*:

 1. Podnebne spremembe mojega lokalnega okolja
 2. Svet je lep
 3. Povej naprej!
 4. Vsi smo delček istega sveta
 5. Stop

*Predlagamo, da se za projekt odločite tako, da dijakom predstavite vse teme projekta in si sami izberejo, katera od tematik jim je najbolj blizu, saj bodo tako bolj motivirani in bodo bolj storilnostno naravnani. Lahko se odločite tudi za več tematik hkrati, pri čemer upoštevajte kriterije ocenjevanja.

Teme projekta:

1. Podnebne spremembe mojega lokalnega okolja

Izdelava anketnega vprašalnika o zaznavanju podnebnih sprememb lokalnega prebivalstva in grafično prikažejo svoje ugotovitve ter jih interpretirajo

2. Svet je lep

Izdelava promocijskega plakata, v katerem učenci/dijaki izpostavijo lokalne lepote, s katerimi pozovejo krajane k odgovornejšemu odnosu do okolja, v katerem živijo.

3. Povej naprej!

Dijaki poiščejo čim izvirnejše informacije o podnebnih spremembah nekoč ali danes.

4. Vsi smo delček istega sveta  

Dijaki poiščejo aktualne okoljske dogodke doma in po svetu ter predlagajo rešitve zanje

5.Stop!

Dijaki poiščejo slikovni material o podnebnih spremembah, katerega opremijo s čim bolj izvirnimi interpretacijami o podnebnih spremembah (misli, aforizmi, stripi, pesmi, verzi,…).

Kriteriji ocenjevanja:

-         ustreznost in poglobljenost dela        0      1     2    3    4    5

-         aktualnost tematike                         0      1     2    3    4    5

-         izvirnost učencev/dijakov                   0      1     2    3    4    5

-         zahtevnost metod dela                     0      1     2    3    4    5

-         kvaliteta končnega izdelka                0      1     2    3    4    5

Trajanje projekta:
Projekt je trajnosten, zaradi evalvacije za podelitev ekozastav se bo zaključil konec aprila 2010.

Gradivo:

 1. Kajfež Bogataj, L. (2008). Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? Ljubljana: Pedagoški inštitut
 2. Burnie, D. (2008). Narava vrača udarec; kako so zrak, zemlja, voda in ogenj izkesali naš svet. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 3. Bodoče klimatske spremembe (2008). Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede.
 4. Herlec, U. (2005). Geotrip ’02 v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor,
 5. Agencija Republike Slovenije za okolje.
 6. Weisman, A. (2009). Svet brez nas. Ljubljana: Modrijan.
 7. Kirn, A. (2004). Narava, družba, ekološka zavest. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 8. Naše okolje - učno gradivo (1994). Zagorje ob Savi: Društvo za varovanje okolja.
 9. Lah, L. (2009). Za moje okolje. Radovljica: Didakta.
 10. Bergant, K. e tal (2009). Vreme podnebje in zrak, ki ga dihamo. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor.
 11. Maslin, M. (2007). Globalno segrevanje. Ljubljana: Krtina.
 12. Planet Sprememb, Poučni komplet za šole
 13. Al Gore Neprijetna resnica (videoposnetek).

Obeležitev ob dnevu podnebnih sprememb (15. maj)

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL