Odgovorno s hrano

REVŠČINA PO SVETU IN PRI NAS

Navodila za semena
Priročnik UČINKOVITE RASTLINE
Priročnik ZDRAVE HRANE JE ZA VSE DOVOLJ
Priročnik BOJ PROTI REVŠČINI

_ _ _ _ _ _ _

Program in teme za revščino
Razpis in predlogi šol za revščino
1 Prijavnica  brezplačne aktivnosti
2 Prijavnica tabori in letovanja
3 Prijavnica botrstvo

Vodja projekta: Franci Dovč
elektronski naslov: dovc@siol.net
mobitel: 031/313 292

Človek ima nešteto možnosti v življenju,
da dela dobro.
Vsak dan ima priložnost,
da naredi nekaj za drugega in ga osreči.
(Titanic)

 

 Odprava revščina sodi med ključne teme izobraževanja za trajnostni razvoj. Zaradi finančne in gospodarske krize v svetu in pri nas, vse bolj pa tudi zaradi naglih  podnebnih sprememb, revščina postaja vse večji problem. Kljub temu, da je vse pogostejša spremljevalka tudi v slovenskih domovih, se vse premalo zavedamo vseh posledic, ki jih doživljajo vsi tisti, ki jih je usoda pahnila v položaj, iz katerega marsikdo ne vidi izhoda. Pri tem so še posebej žalostne zgodbe otrok in mladine, ki namesto mladostne razposajenosti s solzami v očeh  zrejo v negotovo prihodnost.

Tako kot v preteklih treh letih bomo v okviru slovenskih ekošol temu problemu tudi v letošnjem šolskem letu namenili posebno pozornost, in sicer v obliki različnih dejavnosti in aktivnosat, v katerih bodo lahko sodelovali posamezni ekošolarji, posamezne skupine otrok, razredi ali pa celotna šolska skupnost.

Z neposrednim sodelovanjem in vključevanjem v različne aktivnosti bodo tako slovenski ekošolarji na najbolj neposreden način  prišli v "stik" z revščino po svetu in doma ter  po svojih močeh poskušali pomagati  tistim, ki tako pomoč najbolj potrebujejo.


Namen in cilji projekta:

 • Spoznavati revščino v sodobnem svetu in v domačem okolju.
 • Iskanje rešitev za odpravo revščine.
 • Ozaveščanje ekošolarjev in njihovih staršev ter drugih o problemih revščine.
 • Razvijanje solidarnosti, sočutja in pomoči med ekošolarji.
 • Zbiranje pomoči.
 • Organizacija različnih dobrodelnih prireditev (koncerti, zbiralne akcije, tekmovanja itd. z namenom opozarjati vrstnike in druge o problemih revščine v domačem kraju in zbiranje pomoči.
 • Zbiranje in pošiljanje semen  kot pomoč pri samooskrbi v nekaterih najbolj revnih državah.

   Predlagane aktivnosti 

 1. Zbiranje semen in pošiljanje v nekatere najbolj revne predele sveta.
 2. Organizacija dobrodelnih in humanitarnih prireditev (koncerti, športna  tekmovanja, zbiralne akcije in podobno)
 3. Dopisovanje z vrstniki iz nekaterih najbolj revnih afriških držav.
 4. Obisk in sodelovanje  s humanitarnimi organizacijami.
 5. Zbiranje pomoči (obleka, šolske potrebščine, denar itd.).
 6. Organizacija in izvedba šolskih natečajev (eseji, pesmice, slogani,  likovni, foto natečaji, filmsko ustvarjanje) na temo revščina.
 7. Ustvarjam in pomagam (sodelovanje z ZPMS Ljubljana Moste-Polje).
 8. Aktivnosti po izboru posameznih eko šol.

Trajanje projekta: od oktobra 2010 do aprila 2011.

 
Obveznosti:

vsaka šola mora izvesti najmanj tri izmed naštetih aktivnosti po lastni izbiri. V vsaj enem projektu mora sodelovati celotna šola.


Poročanje o izvedbi projektov:

Na koncu šolskega leta bo vsaka šola izpolnila spletni obrazec in ga oddala v zaprtem delu spletne strani ekošole.


Priznanja:

Ob koncu šolskega leta bomo izbrali najbolj »inovativne« in prizadevne šole ter posameznike, ki bodo prejeli priznanja »Tudi jaz lahko pomagam«. Šole, ki se bodo potegovale za to priznanje, bodo poleg omenjenega poročila poslale tudi dokazno gradivo na CD ali DVD.

O tem vas bomo posebej obvestili po e- pošti in poslali podrobna navodila.


Opisi posameznih aktivnosti

1. Zbiranje semen.

V sodelovanju z nevladno organizacijo Sloga bodo ekošolarji zbirali semena, ki jih bodo poslali v nekatere najboloj revne predele sveta in njihovim prebivalcem omogočili, da sami pridelujejo hrano za lastne potrebe. Od njih bomo poskušali pridobiti povratne informacije in fotografije o uspehih oz. neuspehih, ki jih bodo dosegli.

Do konca septembra bomo v sodelovanje pripravili podrobna navodila z vsemi informacijami glede zbiranja in pošiljanja semen.

Aktivnost je primerna za vse starostne skupine ekošolarjev.

2. Organizacija dobrodelnih in humanitarnih prireditev.

 Šole ali posamezniki bodo sami izbrali vrsto aktivnosti in jo izvedli na lastni šoli, v trgovskem centru oziroma na kakšni drugi lokaciji.

Aktivnost lahko popestrite z nastopi šolskih glasbenikov, folklorno skupino, likovnimi izdelki, spominki, ki jih izdelate v ta neman. Pustite domišljiji prosto pot! Na dogodek povabite pomembne lokalne funkcionarje oz. osebnosti in ne pozabite obvestiti medijev in dogodka objaviti na vaši spleni strani in na spletni strani ekošole.

Aktivnost je primerna za starostne skupine ekošolarjev, tudi za vrtce, kjer naj aktivnosti ustrezno prilagodijo razumevanju in dojemanju »vrtičkarjev«.

3. Dopisovanje z vrstniki iz nekaterih najbolj revnih afriških in drugih držav.

Tiste šole, ki pri projektu sodelujejo že tretje oz. četrto leto so od Misijonskega središča prejele naslove za dopisovanje. V nekaterih šolah to dopisovanje poteka brez težav, ponekod pa imajo še vedno težave s komunikacijo. V primeru, da nam bo uspelo pridobiti nove naslove, jih bomo ponudili šolam, ki si bodo želele takega sodelovanja, lahko pa si sami poiščete naslov kakšne šole in se začnete dopisovati z njimi.

Aktivnost je primerna za višje razrede osnovnih in srednje šole, saj dopisovanje poteka v glavnem v angleščini, ponekod tudi v francoskem, portugalskem ali kakšnem drugem jeziku.

4. Obisk in sodelovanje  s humanitarnimi organizacijami.

Posamezni učenci, razredi oziroma šola naj naveže stik s kakšno izmed humanitarnih organizacij v njihovem kraju ali pa povabite njihovega predstavnika na šolo. Ekošolarji pri tem lahko izvajajo različne aktivnosti: pripravijo in izvedejo anketo o njihovem delovanju (če imate več humanitarnih organizacij, lahko opravijo ankete z njihovimi predstavniki in izdelajo različne primerjave – na primer o količinah zbrane pomoči po letih itd.) Podobno anketo – raziskavo  o prepoznavanju revščine in njihovemu odnosu do tega pojava lahko opravijo tudi med sovrstniki, domačimi in sokrajani.

 Učenci/dijaki opravijo pogovor o delovanju humanitarne organizacije oz. s posamezniki, ki so zelo aktivni in uspešni na tem področju in o tem pripravijo poročilo.

 V sodelovanju s katero izmed teh organizacij lahko organizirate kakšno dobrodelno prireditev, zbiranje denarja, šolskih potrebščin in podobno. Ob zaključku vseh aktivnosti zberite podatke in napišite poročilo. Povzetke lahko objavite na šolskem ekokotičku, spletni strani šole in spletni strani ekošol itd.

Aktivnost je primerna za vse starostne skupine ekošolarjev. Mentorji oz. vodje projekta naj aktivnosti prilagodijo interesu in možnostim, ki jih imajo na voljo v posameznem VIZ.

5. Zbiranje pomoči (obleka, šolske potrebščine, denar itd.).

 Sami ali v sodelovanju s katero izmed humanitarnih organizacij izvedite akcijo zbiranja pomoči (šolske potrebščine, zamaški, denar....) in jo predajte ustrezni organizaciji oz. posamezniku. Ne pozabite zbrati in obdelati podatkov o vaši akciji in jih priložiti končnemu poročilu o izvedbi projekta na vaši šoli.

6. Organizacija in izvedba šolskih natečajev (eseji, pesmice, slogani,  likovni, foto natečaji, filmsko ustvarjanje) na temo revščine.

Organizitare šolske natečaje in ekošolarje spodbujajte, da bodo na svoj način izražali svoje poglede na probleme revščine doma in po svetu. Po poteku razpisa naj komisija oceni posamezne projekte in najboljšim podeli posebna priznanja. Pripravite razstavo in najboljše izdelke poslikajte ter jih objavite na spletni strani. Nagrajene izdelke na kratko predstavite tudi v zaključnem poročilu in dodajte kakšno fotografijo. Če se boste potegovali za priznanje »Tudi jaz lahko pomagam« pa tudi na CD oz. DVD.

7. Ustvarjam in pomagam (sodelovanje z ZPMS Ljubljana Moste-Polje).

Vse šole, ki bodo sodelovale v projektu Revščina, bodo lahko sodelovale pri izdelovanju lepih in izvirnih izdelkov, ZPMS pa jih bo podarila svojim donatorjem, ki z denarnimi prispevki podpirajo njihovo humanitarno dejavnost. Izmed poslanih izdelkov bomo izbrali najboljše, po tem pa bodo izbrane  šole izdelale večje število takih izvirnih izdelkov.

ZPMS pa bo vsem šolam, ki bodo prispevale svoje izvirne izdelke, omogočila brezplačno letovanje njihovih učencev oz. dijakov s socialno ogroženih družin. V lanskem šolskem letu se je njihovih aktivnosti udeležilo okoli 120 slovenskih ekošolarjev.

Konec septembra oz. v začetku oktobra bomo  šole pozvali k sodelovanju v tem projektu in pripravila podrobna navodila.

Aktivnost je primerna za vse starostne skupine ekošolarjev, medtem ko ZPMS v svoje programe lahko vključi otroke oz.mladostnike (2 do 3 na šolo) v starosti od 7 do 16. let.

8. Aktivnosti po izboru posameznih eko šol.

Vsaka šola si v okviru te točke zastavi lasten program in izbere svoje cilje ter jih na koncu tudi izvede. Poleg te aktivnosti mora izvesti še dve drugi aktivnosti (od št. 1 do 7.).

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL