Odgovorno s hrano

MI IN NAŠA PRETEKLOST ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST

Vodja projekta: Lili Vavžik
elektronski naslov: lili.vavzik@gmail.com


Naša preteklost je izjemno bogastvo pomnikov in spomenikov, ki nas učijo in hkrati opozarjajo, da moramo do preteklosti ohraniti spoštljiv odnos ...

Vse to je nastajalo skozi stoletja naše zgodovine, postavljali so jo naši predniki.

Spoznajmo našo preteklost, bodimo ponosni nanjo in predajmo to neprecenljivo dediščino našim zanamcem.

Ko bomo ljudje skrb za dediščino sprejeli kot obvezno in samoumevno nalogo skupnosti kot obogatitve krajevne ponudbe in kot eno najpomembnejših možnosti za lastno promocijo, bo naša preteklost zaživela v nas.

Namen in cilji

V naši preteklosti je veliko dogodkov, zgodb, spomenikov, običajev, ki bi jih lahko s pridom uporabili za žlahtnjenje turistične ponudbe in utrjevanje identitete kraja. S pridom bomo spoznavali kulturno zgodovinske znamenitosti svojega kraja in pridobivali občutek, da smo del zgodovine, ki jo oblikujemo in zapuščamo prihodnjim generacijam.

 • Ohranjanje krajinske, kulturno etnografske pestrosti kraja
 • Izboljševati kakovosti človeškega življenja
 • Ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje
 • Poznavanje kulturno zgodovinske znamenitosti svojega kraja

Pristop

Z učenci spoznavamo, raziskujemo in prenašamo običaje, navade in tradicije posamezne pokrajine, kraja. Z dosežki lahko obogatimo turistično ponudbo in razširimo spoznanja v vse pore kulturnega življenja krajanov, hkrati pa otroke in odrasle učimo spoštovanja do življenja in odgovornosti zanj.

Teme

 • Običaji, šege in navade 
 • Tradicija kraja 
 • Kulturniki v našem kraju 
 • Pomembni kulturni, znanstveni dosežki v našem kraju

Variacije na zgornje ponujene teme so še:

 • Otroške pesmi (stare), ki so jih pele naše babice:  
 • Igre na paši, ki so se jih igrali naši dedki, baz 
 • Pesmi ob ….. ( rojstvu, poroki, odhodu k vojakom, smrti):  
 • Arhitekturna dediščina kraja:  
 • Še pomnite …. ( anekdote, spomini ): 

Tu je nekaj priporočil tem iz katerih izberite eno, jo obdelujte, izsledke pa predstavite z deli učencev ali dijakov (v primeru vrtcev so to lahko tudi zapisi vzgojiteljev, staršev oziroma sorodnikov). Le ti so lahko kot časopis, brošura, vodnik, opremljeni tudi s fotografijami, risbicami. To  naj bo priloga letnemu poročilu o delu pri projektu.

Trajanje projekta:

Projekt traja  celo šolsko leto

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL