Odgovorno s hrano

Likovni natečaj

Dodatne informacije: info@ekosola.si


Likovni natečaj za najlepšo risbo na temo ''Prednovoletni čas'' na temo zimski motivi je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja učencev in dijakov. Tematsko naj likovna dela in izdelki obravnavajo zimske motive, prednovoletni čas ter božične in novoletne simbole.

Prejeta likovna dela bomo ocenjevali  in izbirali v naslednjih kategorijah:

A)     izbrane risbe v različnih dimenzijah in izdelki kot klasična likovna dela v različnih tehnikah
B)     
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo odpadnih oz. recikliranih materialov
C)    
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo naravnih materialov

Likovnim mentorjem priporočamo, da glede na povečano širino razpisa upoštevajo še možnost uporabe naravnih ali recikliranih materialov, možnost likovnih del ali izdelkov v obliki ciklusa ter da naredijo notranji izbor likovnih del ter izdelkov. Priporočamo, da likovni mentorji in koordinatorji ekošol pošljejo le najkvalitetnejša dela.

Vsa likovna dela, ki bodo primerna za tisk na voščilnice ali kot motivi na božično-novoletnih voščilnicah, bodo ponujena v Oskrbovalcu v oblakih (na spletni strani jazon.oskrbovalec.si) in bodo namenjena za zbiranje ekouvra z možnostjo sledljivosti. Del sredstev od prodaje bo nakazan na račun ekošole, ki jo obiskuje avtor. 

Strokovna komisija bo v finalnem izboru izbrala okrog 100 likovnih del in nekaj originalnih izdelkov bomo razstavili na konferenci kordinatorjev (oktober 2012) podelili nagrade in priznanja.

Izvedbeni roki likovnega natečaja:

  • 01.03.2012 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 31.03.2012 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • maj 2012 - strokovni izbor
  • junij 2012 – objava rezultatov natečaja
  • oktober 2012 razstava in podelitev nagrad in priznanj

Vsaka prijavljena ekošola lahko na natečaj pošlje skupno največ 10 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov, skladno s prednostnimi področji inovativnosti in uporabe naravnih ali odpadnih materialov.

 Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja,starost (učenca, dijaka ali skupine), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek likovnega mentorja.

Poleg poslanih likovnih del posredujte tudi soglasje staršev  oz. zakonitih zastopnikov:
SOGLASJE 


Likovna dela se zbirajo od  01. marca  do vključno 30. marca 2012 na naslovu:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
 s pripisom Likovni Natečaj - "Prednovoletni čas"

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL