Odgovorno s hrano

Ekobranje za ekoživljenje

POTRDILO za uspešno opravljeno "Ekobranje za ekoživljenje" (ročno)
POTRDILO  za uspešno opravljeno "Ekobranje za ekoživljenje" (računalnik)

Vodja projekta: mag. Nataša Cotman
elektronski naslov: natasacotman@yahoo.com

V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje učencev in dijakov k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

Projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
Učenci in dijaki, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, odrske predstavitve, risbe …).

Projekt spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2011/2012. Uspešen zaključek  pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, fotostrip, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem …).

Želimo si, da bi s vsebinami obogatila vaš pouk in učence ter dijake spodbudili k ustvarjalnosti in glede na starost tudi spodbujali njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.  

KRITERIJI za projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

OSNOVNA ŠOLA
UČENCI PRVE TRIADE 
morajo prebrati najmanj dve knjižni deli s seznama, kateremu lahko po vaši presoji dodate tudi drugo literaturo z ekološko tematiko, ki jo posreduje vaša šolska knjižnica. Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim mentoricam bodisi razredu preko pogovora, pripravijo si zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne vzorce ali besedilne zapise o prebranem delu oz. lastna razmišljanja. Otrokom, ki še ne berejo, prebirajo dela starši. Seznanijo se tudi z vsaj enim člankom z ekološko tematiko. Morda lahko uporabite tudi idejo o sprehodu in opazovanju vašega kraja, ki jo predlagamo v vrtcu.

UČENCI DRUGE TRIADE morajo  prebrati najmanj dve knjigi, lahko pa tudi več in prebrati članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino.

UČENCI TRETJE TRIADE IN SREDNJEŠOLCI  morajo prebrati najmanj 2 knjigi in zavzeti stališče do 1 ekočlanka iz časopisa oz. revije. Lahko preberejo tudi 1 leposlovno delo in/ali 1 poučno strokovno delo, ki ga priporoči vaša šolska knjižnica.
Številne aktivnosti, ki se  bodo zvrstile med šolskim letom (zanimive debate in predstavitve knjig in člankov),  shranite in dodatno otroke spodbudite k dodelavi  in jih predstavitve – na zaključni predstavi ali literarnem natečaju.
V 2. in 3. triadi učenci oblikujejo skupine 3-5 prijateljev, ki si za branje izberejo isto knjigo, ki si jo med seboj izmenjajo in predstavitev pripravijo projektno – problemsko. Spodbudite jih, naj v razmišljanje ob predstavitvi vključijo tudi sošolce, ki so poslušalci.

Vsak razred izbere najboljšo predstavitev, ki si jo izmenično ogledajo razredi iste generacije ali triade (glede na velikost šole). Če bodo predstavitve otroci ali dijaki oblikovali kot zaigrane prizorčke, odlomke iz knjige, jih lahko vodja  projekta Ekobranje za ekoživljenje poveže v zaključno prireditev kot zaključek projekta, ki ga lahko izvedete 21. februarja, ko je dan maternega jezika ali 21. marca, ko je svetovni dan poezije.

Dodatni predlogi:
- lahko razmišljate o zvrstno različnih točkah: avtorska poezija, spisi, kratki odigrani prizorčki; pri slednjih bi lahko razmišljale o lutkah, senčnem gledališču, projekcijah, plesno obarvanih točkah, telovadno obarvanih točkah.
- v triadah se dogovorite, da vsaka triada pripravi 15-minutni program; to pomeni 5-minutno točko na vse tri razrede generacije – to bi verjetno šlo? Predlagam, da ne nastopate s celimi razredi, ker je organizacija težja – morda se lahko dogovorite znotraj generacije, da drug drugemu pokažejo, kaj so pripravili in se skupaj odločite, kaj boste postavili na oder in tako dobite 5-minutno točko. Ne bi se mi zdelo pametno, da se vsi predstavite s krajšimi prispevki, ker potem gledalci opazujemo samo menjavanje na odru.
-  zbirajte avtorske prispevke otrok, ki bodo najverjetneje nastali kot razmišljanja ob prebranem: v maju je vsako leto Festival otroške poezije. Tematsko in zvrstno otroci niso omejeni in lahko sodelujejo s prispevki, ki bodo nastajali v okviru eko bralne značke. Lahko pa sledite tudi siceršnjim literarnim in likovnim natečajem, ki so blizu vašega kraja. Tako si otroci laže osmislijo delo.

 

Seznam knjig 2011/12
Moje ekobranje za ekoživljenje

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL