Odgovorno s hrano

Mladi poročevalci za okolje

Vodja projekta: Maja Kobal
elektronski naslov: info@mladiporocevalci.si

Mladi poročevalci je poročanje o okoljskih izzivih lokalnega okolja, iskanju odgovorov in samoiniciativno iskanje rešitve izzivov. Razumeti lokalne okoljske težave, ki so povezane z globalnimi izzivi  na področju okolja.  Pridobljene informacije na ustrezen način predstaviti lokalnemu okolju v obliki časopisnih člankov, radijskega ali televizijskega poročanja ter v obliki javne razstave.

Srednješolci skozi projekt pripravijo prispevke v obliki pisnih člankov, fotografij, radijskih ali televizijskih oddaj na temo gobalnih okoljskih izzivov sodobne družbe. Globalne okoljske izzive sodobnega časa lahko razumemo zgolj, če spoznamo primerljive lokalne izzive. Zato je tukaj ključnega pomena, da se osredotočimo na lokalne izzive na področju okolja in tako poskušamo razumeti tudi pomembnejše izzive globalnega okolja na področjih kmetijstva, biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb, dezertifikacije, energije, gozdov, industrijskega onesnaževanja, naravnih nesreč, prebivalstva, racionalne potrošnje, morja in oceanov, trajnostnega razvoja, prevoza, odpadkov ter vode. Prispevke na to temo se objavlja na spletni strani programa.

Več o projektu www.mladiporocevalci.si

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL