Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE

ENERGIJA V NAŠIH DOMOVIH - brošura
Program DELAVNICE

ELEKTRIKA JE ŽIVLJENJE - učni list št. 1
TRAJNOSTNI VIRI ENERGIJE - učni list št. 2
UČINKOVITA RABA ENERGIJE - učni list št. 3
HIDROELEKTRARNA  - učni list št. 4
JEDRSKA ENERGIJA - učni list št. 5
TERMOELEKTRARNA - učni list št. 6

Projekt Energetsko varčna šola (krajše: EVŠ) smo v šolskem letu 2011/12 prenovili in nadgradili ter mu nadeli novo ime: "Mladi v svetu energije". Namen prenovljenega projekta je ozaveščanje učencev, dijakov in mentorjev o pomenu energije in različnih virih energije, o načinih proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za URE in o prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

V letošnjem letu smo nagradni natečaj razpisali v dveh starostnih skupinah:

  • 1. starostna skupina (1. in 2. triada OŠ): posredujete nam izviren izdelek (risba, slika, maketa, plakat, fotografija, foto strip, video posnetek, PPT predstavitev itd.) na temo, povezano s trajnostnimi viri energije;
  • 2. starostna skupina (3. triada OŠ in SŠ): posredujete nam izviren izdelek (plakat, fotografija, foto strip, video posnetek, PPT predstavitev itd.), ki prikazuje načrtovanje in/ali izvajanje ozaveščevalne akcije na temo raba električne energije.

 

Rok za prijavo: poročilo in izdelke oddajte najkasneje do petka, 13. aprila 2012, na naslov info@mladi-svet-energije.si.

Več o projektu in nagradnem natečaju: www.mladi-svet-energije.si.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL