Odgovorno s hrano

PORABA ENERGIJE V ŠOLI

KDOR VARČUJE ZMAGUJE
Namen projekta je:
- Ugotavljanje dejanskega stanja porabe energije v javnih zgradbah (šole, vrtci...).
- Ugotavljanje ukrepov, ki bi učinkovito zmanjšali porabo energije za ogrevanje.
- Izoblikovanje izobraženega potrošnika

  1. korak - UGOTAVLJANJE STANJA
    KOLIKO ENERGIJE PORABI TVOJA ŠOLA

S pomočjo spletnega kalkulatorja boste ugotovili v katero kategorijo energijske učinkovitosti zgradb spada vaša šola.
Spletni kalkulator, ki ga najdete na spletni strani ekošole: www.ekosola.si je preprost uporabniški vmesnik, kjer z vnosom nekaj osnovnih podatkov hitro ugotovite energijsko učinkovitost vaše šole in hkrati izoblikujete poročilo, kjer lahko navedete tako “mehke” kot tudi bolj korenite ukrepe, s katerimi je mogoče izboljšati energijsko učinkovitost. Poročilo (dovolj je le pritisk zavihka na spletnem kalkulatorju) je potrebno oddati do sredine meseca aprila.

Spodnja tabela služi kot referenca za ugotavljanje stanja.

Vrsta objekta glede na porabo energije                      Raba energije (kWh/m2a)
Zelo potrarni objekt več kot 250
Potratni objekt 200-250
Povprečni objekt 150-200 
Varčni objekt 100-150
Zelo varčni objekt 50-100
Nizkoenergijski objekt 15-50
Energijsko pasivni objekt manj kot 15

2. korak - VPRAŠANJA, ODGOVORI IN NAJBOLJŠI IZDELKI
SPOZNAJTE IZVEDBO UKREPOV ZA VAŠO ŠOLO

Na spletni strani www.knaufinsulation.si poiščite informacije o ukrepih, ki služijo za izboljšanje energijske učinkovitosti šole. Spletna stran ponuja številne koristne in pomembne informacije kot tudi ŠOLO IZOLIRANJA (http://www.knaufinsulation.si/files/ki_si/upload/KI-SOLA-IZOLIRANJA-casopis.pdf), ki vam bo služila kot vodilna predloga za odgovore na vprašanja, ki jih najdete v prilogi 1 tega načrta. Odgovori na vprašanja bodo služili za oblikovanje kratkega poročila, v katerem boste zapisali razloge zakaj izboljšati energijsko učinkovitost vaše šole, kakšen je pravilni vrstni red ukrepov, katere materiale izbrati in kakšna je pravilna vgradnja teh materialov.

S pomočjo poročila bodo učenci skupaj z mentorji pri pouku (tehnika in tehnologija -TIT, likovna vzgoja LVZ in izbirnih predmetih v kolikor jih na šoli izvajate, kot so likovno snovanje LS1-3 izdelali slike, risbe, makete, stripe… vaše šole pred, med ali po izvedenih ukrepih.

Poročilo boste morali oddati skupaj z vašimi izdelki, ki jih boste poslali na naslov Ekošole - Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš.

 Najboljši projekti prejmejo nagrado podjetja Knauf Insulation.

  3.korak - PORABA ENERGIJE DOMA
JE NAKUP ENERGIJSKO VARČNIH GOSPODINJSKIH APARATOV SMISELN?

Ali lahko nakup varčnih gospodinjskih aparatov upraviči njihovo višjo tržno ceno?

S pomočjo spletnih strani izdelajte kratko poročilo (razpredelnico) iz katere bo razvidno ali nakup  najbolj varčnega hladilnika v primerjavi z najbolj potratnim zares privarčuje toliko energije, da je nakup upravičen.
Spletne strani:
http://www.newenergylabel.com/index.php/si/home/

http://www.gospodinjski-aparati.si
/
http://www.pozitivnaenergija.si/energija/ali-ste-vedeli/koristna-dejstva-o-gospodinjskih-aparatih/

http://www.zelenikrog.org/zelenikrog/ekologija/nasveti%20za%20varcno%20rabo%20elektricne%20energije%20varcuj-varuj.pdf

Priloga 1 za drugi korak
Odgovorite na zastavljena vprašanja:

 ZAKAJ IZOLIRATI?

1. Ali je energijska učinkovitost zgradbe edina korist, ki jo prinaša izolacija objekta? Pojasni odgovor.
2. Kolikšni so prihrani posameznih ukrepov v odstotkoh?
3. Iz primera izračuna prihrankov in vračilne dobe - izolacija zunanjih sten preračunajte, kakšen bi bil prihranek za vašo šolo in v kolikšnem času bi se investicija povrnila.

KAJ, KDAJ IN KAKO IZOLIRATI

4. Katere dele zgradbe je najbolj smiselno izolirati?
5. Zakaj je pomemben vrsti red ukrepov? Zapišite pravilen vrstni rek ukrepov.
6. Na katere dejavnike moramo biti pozorni, ko izbiramo vrsto izolacije? Katero vrsto izolacije bi izbrali vi za sanacijo vaše šole?

SANACIJA FASAD VEČSTANOVANJSKIH ZGRADB

7. Katera izolacija se uporablja na objektih višjih od 10 m? Navedite tipe izolacije

FINANČNE VZPODBUDE EKO SKLADA

8. Kolikšen znesek EKOSKLADA je v letošnjem letu namenjen za posege na vzgojo-izobraževalnih ustanovah?

 IZOLACIJA PODSTREŠJA - MANSARDE

9. Kakšna je pravilna sestava prereza strehe?
10. Katere vrste materialov (navedi tip) je najbolje uporabiti?

 SANACIJA FASADE

11. Kateri bistven dejavnik je potrebno upoštevati pri sanaciji fasade?
12. Katera rešitev je najboljša?

TALNE KONSTRUKCIJE - TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA

13. Narišite skico prereza izvedbe tal na terenu ali nad neogrevano kletjo, označite posamezne materiale in jih oštevilčite po vrsti.
14. Katere plošče bi bilo najbolj uporabiti?

IZOLACIJA STROPA V KLETI

15. Na kakšne načine je mogore izolirati strop v negorevani kleti in katere oznake imajo materiali, ki so primerni za tovrstno izvedbo?

 NIZKOENERGIJSKI IN PASIVNI OBJEKTI

16. Na preprost način razožite porabo energije U=15kWh/m2a.
17. Zapišite priporočjive debeline materialov (in tip izolacije) na posameznih delih pasivnega objekta.
18. Kakšne prednosti imajo izolacijski materiali podjetja Knauf Insulation d.o.o.?

                         
          Kalkulator energetske učinkovitosti

Program DELAVNICE

PORABA ENERGIJE V ŠOLI - "Kdor varčuje zmaguje"

S pomočjo spletnega kalkulatorja Energetska učinkovitost, ki je objavljen na spletni strani  http://www.ekosola.si/kalkulator-o-energetski-ucinkovitosti/, boste ugotovili, v katero kategorijo spada vaša šola. Z vnosom nekaj osnovnih podatakov hitro ugotvite energijsko učinkovitost vaše šole in hkrati pripravite poročilo, kjer lahko navede tako »mehke« kot tudi bolj korenite ukrepe, s katerim je mogoče izboljšati energijsko učinkovitost. Poročilo (dovolj je pritisk zavihka na spletnem kalkuatorju) je potrebno oddati do sredine meseca februarja. Za ugotavljanje energijske učinkovitosti zgradb služi TABELA 

S pomočjo spletnih strani bodo tekmovalci odgovarjali na vprašanja, ki bodo objavljena na spletni strani ekošole. V dvomesečnih intervalih, bodo učenci lahko odgovarjali na zastavljena vprašanja s področja varčne rabe energije in trajnostne gradnje.

 FEBRUAR – MAREC
Kakšna je zgradba prihodnosti -
kateri ukrepi bodo v prihodnjih letih nujni pri gradnji    energetsko učinkovite hiše? Zapišite čimveč ukrepov, ki bi jih moral investitor, ne glede na zakonsko določene smernice izvesti, da bi čim bolj zadostil željam po varčevanju z energijo.
APRIL – MAJ
Gospodinjski aparati –
 ali lahko nakup varčnih gospodinjskih aparatov upravičili njihovo višjo tržno eno? S pomočjo spletnih strani izdelajte poročilo iz katerega bo razviden prihranek energije in denarja pri nakupu najbolj varčnega hladilnika v primerjavi z najbolj potratnim

Spletne strani:
http://www.newenergylabel.com/index.php/si/home
http://www.gospodinjski-aparati.si/
http://www.pozitivnaenergija.si/energija/ali-ste-vedeli/koristna-dejstva-o-gospodinjskih-aparatih/

http://www.zelenikrog.org/zelenikrog/ekologija/nasveti%20za%20varcno%20rabo%20elektricne%20energije%20varcuj-varuj.pdf

Po koncu tekmovanja bo potrebno izdelati poročilo o ukrepih, ki jih predlagate za izboljšanje energijske učinkovitosti vaše šole in zapisati predloge, ki jih naj upoštevajo vsi, ki se lotijo gradnje hiše (kaj mora imeti hiša prihodnosti)

 Nagradna igra   »Poraba energija«  v dvomesečnih intervalih februar – marec, april – maj,  v primeru vseh pravilnih odgovorov sodelujočih v nagradni igri, kjer bomo o koncu  intervala  izžrebali 30 praktičnih nagrad.  Ob zaključku projekta (konec maja) pa bomo izbrali dve  najbolj aktivni šoli, ki ju bomo bogato nagradili.

NAVODILA ZA VNOS PODATKOV ZA PROJEKT »Kdor varčuje, zmaguje«

- Na spletni strani www.ekosola.si je na voljo spletni kalkulator, ki SAM izračuna energijsko učinkovitost šole.
- Potrebno je vnesti nekaj osnovnih podatkov o sodelujočih in o šoli (kvadratura ogrevanih površin).
- Pri šolskem računovodji preverite skupen znesek za ogrevanje v šolskem letu 2010/2011.
- Spletni kalkulator izračuna učinkovitost vaše šole in opredeli energijski razred v katerega spada vaša šola.
- V naslednjem koraku poskusite navesti nekaj “mehkih” ukrepov, s katerimi bi lahko zmanjšali porabo energije za ogrevanje.
- Na voljo so tudi konkretnejše, (a cenovno zajetnejše) rešitve za izboljšanje energijske učinkovitosti šole.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL