Odgovorno s hrano

MEDNARODNI NATEČAJ OKOLJE IN INOVACIJA 2013 - 2014

Začenja se mednarodno tekmovanje Okolje in inovacija: zasnujte in prijavite inovativne rešitve za okolju prijazen transport!

 KAKO IN DO KDAJ SE LAHKO PRIJAVITE? Sodelovanje na tekmovanju poteka v dveh delih:

I. PRIJAVA PREDLOGOV PROJEKTOV DO 1. MAJA 2013:

 • postopek prijave je enostaven in poenoten za vse sodelujoče države preko osrednjega spletnega mesta http://www.eco-schools-toyota.org,
 • na vstopni spletni strani zgoraj desno kliknite rubriko »Join« oziroma »Pridružite se«, kjer se vam prikaže obrazec za vpis podatkov o vaši šoli,
 • po potrditvi vaših podatkov boste prejeli uporabniško ime in geslo za dopolnjevanje podatkov in vpis prijave,
 • predloge prijavite do 1. maja 2013,
 • postopek prijave je zelo pregledno prikazan na povezavi http://www.youtube.com/watch?v=4sYWFiaYqeE&feature=youtu.be,
 • prijava omogoča, da boste spremljali tudi delo drugih šol;

II. IZVEDBA PROJEKTOV NA NACIONALNI RAVNI V ŠOLSKEM LETU 2013/14:

 • do konca maja 2013 bo nacionalna komisija med prijavljenimi izbrala tiste projekte, ki bodo prejeli finančno podporo za dejansko izvedbo v šolskem letu 2103/14,
 • septembra 2013 bodo šole z izbranimi projekti prejele finančna sredstva za izvedbo,
 • do konca maja 2014 morajo šole poslati poročila o izvedbi projekta, aktivnostih in rezultatih,
 • do konca junija 2014 bodo izbrani najboljši izvedeni projekti po posameznih državah, ki bodo dodatno nagrajeni.

 Dodatne informacije o prijavi, poteku in temi tekmovanja

 • Osrednje mesto tekmovanja je spletno mesto http://www.eco-schools-toyota.org/innovation2012/, kjer so zbrane vse informacije, primeri dobrih praks in prijavni obrazec. Spletno mesto je sicer pripravljeno v angleškem jeziku, vendar je na levi strani vstopne strani orodje »Google Translate« za prevod v slovenski jezik.
 • Za lažje načrtovanje predlogov projektov si oglejte gradivo o trajnostni mobilnosti na povezavi http://eko.telekom.si/si/ucno-gradivo/trajnostna-mobilnost/.
 • V kolikor imate kakršna koli dodatna vprašanja o projektu, prevodih angleških besedil in prijavi preko skupnega spletnega obrazca, vam v programu Ekošola z veseljem nudimo podporo in pomoč na elektronskem naslovu: tomaz.pajnic@ekosola.si

Zakaj sodelovati v mednarodnem tekmovanju Okolje in inovacija?
Okolje in inovacija je mednarodni projekt, v katerem šole na določeno temo pripravijo praktične in inovativne rešitve za obstoječe okoljske probleme. Tekmovanje organizira program Ekošola v sodelovanju z Mednarodno fundacijo za okoljsko izobraževanje (FEE International) in Skladom Toyota za Evropo. Vsak cikel tekmovanja traja dve šolski leti. V novem, petem ciklu, ki poteka v šolskih letih 2012/13 in 2013/14, smo ponovno prejeli povabilo za sodelovanje v programu Ekošola v Sloveniji, poleg tega pa tudi šole z Danske in iz Turčije. Najboljši predlogi projektov na nacionalni ravni bodo prejeli finančno podporo za izvedbo projeka, pomoč pa jim bodo nudili tudi Toyotini strokovnjaki iz lokalnega okolja. Najboljši nacionalni projekt bo zastopal Slovenijo na mednarodni ravni. Skupna vrednost nagrad za peti cikel tekmovanja v Sloveniji znaša 20.000 EUR. V prejšnjem ciklu je tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni zmagal slovenski projekt; zmagovalna šola je z donacijo in nagradami prejela skupaj kar 8.750 EUR.

Tekmovanje Okolje in inovacija je eno izmed najbolj uglednih mednarodnih tekmovanj, v katerem sodeluje FEE International, zastavljeno celovito s ciljem uresničevanja konkretnih rešitev za izboljšanje stanja v okolju in dvig kakovosti življenja. S sodelovanjem v tekmovanju boste poleg finančnih nagrad pridobili dragoceno znanje in izkušnje s področja načrtovanja in izvajanja projektov, sodelovali s strokovnjaki iz Toyotine mreže na različnih področjih delovanja ter pridobili možnost sodelovanja s šolami iz Slovenije in drugih držav. 

 

Vabimo vas, da čim prej zasnujete projekt in ga pravočasno prijavite!

      

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL