Odgovorno s hrano

EKO-PAKET

EKO-PAKET

Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak), še posebej med mladimi, njihovimi vzgojitelji in učitelji ter starši. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS omogočimo, da ne konča na odlagališču med preostankom odpadkov, temveč omogočimo recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. To storimo tako, da odpadno KEMS odločimo v rumeni zabojnik za odpadno embalažo ali odpadno plastiko. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej pa les. 

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih uporabnih izdelkov v vrtcih, šolah, doma in ustvarjalnih delavnicah. V natečju laho sodelujejo: otroci, učenci, dijaki, študentje, družine in drugi posamezniki, ki jim odpadni izdelki  predstavljajo navdih za ustvarjalnost. 

Projekt je razdeljen na obvezni del (ločeno zbiranje in odlaganje KEMS) in neobvezni del (nagradni natečaj).

I. Ločeno zbiranje in odlaganje KEMS
Na vaši ustanovi morate odpadno KEMS ločeno zbirati in odlagati v zabojnik za odpadno embalažo (oziroma odpadno plastiko). Za to ni treba vzpostaviti posebnega sistema ločevanja odpadkov, temveč samo prilagodite obstoječega, ki bo omogočal čim lažje in čim bolj praktično izvajanje te aktivnosti. Ob tem morate otroke, učence ali dijake tudi izobraževati in ozaveščati o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v pravi zabojnik in o recikliranju KEMS.

II.Nagradni natečaj "Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove"  je razdeljen na tri starostne skupine:
1. otroci v vrtcih in učenci od 1. do 3. razreda OŠ
2. učenci od 4. do 9. razreda OŠ
3. dijaki in študentje 

V šolskem letu 2014/15   je natečaj organiziran v dve časovnih obodbjih v vsaki kategoriji, za vsako obdobje pa je razpisana druga tema. sestavljajo trije deli. Za ustanove, ki si v okviru Ekoakcijskega načrta izberejo projekt Eko-paket, je obvezno izvajanje prvega (I.) dela  projekta,  medtem ko se za sodelovanje pri nagradnih natečajih (II. in III.) vsaka  ustanova odloči glede na svoje potrebe ali izzive v lokalni skupnosti:

Med ustvarjanjem iz odpadne KEMS ugotavljajte in raziskujte: 
- Kako je sestavljena KEMS?
- Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
- Kje konča KEMS, ki je ne zmeremo in odložimo v ustrezni zabojnik?
- Kako recikliramo odpadno KEMS?
- Kateri novi izdelek nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
- Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrcih, šolah, fakultetah?
- Katere izdelke iz recikliranih surovih KEMS najdete doma?
Pri ustvarjanju zastav, zemljevidov in globusov je mogoče predstaviti: domači kraj, regijo, državo, celino, določeno krajino, območje, kjer so gozdovi z znakom FSC itd.

Prijava kreativnih del  in rok za oddajo poročila
Za sodelovanje v nagradnem natečaju se ni potrebno posebej prijaviti. V ekoaplikaciji/ekoakcijski načrt 2014/15  med projekti/A  izberete Eko-paket ali med izbirnimi aktivnosti/C napišite, da boste sodelovali v nagradnem natečaju.
Prvo obodobje natečaja se zaključi 15.12.2014, do takrat morate poslati fotografijo izdelka na naslov info@eko-paket.si. Končno poročilo o izdelkih ali skupino izdelkov za prvo in drugo tekmovalno obdobje z naslovom boste oddali v ekoaplikaciji v razdelku obrazci "Poročilo Eko-paket 2015" najpozneje do petka, 27.2.2015.                                               

Potek ocenjevanja in kriteriji za ocenjevanje
Kreativna dela bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:

  • vsebinska ustreznost (skladnost izdelka s temo in starostno skupino),
  • kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost),
  • celostni estetski vidik,
  • sodelovanje otrok oziroma šolarjev (pri pripravi in izdelavikreativnega dela, pri pripravi poročila),
  • uporabnost in uporaba izdelka v druge namene (pri drugem predmetu, zbiralni ali ozaveščevalni akciji ipd.),
  • sodelovanje z drugimi skupinami: vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v vašem kraju itd.

V vsaki skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejelapraktične nagrade. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi
S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu www.eko-paket.si in na Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja ter da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.

Dodatne informacije
O poteku in vsebinah projekta vas bomo redno obveščali na spletnem mestu Ekošola www. ekosola.si in facebook strani Eko-paket. Dodatne informacije o nagradnem natečaju, pripravi poročil ali drugih vsebinah o ravnanju s KEMS: info@eko-paket.si. ali ales.ogorevc@ekosola.si 

Veselimo se sodelovanja, vaših odzivov in kreativnih prispevkov!

Ekipa Eko-paketa 2014/15

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL