Odgovorno s hrano

LIKOVNI NATEČAJ PREDNOVOLETNI ČAS

LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS

LIKOVNI NATEČAJ ZA NAJLEPŠO RISBO na temo zimski motivi je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja otrok in vzgojiteljev. Tematsko naj likovna dela in izdelki obravnavajo zimske motive, prednovoletni čas ter božične in novoletne simbole. Prejeta likovna dela bomo ocenjevali  in izbirali v naslednjih kategorijah:

A)     izbrane risbe v različnih dimenzijah in izdelki kot klasična likovna dela v različnih tehnikah
B)     
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo odpadnih oz. recikliranih materialov
C)     
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo naravnih materialov

Vzgojiteljem priporočamo, da glede na povečano širino razpisa upoštevajo še možnost uporabe naravnih ali recikliranih materialov, možnost likovnih del ali izdelkov v obliki ciklusa ter da naredijo notranji izbor likovnih del ter izdelkov. Priporočamo, da vzgojitelji in koordinatorji vrtcev pošljejo le najkvalitetnejša dela.

Strokovna komisija bo v finalnem izboru izbrala okrog 100 likovnih del in nekaj originalnih izdelkov bomo razstavili na konferenci kordinatorjev (september 2014) podelili nagrade in priznanja.
Izvedbeni roki likovnega natečaja:
  • 01.03.2015 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 31.03.2015 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • junij 2015 - strokovni izbor
  • september 2015 – objava rezultatov natečaja, razstava in podelitev nagrad in priznanj (Konferenca koordinatorjev september 2015)

Vsak prijavljen vrtec lahko na natečaj pošlje skupno največ 10 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov, skladno s prednostnimi področji inovativnosti in uporabe naravnih ali odpadnih materialov.
Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja, starost (otroka ali skupine otrok), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek vzgojitelja.

Poleg poslanih likovnih del posredujte tudi soglasje staršev  oz. zakonitih zastopnikov: Likovna dela se zbirajo od  1. marca  do vključno 31. marca 2015 na naslovu:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
s pripisom Likovni Natečaj - "Prednovoletni čas"

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL