Odgovorno s hrano

BODI PRIJATELJ OKOLJA

BODI PRIJATELJ OKOLJA
Tekstil je eden izmed najbolj intenzivnih proizvajalcev ogljika v toku odpadkov. Stroški odlaganja tekstila so ob domnevnem koncu njihovega življenjskega cikla veliki. Vendar pa obstajajo številne možnosti, da se tekstil izvzame iz toka odpadkov in se tako ustvari gospodarske in okoljske koristi za Slovenijo. Poudarek projekta je na ozaveščanju in spodbujanju mladostnikov, da povečajo ponovno uporabo odsluženih oblačil in obutve.

Oblačila, obutev in gospodinjski tekstil, ki ga boste zbrali, bomo odpeljali do sortirnice našega partnerja, kjer bo vse ročno sortirano. Ravnanje z odpadnim tekstilom pokriva vse segmente:

Nadgradnja: uporaba obstoječih materialov in njihova nadgradnja v izdelke enake ali višje kakovosti (npr. iz ostankov neoprena izdelamo denarnice, ne potiskane majice spremenimo v majice z unikatnim potiskom,…).
Ponovna nošnja: oblačila, obutev in posteljnina, ki so v dobrem stanju in se lahko ponovno uporabijo, so prodana kot rabljena oblačila.
Ponovna uporaba: tekstil, ki ni več primeren za ponovno nošnjo je spremenjen v nov produkt (npr. krpe za čiščenje, preproge,…).
Recikliranje: tekstil, ki ni primeren za ponovno nošnjo in ponovno uporabo, se predela v tekstilna vlakna in se uporabi za proizvodnjo novega izdelka (npr. predivo, izolacija, zvočne pregrade,…).
Energetska izraba: tekstil, ki ni primeren za nobeno od prioritetnih ravnanj se ne odlaga, temveč se uporabi pri pripravi goriva za energetski sežig (proizvodnja toplote in energije)
Z udeležbo pri tem projektu bomo skupaj z vašo pomočjo učencem/dijakom/študentom omogočili, da zberejo odslužena oblačila, obutev in gospodinjski tekstil (posteljnina, krpe) ter prispevajo k odgovornemu ravnanju s tekstilom, ki ne bo končal na odlagališču odpadkov, temveč bo koristno izrabljen.

Potek projekta
Projekt je razdeljen na obvezni del (zbiralno akcijo in odvoz zbranega odsluženega tekstila) in neobvezni del (nagradni in foto natečaj). 

I. Zbiranje odsluženega tekstila
Zbiranje odsluženega tekstila v posamezni ustanovi poteka skozi celo šolsko leto. Vsem sodelujočim ustanovam bo na voljo gradivo pri ozaveščanju in izobraževanju (pismo za starše, informativni letak, obvestilo o akciji v obliki plakata).
Način in obdobje zbiranja (leto, teden, dan) odsluženega tekstila prilagodi vsaka ustanova sama. Po potrebi lahko dvakrat letno naročite odvoz, enkrat v zimskem in enkrat v letnem semestru. Glede na regijo v kateri se ustanova nahaja, pa bo odvoz potekal po spodnjem razporedu v dveh obdobjih: 

                              REGIJA                                                1. semester             2. semester  
Osrednjeslovenska 10 -14.11.2014 19.-23.1.2015
Goriška 17.-21.11.2014 26.-30.1.2015
Notranjsko-Kraška in Obalno-Kraška 24.-28.11.2014 2.-6.2.2015
Jugovzhodna Slovenija 1.-5-12.2014 9.-13.2.2015
Spodnjeposavka, Zasavska in Savinjska 8.-12.12.2014 2.-6.3.2015
Podravska in Koroška 15.-19.12.2014 9.-13.3.2015
Pomurska 5.-9.1.2015 16.-20.3.2015
Gorenjska 12.-16.1.2015 23.-27.3.2015

II. Nagradni natečaj "Tekstilko" je razdeljen v štiri starostne skupine:
1. otroci v vrtcu in učenci od 1. do 3. razreda OŠ
2. učenci od 4. do 9. razreda OŠ
3. dijaki
4. študentje  
V vsaki kategoriji razpisanega natečaja bomo nagradili koordinatorja tistega vrtca, , OŠ, SŠ, doma CŠOD, DD oz. fakultete, ki bo v sklopi zbiranja odsluženega tekstila zbral največjo količino odsluženega tekstila z ekskluzivno nagrado poslovnega partnerja. 

skupina vsebina natečaja
1. otroci v vrtcu in učenci od 1. do 3. razreda TEKSTILKOVO DOMOVANJE
-skupina otrok/posamezni razred učencev pripravi likovni ali grafični predlog izgleda ali potiska škatle za zbiranje odsluženega tekstila
2. učenci od 4. do 9. razreda TEKSTILKOVE KREACIJE
-
skupina učencev izdela čim bolj izvirno, lično in uporabno kolekcijo oblačil ali modnih dodatkov iz odsluženega tekstila 
3. dijaki v SŠ in DD UPCYCLE / RECYCLE ME!
- razviti in predstaviti (tekstovno ali grafično/likovno) inovativen "Up-Cycling" ali "Re-Cycling" koncept na temo, kako lahko poljuben odsluženi kos tekstila inovativno ponovno uporabimo, bodisi kot nov predmet (UpCycling), kot del procesa, tehnološkega postopka, tehničnega pripomočka (ReCycling), ipd. Predlagani koncept se lahko prikaže tudi s konkretnim primerom novega produkta.  
4. študenti TEKSTILKOV "CLOSED LOOP"
- razviti in predstaviti (tekstovno ali grafično/likovno) inovativen "Closed loop" koncept na temo, kako lahko poljuben odsluženi kos tekstila umestimo v materialni tok ponovne uporabe in recikliranja tako, da se njegova uporabnost nepretrgoma nadaljuje v zaprtem (closed loop) krogu in ne konča kot odpadek. 

III. Foto natečaj
V njem sodelujete lahko vsi, ki si želite, da odslužen tekstil ne konča kot odpadek. Vabimo vas, da posnamete in objavite fotograije na Facebook strani ekošole, na kateri je prikazana čim bolj izvirna in domiselna vsakodnevna uporaba odsluženega tekstila.

Potek in kriteriji ocenjevanja
Med prispelimi predlogi bomo za 1. in 2. skupino na podlagi likovne dovršenosti in vsebinske izvirnosti, ter v 3. in 4. skupini upoštevali inovativnost ideje, novost koncepta, uporabnost koncepta, izvirnost izbora in uporaba odsluženih tekstilnih materialov ter izvirnost in likovna dovršenost prikaza ideje.

Fotonatečaj - med objavljenimi fotografijami bo zmagovalna tista, ki bo zbrala najvišje število všečkov na Facebook strani programa Ekošola.

Nagrade
V posamezni razpisani skupini bodo nagrajeni:
1. skupina - 3 zmagovalne podobe škatel, ki bodo potiskane po lastnem predlogu vrtca ali šole
2. skupina - 3 zmagovalne kolekcije
3. skupina - 3 zmagovalne "UpCycle/Recycle" inovacije
4. skupina  - 3 zmagovalni "Closed loop" koncepti
Fotonatečaj -  fotografija z največ všečki
Eko koordinatorja šole ali vrtca, ki bo v sklopu celoletnega zbiranja odsluženega tekstila (obvezni del) zbral-a največjo količino odpadnega tekstila, bomo nagradili z ekskluzivno nagrado poslovnega partnerja, ki ga bomo razkrili do konca oktobra

Vsi zmagovalni projekti bodo razstavljeni na sejmu Altermed od 12.-15. marca 2015 v Celju.

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi
S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge, izdelki  ipd.) objavljena na spletnem mestu www.ekosola.si in na Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja ter da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Bodi prijatelj okolja.

ALI STE VEDELI?

- da se lahko 95 odstotkov odsluženihoblačil in obutve ponovno predela
- da na žalost 90 odstotkov oblačil in obutve pristan na odlagališčih
- da v je v Sloveniji samo 10 odstotkov oblačil predelanih in podarjenih
- da je v Sloveniji završenih kar 17.000 ton tekstila na leto
- da lahko vsak posameznik prispeva k temu, da bo odstotek ponovne predelave večji

OMOGOČITE TEKSTILU DRUGO ŽIVLJENJE IN
PRISPEVAJTE SVOJ DELEŽ PRI OHRANJANJU ČISTEGA OKOLJA

         

Partner projekta: 
 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL