Odgovorno s hrano

Eko-paket 2015/16

Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove!
Raziskujte, kateri izdelki nastanejo iz odpadne KEMS!
Opazujte, kako z odpadno KEMS ravnate v razredu in doma!

Projekt Eko-paket

Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak), še posebej med mladimi, njihovimi vzgojitelji in učitelji ter starši. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les. 


 Otroci, učenci, dijaki, študenti, družine … Sodelujte!

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih uporabnih izdelkov v vrtcih, šolah, doma in ustvarjalnih delavnicah. Vsako šolsko leto pripravimo nagradni natečaj, v katerem lahko sodelujete:

 • otroci v vrtcih,
 • učenci v šolah,
 • dijaki v srednjih šolah in dijaških domovih,
 • študentje na fakultetah,
 • družine,
 • drugi posamezniki, ki jim odpadni izdelki predstavljajo navdih za ustvarjalnost.

 Nagradni natečaj - za kreativne in radovedne

Nagradni natečaj je razdeljen na tri tekmovalne (starostne) skupine:

1)      otroci v vrtcih + učenci od 1. do 3. razreda OŠ

2)      učenci od 4. do 9. razreda OŠ

3)      dijaki in študentje

 V šolskem letu 2015/16 nagradni natečaj ponovno organiziramo v dveh časovnih obdobjih v vsaki starostni skupini. V vsakem obdobju ustvarjajte ali raziskujete na določeno temo:

tekmovalna skupina

časovno obdobje in tema

september – december 2015

(do 18.12.2015)

januar – februar 2016

(do 26.2.2016)

1) otroci v vrtcih + učenci od 1. do 3. razreda OŠ

 

a) Vozila iz odpadne KEMS

a) Dekorativni in praktični predmeti iz odpadne KEMS: lončki/korita za rože ali zelišča, ptičje hišice, izdelki za shranjevanje pisal, igrač, copat.

Nekaj idej: https://www.youtube.com/watch?v=uT5WZrKw42Q

2) učenci od 4. do 9. razreda OŠ

a) Oblačila, pokrivala, copati in podobni porabni izdelki iz odpadne KEMS, Modni dodatki iz odpadne KEMS: pasovi, torbice, denarnice …

 b)»Dopoldan učenec, popoldan učitelj: kaj vse naredimo iz KEMS pri nas doma?«
Fotografije, posnetki, plakat, strip, reportaža in podobno na temo, kaj vse (lahko) naredimo iz odpadne KEMS doma ali je izdelano iz odpadne KEMS.

a) Dekorativni in praktični predmeti iz odpadne KEMS: lončki/korita za rože ali zelišča, ptičje hišice, izdelki za shranjevanje pisal, igrač, copat Nekaj idej:https://www.youtube.com/watch?v=uT5WZrKw42Q

b)»Dopoldan učenec, popoldan učitelj: kaj vse naredimo iz KEMS pri nas doma?«
Fotografije, posnetki, plakat, strip, reportaža in podobno na temo, kaj vse (lahko) naredimo iz odpadne KEMS doma ali je izdelano iz odpadne KEMS.

3) dijaki in študenti

a) Oblačila, pokrivala, copati …iz odpadne KEMS; Modni dodatki iz odpadne KEMS: pasovi, torbice, denarnice  …

 

b) »Dopoldan učenec, popoldan učitelj: kaj vse naredimo iz KEMS pri nas doma?«
Fotografije, posnetki, plakat, strip, reportaža in podobno na temo, kaj vse (lahko) naredimo iz odpadne KEMS doma ali je izdelano iz odpadne KEMS.

a) Dekorativni in praktični predmeti iz odpadne KEMS: lončki/korita za rože ali zelišča, ptičje hišice, izdelki za shranjevanje pisal, igrač, copat itd.
Nekaj idej: https://www.youtube.com/watch?v=uT5WZrKw42Q

b) »Učenec postane učitelj: življenjski krog KEMS.«
Seminarske, raziskovalne naloge, fotografije, posnetki, plakat, strip, reportaža in podobno o sestavnih materialih KEMS, proizvodnji, transportu, ločevanju odpadne KEMS, recikliranju in novih izdelkih. 


Vključujte - raziskujte!

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, zato jih uporabljamo v vrtcu, šoli, službi, doma, na poti in drugje. V ustvarjanje so tako lahko vključeni otroci iz različnih skupin iste starosti, otroci različnih starosti, vključeni so lahko tudi starši, stari starši, prijatelji ali drugi posamezniki iz domačega kraja.

Pomembno je, da otroci, mladi in drugi, ki sodeluje pri ustvarjanju, ugotavljajo in raziskujejo:

 • Kako je sestavljena KEMS?
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
 • Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik?
 • Kako recikliramo odpadno KEMS?
 • Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
 • Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrtcih, šolah, fakultetah?
 • Katere izdelke iz recikliranih surovin KEMS uporabljate doma? 

 Prijavite kreativna dela! Pomembna datuma: 18. 12. 2015 in 26. 2. 2016

Za sodelovanje v nagradnem natečaju se ni treba posebej prijaviti. V Ekoaplikaciji/Ekoakcijski načrt 2015/16 pod A: PROJEKTI  izberete 1.1.2 Eko-paket ali pod C: IZBIRNE AKTIVNOSTI - 1. RAVNANJE Z ODPADKI izberete 1.1.2 Eko-paket in napišite, da boste sodelovali v nagradnem natečaju. 

Prvo tekmovalno obdobje se zaključi v petek, 18.12.2015, do takrat morate poslati samo fotografije izdelka na e- naslov: info@eko-paket.si. Končno poročilo o izdelkih (ali skupini izdelkov) za prvo in/ali drugo tekmovalno obdobje z naslovom »Nagradni natečaj Eko-paket2015/16« boste oddali prek Ekoaplikacije 'Poročilo EKO-PAKET 2015/16' najkasneje do zaključka drugega obdobja, to je do petka, 26. februarja 2016.

Če niste vključeni v program Ekošola, pošljite kreativna dela s kratkim opisom na e-naslov: info@eko-paket.si.                    


Nagrajujemo najbolj izvirne in domišljene!

Kreativna dela bomo izbirali po kriterijih:

vsebinska ustreznost (skladnost izdelka s temo in starostno kategorijo) ● kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost) ● celostni estetski vidik sodelovanje otrok oziroma šolarjev (pri pripravi in izdelavi kreativnega dela, pri poročilu) ● uporabnost  in uporaba dela v druge namene (pri drugem predmetu, zbiralni ali ozaveščevalni akciji ipd.), ● sodelovanje z drugimi skupinami: vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v vašem kraju itd.

V vsaki skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela priznanja, praktične nagrade ter nagradne bone za ustanove in mentorje. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).


 Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu (www.eko-paket.si) in Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja. Prav tako se strinjate, da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.


 Vprašajte, preverite:

 

Ekipa Eko-paketa 2015/16

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL