Odgovorno s hrano

LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS

I. LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS in
II. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO RISBICO  BOJANA

 

I. LIKOVNI NATEČAJ ZA NAJLEPŠO RISBO na temo zimski motivi je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja učencev in dijakov in študentov. Tematsko naj likovna dela in izdelki obravnavajo zimske motive, prednovoletni čas ter božične in novoletne simbole v dveh kategorijah:

1. skupina Razredna stopnja osnovne šole (1. do 5. razred)
Predmetna stopnja (6., 7., 8. in 9. razred)
Šola s prilagojenim programom
CŠOD
2. skupina

Srednje in poklicne ekošole
Dijaške domove
Fakultete 

Prejeta likovna dela bomo ocenjevali  in izbirali v naslednjih kategorijah:

A)     izbrane risbe v različnih dimenzijah in izdelki kot klasična likovna dela v različnih tehnikah
B)     
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo odpadnih oz. recikliranih materialov
C)     
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo naravnih materialov
Likovnim mentorjem priporočamo, da glede na povečano širino razpisa upoštevajo še možnost uporabe naravnih ali recikliranih materialov, možnost likovnih del ali izdelkov v obliki ciklusa ter da naredijo notranji izbor likovnih del ter izdelkov. Priporočamo, da likovni mentorji in koordinatorji ekošol pošljejo le najkvalitetnejša dela.
Vsa likovna dela, ki bodo primerna za tisk na voščilnice ali kot motivi na božično-novoletnih voščilnicah, bodo ponujena v Oskrbovalcu v oblakih (na spletni strani jazon.oskrbovalec.si) in bodo namenjena za zbiranje ekoevra z možnostjo sledljivosti. Del sredstev od prodaje bo nakazan na račun ekošole, ki jo obiskuje avtor. 

Strokovna komisija bo v finalnem izboru izbrala okrog 100 likovnih del in nekaj originalnih izdelkov bomo razstavili na konferenci kordinatorjev (september 2014) podelili nagrade in priznanja.
Izvedbeni roki likovnega natečaja:
  • 01.03.2015 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 31.03.2015 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • junij 2015 - strokovni izbor
  • september 2015 – objava rezultatov natečaja, razstava in podelitev nagrad in priznanj (Konferenca koordinatorjev september 2015)

Vsaka prijavljena ekošola lahko na natečaj pošlje skupno največ 10 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov, skladno s prednostnimi področji inovativnosti in uporabe naravnih ali odpadnih materialov.
Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja,starost (učenca, dijaka ali skupine), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek likovnega mentorja.

Poleg poslanih likovnih del posredujte tudi soglasje staršev  oz. zakonitih zastopnikov: Likovna dela se zbirajo od  01. marca  do vključno 31. marca 2015 na naslovu:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
 s pripisom Likovni Natečaj - "Prednovoletni čas"

II. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO RISBICO BOJANA
Vabimo vas, da se vključite v natečaj za najboljšo risbico Bojana, ki bo potekal v mesecu decembru in januarju. Nagrajena risbica z imenom šole bo naslednje leto na posebni nalepki krasila letake in embalažo barve JUPOL Junior, in to na vseh trgovskih policah bolje založenih ponudnikov barv in premazov po Sloveniji. JUB bo v svojem JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani pripravil razstavo vseh prispelih risbic, za nagrajeno šolo ali vrtec pa bo organiziral še posebno ustvarjalno delavnico. Nagrajena ustanova bo na sejmu Altermed prejela praktično darilo, in sicer barvo JUPOL, s katero bo lahko prebarvala 500 m2 notranjih zidnih površin v učilnicah, igralnicah ali na hodnikih.
Soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov 

 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL