Odgovorno s hrano

NI DEBATE - V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE

Z načinom življenja ustvarimo vsak dan goro odpadkov, za katere moramo pravilno poskrbeti oziroma se pričeti zavedati, da bi le ti nastajali v čim manjšem obsegu.  Ker imamo danes okoli sebe vse večje število aparatov, naprav in druge tehnologije je logično, da tudi ta oprema nekoč postane odpadek za katerega je potrebno poskrbeti še prav na poseben način. Ti aparati vsebujejo komponente, ki so definirane kot nevarni odpadek in našemu okolju, z nepravilnim ravnanjem, povzroči še toliko večjo škodo.

NAMEN IN CILJI:
Projekt je namenjen:
• ozaveščanju otrok, učencev, dijakov in študentov o celotnem življenjskem ciklu električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev,
• ozaveščanju otrok, učencev, dijakov in študentov o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter odpadnimi prenosnimi baterijami ali akumulatorji (OPBA)
• prenos dobre prakse ozaveščanja in zbiranja OEE in OPBA iz EU
• cilji projekta so seznaniti in ozaveščati mladostnike ter širšo javnost o posledicami nepravilnega ravnanja, iskati izvirne ideje za spodbujanje, obveščanje in ozaveščanje gospodinjstev glede pravilnega ravnanja, povečati zavest javnosti glede zbiranja in odlaganja OEEO in OPBA na pravo mesto ter zbrane podatke, ideje in fotografije objaviti na spletni strani, kjer bodo dostopni vsem.

Projekt je sestavljen iz dveh delov:
I. zbiranja in odvoz OEEO in OPBA
II. nagradnega natečaja

ZBIRAMO:

  • VELIKE GOSPODINJSKE APARATE  (hladilniki, zamrzovalne omare in skrinje, štedilniki, pomivalni stroji, sušilni stroji, pečice, električni radiatorji, mikrovalno pečice....)
  • MALE GOSPODINJSKE APARATE (sesalniki, električne metle, električno orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji, radio aparati, likalniki, ocvrtniki....)
  • DROBNE APARATE (telefoni, GSM, električne igrače MP3, brivniki, feni, tipkovnice, polnilci, električne ščetke, USB ključi....)
  • TV IN MONITORJE (TV aparati in računalniški monitorji)
  • SIJALKE
  • ODPADNE BATERIJE

Zbiranje in odvoz OEEO in OPBA poteka dvakrat letno in je razpisana po posameznih področjih.

NAGRADNI NATEČAJ
Namen nagradnega natečaja je predvsem OZAVEŠČANJE mladih, vzgojitelje in učiteljev ter staršev o odgovornem ravnanju z OEEO ter razmišljanje in raziskovanje ta to temo.

Na nagradnem natečaju lahko sodeluje vsaka ustanova v programu Ekošola, ki bo do 29.5.2015 v Ekoaplikacijo oddala kratko poročilo, ki sledi ciljem tega projekta

                     skupina                

                                 vsebina natečaja

  1. otroci v vrtcu

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (EE)
Učenci posamezno ali v skupini pripravijo likovni predlog ali maketo izgleda poljubnega aparata iz domačega okolja. 

  2. učenci od 1. do 3. razreda

Kaj spada pod OEEO? Zakaj so odpadki nevarni za okolje?
Učenci posamezno ali v skupini pripravijo likovni predlog ali maketo izgleda OEEO in nevarnih sestavin, ki jih vsebuje, zaradi katerih je potrebno previdno in strokovno ravnanje z odpadkom.

3. učenci od 4. do    9.  razreda                                                                                                          

RAZISKOVALNA NALOGA – okoljska odgovornost
Kako se pravilno ravna z OEEO (postopek ravnanja in obveznosti)? Učenci posamezno ali v skupini pripravijo nalogo v kateri (tekstovno ali grafično) predstavijo primer pravilnega ravnanja z OEEO oz. kako lahko poljuben OEEO oz. njegove komponente umestimo v materialni tok ponovne uporabe in recikliranja tako, da se njegova uporabnost nepretrgoma nadaljuje in ne konča kot odpadek, ki onesnažuje okolje. (Zbiranje in prevzemanje, Obdelava, Predelava, Odstranjevanje ostankov predelave).

 4. dijaki in študenti

RAZISKOVALNA NALOGA – okoljska odgovornost
Kako se pravilno ravna z OEEO? Kaj je cilj pravilnega ravnanja z OEEO?
Učenci posamezno ali v skupini pripravijo nalogo v kateri (tekstovno ali grafično) predstavijo primer pravilnega ravnanja z OEEO oz. kako lahko poljuben OEEO oz. njegove komponente umestimo v materialni tok ponovne uporabe in recikliranja tako, da se njegova uporabnost nepretrgoma nadaljuje in ne konča kot odpadek, ki onesnažuje okolje. (Zbiranje in prevzemanje, Obdelava, Predelava, Odstranjevanje ostankov predelave).

Potek in kriteriji ocenjevanja
Med prispelimi predlogi bomo za 1. in 2. skupino ocenjevali na podlagi likovne dovršenosti in vsebinske izvirnosti, ter v 3. in 4. skupino na podlagi inovativnosti naloge, pravilnosti ravnanja in uporabnosti koncepta.

Nagrade
V posamezni razpisani skupini bodo nagrajeni:
1. skupina - 3 zmagovalna likovna dela / grafične podobe
2. skupina - 3 zmagovalna likovna dela / grafične podobe
3. skupina - 3 zmagovalne raziskovalne naloge
4. skupina  - 3 zmagovalne raziskovalne naloge

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi
S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge, izdelki  ipd.) objavljena na spletnem mestu www.ekosola.si in na Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja ter da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL