Odgovorno s hrano

MLADI POROČEVALCI 2015/16

Želite spoznati, kako poteka delo na televiziji?
Želite obiskati uredništvo in studio, kjer nastajajo zabavne in informativne oddaje? Želite sodelovati na kakšni mednarodni misiji? 
Raziskujte okolje, pišite, fotografirajte, snemajte!

 

MLADI POROČEVALCI za okolje v šolskem letu 2015/16

Tudi v letošnjem šolskem letu vabimo učence, dijake in študente, da postanejo poročevalci o okolju in za okolje. Vabimo jih, da opazujejo in raziskujejo svoje okolje, da prepoznavajo težave in izzive, ugotavljajo njihove vzroke in učinke, poiščejo dodatne podatke, informacije in pojasnila pri strokovnjakih iz njihovega lokalnega okolja. Iščejo lahko primere, projekte in posameznike, ki s svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju stanja v okolju, ali pa - nasprotno - opozarjajo na aktivnosti, ki povzročajo negativne učinke.
Letos je tudi novost, nova kategorija Mednarodno sodelovanje.

KAJ IN ZAKAJ?
Projekt Mladi poročevalci je namenjen prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov in posledic različnih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed ciljev projekta je, da mladi razmišljajo o okoljskih izzivih ter tudi druge spodbujajo k razmišljanju o njih in skupnemu iskanju rešitev.

KDO LAHKO SODELUJE?
V natečaju lahko sodelujejo učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol ter šolskih zavodov, kot tudi študenti, ki so stari od 11 do 21 let.

O ČEM POROČATI?
Mladi lahko spremljajo različne okoljske vsebine in aktivnosti, ki se nanašajo na različna področja in teme:

 • kmetijstvo,
 • naravne nesreče,
 • podnebne razmere,
 • energija,
 • odpadki,
 • smeti,
 • voda,
 • trajnostna potrošnja,
 • industrijsko onesnaževanje,
 • gozdovi,
 • prevoz,
 • poseljenost,
 • morja in jezera,
 • biotska raznovrstnost ter
 • trajnostni razvoj na splošno.

Če imajo učenci in dijaki dilemo, katero temo izbrati, vam bi želeli izpostaviti dve temi, ki sta trenutno v Sloveniji najbolj aktualni:medsebojna pomoč in solidarnost ter lokalna samooskrba.

KAKO PRIPRAVITI PRISPEVKE?
Vsebine, ugotovitve, informacije in izjave lahko učenci, dijaki in študentje predstavijo v obliki časopisnih člankov, radijskih ali video prispevkov, javne razstave (fotografije, slike) itd.

Članek: Naslov naj bo zanimiv in kratek. Dolžina naslova naj ne presega 140 znakov, dolžina teksta pa naj ima največ 1.000 besed. Članek je lahko opremljen tudi s fotografijami (eno ali več). Članek naj bo v Microsoft Word ali PDF formatu s priloženimi fotografijami.

Fotografija: Vsebine je mogoče predstaviti tudi s fotografijo ali kot serijo fotografij (do 12 fotografij). Fotografije morajo biti opremljene z naslovom (do 140 znakov) in kratkim opisom (dolgim do 150 besed). Opis mora pojasniti povezavo med obravnavnim okoljskim problemom oziroma izzivom, temo ter po možnosti nakazati rešitve. Fotografije morajo biti oddane v digitalni obliki v formatih  .jpg, .png, .tif, .gif ali formatu .pdf z resolucijo 150-300 dpi.

Video: Video prispevek naj bo pripravljen kot dokumentarni film, reportaža ali intervju. Imeti mora naslov (do največ 140 znakov). Dolžina prispevka naj ne presega 3 minut, pripravljen pa mora biti tako, da ga je mogoče objaviti na portalu YouTube. 

Mednarodno sodelovanje- članek (NOVOST):
Cilj te kategorija je izmenjava informacij. Dve šoli iz različnih držav pripravita en skupni članek, ki bo predložen na natečaju kot skupno prizadevanje. Prispevek Mednarodnega Sodelovanja bo predložen neposredno na mednarodni natečaj preko nacionalnega operaterja. Obe šoli, iz obeh držav morata predložiti članek. Če je izdelek izbran kot zmagovalec v mednarodnem tekmovanju, bodo nagrajene šole iz obeh držav.
Tema letošnjega mednarodnega sodelovanja je Trajnostna potrošnjo in proizvodnja, vključno s trajnostnim načinom življenja (tema mora vsebovati tako potrošnjo, kot tudi proizvodnjo, oba vidika). Predlagane podteme so: Lokalne rešitve za obnovljivo energijo, Lokalne ekološke kmetije, Lokalni razvoj / Samozadostnost, Sistemi za upravljanje lokalnih odpadkov/ programi, Lokalni valuta, Skupnosti podprto kmetijstvo, Trajnost mesta/skupnosti, Trajnost stanovanja in zgradbe,Trajnostni prosti čas in turizem, Ekošola kot sredstvo za lokalni trajnostni razvoj, Naravovarstvena / Biotska raznovrstnost, Lokalno okolje in kulturne dediščine, Trajnostna mobilnost / Transport, Trajnost komunikacije in oglaševanje, Prostovoljstvo in (NVO) aktivizem kot sredstvo za lokalno trajnost, Trajnostna raba in upravljanje voda, Informacije za potrošnike in eko-nalepke.
V tej kategoriji lahko sodelujejo mladi med 15 in 18 letom.

Kot pomoč pri pisanju si lahko pomagate s UNEP/UNESCO youthXchange Izobraževalnim priročnikom za odgovorno potrošnjo: k trajnostnemu načinu življenja

Več o tej novi kategoriji, si lahko preberete na strani

PRIJAVE PRISPEVKOV
Vsak prispevek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
ime in priimek avtorja,
starost in
šola, ki jo obiskuje.

Zaradi varovanja osebnih podatkov lahko, po objavi na omrežju Facebook, podatke o avtorju pošljete na elektronski naslov info@mladiporocevalci.si. Podatke potrebujemo zaradi sledljivosti natečaja na nacionalni ravni in primerljivosti na mednarodni ravni.

NASVETI IN NAMIGI
Na spletnem mestu si lahko učenci in dijaki pomagajo z nasveti (pod Inspiracija in pod O programu - Mednarodni natečaj).
V mesecu novembru bomo na naši internetni in facebook strani objavili tudi Navodila za učence in vzgojitelje v slovenskem jeziku (v angleščini je že objavljen).

KJE OBJAVITI PRISPEVKE?
Na strani Facebook 
Prispevke dijaki, učenci in študentje sami objavijo na družbenem omrežju Facebook, ter tako postanejo pravi novinarji in fotoreporterji, odgovorni za vsebine, ki jih pripravijo.

Preko elektronskega naslova
Druga možnost je, da se gradivo posreduje na naš internetni naslov info@mladiporocevalci.si in ga bomo mi objavili na Facebook

DO KDAJ OBJAVITI?
Objavlja se lahko vsak dan, priporočeni časovni termin pa je 31. marec 2016. Med vsemi prejetimi in objavljenimi prispevki do tega datuma bomo izbrali tri najboljše ter jih prijavili na Mednarodno tekmovanje (www.youngreporters.org).

NAGRADE
Tudi letos se bomo potrudili, da bodo avtorji najboljših prispevkov bogato nagrajeni. Avtorji treh najboljših prispevkov (v vsaki kategoriji (članek, fotografija, video), bodo obiskali vodilno medijsko hišo PRO PLUS v Ljubljani (POP TV, Kanal A, BRIO, OTO, KINO, VOYO). Obisk bo trajal približno 1 uro. Ogledali si bomo Uredništvo 24UR (studio), Uredništvo SVET (studio) in studio 4 (scene aktualnih šovov).

Prvi trije zmagovalci, v vsaki kategoriji, prejmejo tudi bogate praktične nagrade, ki jim bodo v pomoč pri novinarskem delu v prihodnje.

IZBOR IN SODELOVANJE NA MEDNARODNI RAVNI
Do konca meseca aprila bomo najboljše prispevke prijavili na mednarodni natečaj.
Če bo članek izbran za udeležbo na mednarodnem natečaju, vas prosimo za angleški prevod.

DODATNE INFORMACIJE IN VPRAŠANJA
Za vsa dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na navedenem e-naslovu in mobilni številki. Več o dogajanju na je na voljo na www.mladiporocevalci.si in www.youngreporters.org  

Verjamemo, da opazujete in raziskujete svet okolju sebe, zato se nadvse veselimo vaših objav!
Maja Kobal, vodja projekta Mladi poročevalci
GSM: 041 37 94 96
e-pošta: info@mladiporocevalci.si
spletno mesto: www.mladiporocevalci.si

Program Ekošola. www.ekosola.si
Društvo DOVES – FEE Slovenia: www.drustvo-doves.si

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL