Odgovorno s hrano

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI Veliki lov na rastline

Projekt Veliki lov na rastline  je osredotočen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi vrstami. V prvem letu sodeluje deset držav (Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Poljska, Slovenija, Španija in Turčija). Namenjen je otrokom od 5 do 11 leta starosti. 

Cilji projekta: 
- Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.
- Razvoj gradiv, v skladu z načeli Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi učiteljem omogočala spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.
-Načela Kew/FEE - preprosta uporaba, spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod
- Pomoč pri izpolnjevanju cilje EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
- Razviti modul kot del FEE šolskih programov. 


 

PRVI KORAK - REGISTRACIJA - Nacionalni koordinator posamezne države šole in vrte v bazo podatkov FEE 
DRUGI KORAK - PREGLED

- Pregled pregled s pomočjo ankete o biotski pestrosti
- Zemljevid habitata 

TRETJI KORAK - UKREP - Povečanje ravni zavedanja 
- Povečanje števila (če je mogoče) avtohtonih vrst in vrstne pestrosti v okolici šole/vrtca 
ČETRTI KORAK - SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE - Ovrednotiti je potrebno stopnjo ozaveščenosti s ponovno proučitvijo ankete o biodiverziteti, ki je bila opravljena na začetku leta
- Oceniti je treba napredek pri praktičnih izboljšava 
PETI KORAK -POROČANJE          - Šole o napredku poročajo nacionalnemu koordinatorju

Razumevanje domorodnega rastlinskega in živalskega sveta, raznolikost v posameznih vrstah ali med njimi, kako se rastline in živali prilagodijo svojemu okolju, je ključnega pomena za trajnostno upravljanje našega planeta.

Tako imajo šole priložnost, da pomagajo ustvariti edinstven znanstveni arhiv z raziskovalnim potencialom.

Projekt poteka v desetih evropskih državah, namenjen pa je otrokom od petega do enajstega leta. Priročnik, pripomočki in viri pomagajo pri številnih raziskovalnih dejavnostih.

Dejavnosti vsake starostne skupine sledijo trem stopnjam, ki se obravnavajo v petih ali šestih učnih urah. Uporabljajo znane učne procese, posebno izobraževanje in pomoč nista potrebna.

GRADIVA: RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - Veliki lov na rastline 
- Biodiverziteta PPT
- Navodila za izpolnjevanje ankete
- Anketa
(5 - 6 let)
- Anketa (6 - 7 let)
- Letni potek dela
- Veliki lov na rastline (Priročnik za učitelje)
- Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
- Darwinovi razskovalci (starost 6-7 let) 

 

Projekt je podprt s strani:
 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL