Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2015/16

Tudi v šolskem letu 2015/2016 bodo učenci 6. 7. in 8. razreda osnovne šole na Ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za naslov NAJVEČJA EKOFACA.

Gradivo bo vsebovalo tri teme in sicer:

Biotska raznovrstnost (6. razred)
Pri vsebini biotska raznovrstnost bodo učenci spoznali pojem biodiverzitete, poudarek pa bo na ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah, kakšni so ukrepi za ohranjanje biološke raznovrstnosti in kakšen je vpliv pridelave hrane in onesnaževanja na izumiranje ogroženih organizmov doma in po svetu. 

Hrana (7. razred)
Hrana je za preživetje človeka nujno potrebna. Kljub temu pa se prevečkrat zgodi, da ogromno hrane zavržemo. V vsebini hrana bomo poskušali nakazati možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali količino zavržene hrane. Ne bomo pozabili niti na zdravo prehranjevanje in energijsko vrednost glavnih skupin živil.

Odpadki (8. razred)
Pri odpadkih bomo povezali vse tri teme med seboj. Kljub načrtovanju zmanjšanja količine odpadkov se njihova količina še vedno povečuje. Gradivo bo vsebovalo tudi nasvete za odgovorno ravnanje z odpadki, recikliranje in mnogo drugih koristnih informacij.


  PDF gradivo za tekmovanja iz ekoznanja

šolsko tekmovanje      petek, 12. februar 2016
državno tekmovanje četrtek, 24. marec 2016 

PRAVILA 
Pravila za sodelovanje 2015/2016
Pravila za organizacijo in izvedbo šolskih tekmovanj

ZA MENTORJE
Navodila za prijavo mentorjev
Pravila za prijavo ekipe

PLAKAT EKOKVIZ 2015/2016
Plakat Ekofaca 2015/2016 A4
Plakat Ekofaca 2015/2015 A3

PRIZNANJA
Priznanje za sodelovanje (računalnik)
Priznanje za sodelovanje (ročno) 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL