Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO 2015/16

Vseslovenski okoljsko-humanitarni projekt 
Jaz, ti mi za Slovenijo - Stara plastenka za nov inkubator

 →Kaj?

. Zbiranje odpadnih plastenk PET za nakup inkubatorja v Porodnišnici Kranj.
. Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.

Cilji projekta:

  • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
  • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
  • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
  • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
  • ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja,
  • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

 → Zakaj?
. Ker pomagamo novorojenčkom v Sloveniji, v letošnjem letu v Porodnišnici Kranj.
. Ker proizvodnja in potrošnja v EU dvakratno presegata biološke zmogljivosti in razpoložljive naravne vire. Z zapiranjem snovnih tokov ohranjamo naravne vire.

→Kako?
. V slovenskih ekošolah, ekofakultetah: z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET ter ustvarjalnostjo.

Nagradni ustvarjalni natečaj v treh starostnih skupinah:

1)      1. triada OŠ – SLIKARČKI/IGRALČKI:
risanje, pisanje, dramatizacija pesmic ali igric, drugo literarno ali dramaturško ustvarjanje o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET ter izdelavi recikliranih plastenk

2)      2. triada OŠ –USTVARJALCI/IGRALCI:
ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov, fotografij itd.) o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk

3)      3. triada OŠ, srednje šole in fakultete – SNOVALCI in RAZISKOVALCI:
ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov, fotografij itd.) o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk,raziskovanje zapiranja snovnih tokov, še posebej plastenke PET, lahko pa tudi druge odpadne plastične embalaže.

Ustvarjate lahko tudi tako, da združujete in raziskujete različne vrste odpadne embalaže.

Za mentorje in vodje projekta v šolah in fakultetah bo pripravljeno gradivo za interaktivno delo in ozaveščanje o doslednem ločevanju in zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk, zbiranje, predelava, reciklirani izdelki. Najboljši izdelki v posamezni kategoriji bodo nagrajeni.
 

Nagrade za najboljše ustvarjalce:

  • knjižna nagrada 2-krat
  • selfie-stick Huawei 3-krat 

II. Državno tekmovanje v zbiranju odpadnih plastenk:

S sodelovanjem komunalnih podjetij bo vsaka ustanova mesec dni zbirala odpadne plastenke PET v posebej nameščene zabojnike za odpadno embalažo.

Šola, ki bo zbrala največ odpadnih plastenk, bo nagrajena.

 Nagrade za šole:
- glavni nagradi: 2-krat talna poslikava, ki jo donira podjetje Eko igrala d.o.o.

. Z doslednim ločevanjem in organiziranim zbiranjem odpadnih plastenk PET v podjetjih in drugih ustanovah – povabite jih k sodelovanju.
Tudi druga slovenska podjetja, organizacije, ustanove in posameznike vabimo, da se pridružijo vseslovenskemu okoljsko-humanitarnemu projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator in organizirajo ločeno zbiranje odpadnih plastenk PET.   

. Z SMS donacijami prek Rdečega križa Slovenije – opozorite in povabite tudi druge.
Donacije bomo zbirali tudi z SMS sporočili prek Rdečega križa Slovenije, ključna beseda: INKUBATOR5, številka: 1919 (aktivna od oktobra naprej).

Več odpadnih plastenk kot bo zbranih po slovenskih osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetij in drugih organizacijah, višji bo finančni prispevek DROE Unirec za sofinanciranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj.

→ Kdaj?
. Zbiramo v posebej nameščenih zabojnikih za odpadno embalažo v  šolah od svetovnega dneva vode do svetovnega dneva Zemlje (22. 3. 2016-22. 4. 2016).
. Odpadne plastenke lahko oddajate celo leto v Dinosovih zbirnih centrih po Sloveniji (seznam zbirnih mest je na voljo na www.unirec.si, urejena bo povezava z www.ekosola.si).
. Ustvarjamo do svetovnega dneva Zemlje (22. 4. 2016)

Navodila za zbiranje:
Plastenke se lahko zbirajo tudi izven  razpisanega datuma ( 22.3. - 22.4.2016), v 200-litrskih vrečah in jih sami dostavijo na zbirno mesto Dinosa.
-Zaradi tehničnih zahtev na prevzemnem mestu ni možno tehTati manjših količin odpadnih plastenk. Najmanjša količina za prevzem so tri 200-litrske vreče odpadnih plastenk.  

Prijavnica za sodelovanje zbiranja odpadnih plastenk izven razpisanega datuma. 

 →Za šole, fakultete bomo pripravili
Zapiranje snovnih tokov (krožno gospodarstvo) je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba kar za dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za izobraževalno, interaktivno in raziskovalni delo z mladimi bomo v vseh šolah, ki se bodo prijavile na ustvarjalno-raziskovalni natečaj ali zbiranje odpadnih plastenk PET, namestili in pripravili:
.zabojnik za zbiranje odpadnih plastenk PET (sodelovanje s komunalami – potrebna je prijava), 
. plakat za sodelujoče ustanove,
. izobraževalno gradivo o zapiranju snovnih tokov (krožnem gospodarstvu) in doslednem ločevanju odpadne embalaže,
. reciklirani granulat PET, iz katerega napihnejo novo plastenko,
. primer zapiranja snovnih tokov: Plastenka za plastenko,
. primere in predloge didaktičnih iger o doslednem ločevanju odpadne embalaže in zapiranju snovnih tokov.

Za raziskovalno delo o zapiranju snovnih tokov za različne vrste odpadne embalaže so na voljo strokovnjaki DROE Unirec, pa tudi drugi partnerji.

→ Več:
Dunja Dolinšek, dunja.dolinsek@ekosola.si , 031-323-332 www.ekosola.si vww.unirec.si 
FB Jaz, ti, mi za Slovenijo

→ Prijava:
http://eap.ekosola.si/ 
 (Program dela 2015-16, projekti ali zbiralne ali ozaveščevalne akcije) 
info@ekosola.si

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL