Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE 2015/16

Projekt Mladi v svetu energije je nadgradnja dolgoročnega nacionalnega projekta EVŠ, katerega pobudnik je skupina GEN.

Namen projekta »Mladi v svetu energije« je izobraževanje in ozaveščanje mladih in njihovih mentorjev o:

  • pomenu energije in še posebej električne energije v vsakdanjem življenju,
  • trajnostnih virih energije,
  • načinih proizvodnje električne energije,
  • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
  • ukrepih za učinkovito rabo energije,
  • prihodnosti oskrbe z električno energijo – v Sloveniji in svetu.

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin nadaljujejemo poslanstvo povečanja energetske pismenosti (ozaveščenosti) med učenci in dijaki ter povečanja zanimanja mentorjev za energetske teme.

Nagradni natečaj je v šolskem letu 2015/16 razpisan za tri starostne skupine :

Opomba. 8. in 9. razredi imajo možnost izbire dveh projektov (ali se pridružijo mlajši ali starejši skupini)  

Skupina

Starostna skupina

Vrsta

Vrsta izdelkov

MALČKI

1.– 3. razred OŠ

Likovni natečaj

Risba, slikanica, lepljenka ipd.; maketa

GLAVCE

 4. – 9. razred OŠ

Likovno kontekstualni  natečaj

Zemljevid elektrarn v Sloveniji

RAZISKOVALCI

8. in 9. razred OŠ in Srednja šola

Vsebinski natečaj

Energetski slovar

 

MALČKI

KDO LAHKO SODELUJE: 1.-3. razred OŠ

Ali veste kaj je to električna energija in zakaj jo potrebujemo? Še več, kako sploh v hišo prihaja elektrika in le kaj se skriva za vtičnico? Si predstavljate življenje brez elektrike, predvsem brez naprav, ki jih poganja elektrika? Sonce kot vir energije na Zemlji in kako uporabljamo energijo vodnih tokov in vetrov.

Ko vas bo radovednost pripeljala do odkritja, da elektrika nastaja v posebnih tovarnah, imenovanih elektrarne, se poglobite v zanimiv svet energetike in skupaj z učitelji pobrskajte kje v Sloveniji nastaja elektrika. Katere elektrarne proizvajajo največ elektrike, v slovenskem in svetovnem merilu. Vaše popotovanje o energetiki se naj nadaljujejo prav po žicah elektrike in raziskujte kako točno pride elektrika do vaših domov in katere so vmesne postaje vse do vaše vtičnice pod posteljo, kamor vključite svojo nočno svetilko.

LIKOVNI NATEČAJ: Izdelajte  plakat ali maketo o energiji! 
Skupaj z učiteljico se pogovorite o zanimivi energetiki in poskušajte odgovoriti na zgornja vprašanja in izdelajte risbe/slikanice/plakate/kolaže ali pa sestavite makete o energiji.

ŽELEN FORMAT/ VELIKOST
Plakati naj bodo v formatu A3, maketa pa naj bo velika maksimalno 1mx1m.

PRIJAVA
Na razpis MladiVSE se prijavite v Ekoaplikaciji. Vaše izdelke oz. njihove fotografije pa nam pošljite najkasneje do petka, 22. aprila 2016 na elektronski naslov info@ekosola.si ali pa po pošti na naslov Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, skupaj z obrazcem

OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

OBJAVA NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Najboljši izdelki bodo objavljeni na razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem. Projekt Mladi v svetu energije pa bo na Facebook strani Ekošole redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanjem, ob koncu pa bodo objavljeni tudi vaši kreativni izdelki.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE IZDELKE
Razredu z najboljšimi izdelki bomo podarili nagradni izlet v Krško z okolico. Drugo in tretje mesto pa bomo nagradili s praktičnimi nagradami.

GLAVCE

KDO LAHKO SODELUJE: 4. – 9. razred OŠ

Zagotovo ste se že srečali s pojmom energetika ter s proizvodnjo električne energije, zato verjamemo, da si brez elektrike, recimo brez računalnika, sploh ne znate predstavljati svojega družabnega življenja.

Pa ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije v Sloveniji in po svetu, ali veste kakšno energetsko mešanico imamo v Sloveniji in po svetu? Ali pa recimo kateri viri električne energije vsebujejo največ energije, kateri najmanj glede na enoto mase? Ste vedeli, da jedrska energija spada med trajnostne vire električne energije. Ste kdaj preučevali prednosti in slabosti različni virov energije, od termo, jedro, hidro, sončne, vetrne in ostale proizvodnje električne energije?

LIKOVNO KONTEKSTUALNI NATEČAJ: Izdelajte zemljevid elektrarn v Sloveniji!
Z učenci se pogovarjajte, kako so se počutili, ko je zmanjkalo električne energije. Česa vse niso mogli početi?  Učenci naj napišejo ali narišejo iz katerih virov pridobivamo električno energijo. Ob zemljevidu Slovenije ugotavljajte, katere vrste elektran imamo v Sloveniji in katerih ne ter nato tudi narišite elektrarne in poleg napišiteiz katerega vira dobimo v Sloveniji največ energije? Raziščite tudi za katere dejavnosti se v gospodinjistvih/šoli porabi največ električne energije in pri katerih dejavnostih ter kako bi lahko privarčevali največ električne energije?

PRIJAVA
Na razpis MladiVSE se prijavite v Ekoaplikaciji. Vaše izdelke oz. njihove fotografije pa nam pošljite najkasneje do petka, 22. aprila 2016 na elektronski naslov info@ekosola.si ali pa po pošti na naslov Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, skupaj z obrazcem

OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

OBJAVA NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Najboljši izdelki bodo objavljeni na razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem. Projekt Mladi v svetu energije pa bo na Facebook strani Ekošole redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanjem, ob koncu pa bodo objavljeni tudi vaši kreativni izdelki.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE IZDELKE
Razredu z najboljšimi izdelki bomo podarili nagradni izlet v Krško z okolico. Drugo in tretje mesto pa bomo nagradili s praktičnimi nagradami. V primeru izredno kvalitetnega izdelka in ideje, se bo družabna igra izdala.

RAZISKOVALCI

KDO LAHKO SODELUJE: 8. in 9. razred OŠ, Srednja šola

Električna energija je ena temeljnih dobrin sodobne družbe, zanesljivost oskrbe z električno energijo pa je ključni dejavnik ekonomskega razvoja in blagostanja državljanov. V Sloveniji proizvajamo električno energijo na več načinov, ki se medsebojno dopolnjujejo.

V svojem raziskovanju se osredotočite na široko polje razumevanja energetike. Z zanimivimi in praktičnimi pristopi poskusite preučiti osnovne lastnosti energentov (dostopnost, predvidljivost, energetska vsebnost..), preučite energijo in moč v elektroenergetskemu sistemu (zloraba pojma moč elektrarne in njene povprečne proizvodnje izražene v MWh). Enako zanimivo in aktualno je področje problema »back-up elektrarn« pri povečanem deležu obnovljivih virov v elektroenergetskem sistemu ali pa poraba materiala (okoljski odtis) pri različnih elektroenergetskih objektih in problem električnih avtomobilov (izkoristek, doseg, energije za polnjenje baterij…). Če ste usmerjeni bolj družboslovno vas gotovo zanima zakaj je pomembno, da je država energetsko neodvisna in kako je razvoj gospodarstva povezan z električno energijo.

NOVINARSKI NATEČAJ: Izdelajte energetski slovar !

  • Povežite se v skupino ali raziskujte posamično. Med raziskovanjem energije in energetike se srečate z mnogimi neznanimi  besedami, tujkami in strokovnim besedami. Izdelajte pravi energetski slovarček, kjer nepoznane in nove besede razložite in jih lahko tudi slikovno opremite.
  • Lahko pripravite energetski slovar kot video prispevek, kjer si vsak učenec/dijak izbere nepoznano besedo in jo razloži.

PRIJAVA
Na razpis MladiVSE se prijavite v Ekoaplikaciji. Vaše izdelke oz. njihove fotografije pa nam pošljite najkasneje do petka, 22. aprila 2016 na elektronski naslov info@ekosola.si ali pa po pošti na naslov Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 2, 1234 Mengeš, skupaj z obrazcem

OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

OBJAVA NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Najboljši izdelki bodo objavljeni na razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem. Projekt Mladi v svetu energije pa bo na Facebook strani Ekošole redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanjem, ob koncu pa bodo objavljeni tudi vaši kreativni izdelki.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE IZDELKE
Razredu z najboljšimi izdelki bomo podarili nagradni izlet v Krško z okolico. Drugo in tretje mesto pa bomo nagradili s praktičnimi nagradami.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL