Odgovorno s hrano

ZNANJE O GOZDOVIH 2015/16

Kaj obsega program »Znanje o gozdovih« (LEAF)?

Program LEAF spodbuja izobraževanje o okolju na podlagi povečevanja ozaveščenosti med učenci, učitelji in v širši šolski skupnosti. Vizija LEAF-a je doseči večjo stopnjo ozaveščenosti in poznavanja ključne vloge, ki jo imajo gozdovi v življenju na našem planetu.

Program obravnava vse funkcije gozda: kulturno, ekološko, ekonomsko in socialno.

V programu sodeluje več kot dvajset držav, kjer ga izvajajo na podlagi različnih tem. Deluje po normah ESD (izobraževanje za trajnostni razvoj) in izpolnjuje cilje svetovnega akcijskega programa.   

Države spodbuja, da bistvene elemente programa prilagodijo svoji tradiciji in nacionalnemu učnemu načrtu.

Naloge in cilji programa LEAF

Zagotoviti učencem, da:

 • se naučijo uživati zunaj,
 • doživljajo in opazujejo naravo,
 • razumejo ekološko mrežo,
 • razumejo medsebojni vpliv človeka in
 • narave,
 • sprejemajo odločitve o okoljskih zadevah,
 • majo odgovoren odnos do prihodnosti.

Trenutno program vsebuje pet okvirnih tem:

 1. gozd in biotska raznovrstnost,
 2. gozd in podnebje,
 3. gozd, izdelki in storitve,
 4. zakoni in pravila v gozdu ter
 5. gozdni miti.

Nagrada LEAF

Za nagrado LEAF morajo šole v enem šolskem letu izvesti t.i. gozdni cikel, ki je v Sloveniji usklajen z metodologijo sedmih korakov programa Ekošola. Ko dokončajo gozdni cikel, šole kot nagrado za njihovo delo prejmejo certifikat. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL