Odgovorno s hrano

POSADIMO DREVO ZA LEPŠO PRIHODNOST

Dodano: 2010-11-07 20:30:27
V torek, 21.9. 2010 je na Biotehniški šoli Maribor potekala prireditev z naslovom »Posadimo drevo za lepšo prihodnost«. V okviru prireditve smo posadili drevo in pripravili razstavo na temo gozd.

Cilj prireditve je bil osveščanje ljudi o pomenu dreves in gozda za našo prihodnost, še posebej pomen avtohtonih vrst.

Prireditev smo izvedli na pobudo dveh organizacij, LEAF International (Learning about Forest) in ENO (Environmental Online), ki se ukvarjata z osveščanjem ljudi o pomenu gozda. Velik poudarek dajeta uporabi avtohtonih vrst rastlin. K sajenju dreves je pristopilo več kot 5000 šol iz več kot 150 držav. Nata način so mladi poslali jasen znak, da si želijo veliko lepšo prihodnost in da pričakujejo od nas, da jim bomo pustili čim manj okrnjeno naravo. Takšne akcije so lahko samo plus za naš planet.

Prireditev je sovpadala z mednarodnim dnevom miru, tako da je bil eden od motov tudi »Sadimo drevesa za mir in upanje«.

Prireditev je potekala v šolskem parku Biotehniške šole Maribor. Dijaki so v uvodnem delu prireditve skupaj s prof. Srečkom Reherjem pripravili kulturni program, v katerem so interpretirali nekaj pesmi, v katerih je vpeto veliko lepih misli o lepoti slovenske zemlje.

Sledil je govor ravnatelja g. Antona Krajnca, ki je poudaril, da so park zasadili že v petdesetih letih prejšnjega stoletja tedanji dijaki pod mentorstvom priznanih vrtnarjev Cirila Jegliča in Franca Vardjana.Izpostavil je tudi, da ima ta prireditev za osnovni cilj osveščati ljudi o pomenu dreves za okolje.  Posaditev drevesa pa je označil tudi kot začetek obnove brezovega drevoreda, ki je zaradi starosti brez že nujna.

Da tudi našim dijakom res ni vseeno kaj se dogaja z gozdom in okoljem nasploh, sta dokazala Matic Glinšek in Anja Rančan, ki sta razmišljala ravno o teh temah. Za konec kulturnega programa nam je Uroš Lunežnik zaigral dve skladbi na harmoniko.

Sledil je osrednji del prireditve, sajenje drevesa breze, ki je naša avtohtona drevesna vrsta. K sajenju drevesa sta pristopila ravnatelj šole g. Anton Krajnc in predstavnik dijakov Mitja Lešnik. V pomoč pri sajenju jima je bil Miha Pori dijak programa hortikulturni tehnik.

Vsi skupaj upamo, da bo posajena breza lepo rasla in čim bolj dolgo opravljala svoje poslanstvo.

Zapisal: Simon Gračner, koordinator EKOŠOLE

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL