Odgovorno s hrano

BIO IZDELKI NA NAŠEM TRŽIŠČU

Dodano: 2012-04-16 13:11:37
V letošnjem šolskem letu so 4. letniki SSI na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje izdelali projekt, povezan z eko vsebinami. Raziskali so naše tržišče glede pestrosti bio izdelkov v posameznih trgovinah.

Odločili smo se, da bodo preučili celotno verigo bio proizvodov od vzreje oz. vzgoje do police v trgovini. Svoje znanje so morali potem predstaviti v obliki delovnega gradivo za uporabo pri pouku. Večinoma so nastale power point predstavitve, nekaj pa je tudi plakatov. En del dijakov se je ukvarjal z oblikovanjem anket, namenjenih kupcem in prodajalcem. Prišli so do zanimivih spoznanj in se marsikaj novega naučili. Raziskovalno delo smo 4. letnikom najprej razdeli po posameznih trgovinah, potem pa še znotraj razredov po posameznih skupinah živil. Dijaki so morali najprej preučiti literaturo s področja pridelovanja in predelovanja bio živil, pregledati ponudbo bio proizvodov v trgovinah Interspar, Mercator, Tuš in Hofer, zatem so oblikovali vprašanja za posamezne trgovine, da so pridobili še specifične informacije, ki jih v gradivu niso mogli najti. Z odgovori prodajalcev so potem svoje izdelke še dopolnili.  Na svetovalnih urah posameznih profesorjev stroke so dobili navodila, kakšno delovno gradivo naj oblikujejo, da ga bodo profesorji v prihodnje lahko uporabljali pri rednem pouku. Dijaki so svoje delo, tako kot običajno, vzeli različno resno, zato so tudi nastala gradiva različne kvalitete. Poleg tega se nam je zataknilo pri predstavitvi projekta, saj smo ga nameravali predstaviti njihovim staršem pred skupnimi govorilnimi urami v mesecu marcu, vendar ker vse skupine do dogovorjenega datuma izdelkov niso oddale, smo morali načrtovano dejavnost preklicati. Tako smo se odločili, da bomo del preučevanja predstavili na sejmu Altermed, kjer je imela naša šola stojnico, najboljše plakate pa smo razstavili tudi v šoli ob aprilskih skupnih pogovornih urah. Predstavitve smo posneli na zgoščenke in so vsem, ki vas ta tema zanima, na voljo v šolski knjižnici. Žal vsi dijaki projekta še vedno niso izdelali, zato se slabim ocenam nismo mogli izogniti. Za tokratno projektno učno delo smo izbrali zelo poljudno temo, ki ni bila specifična za posamezno smer, za katero se naši dijaki izobražujejo. To smo storili z namenom ozaveščanja mladih o pomenu zdrave in na čim bolj naraven način pridelane hrane. Želimo si, da bodo svoje znanje znali prenesti tudi svojim staršem in prijateljem.

RIŽ, TESTENINE HOFER
MESO MERCATOR


Natali Borinc in Nataša Kamerički,
SŠGT Celje

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL