Odgovorno s hrano

VI. SREČANJE KOORDINATORJEV EKOVRTCEV

Dodano: 2012-05-31 18:16:07
Mežica, 24. maja 2012 – Včeraj se je v Mežici zaključilo 6. srečanje koordinatorjev ekovrtcev. Letošnjega srečanja se je udeležilo več kot 130 predstavnikov ekovrtcev iz vse Slovenije, ki so obravnavali različne aktualne teme, kot so: pomen čebelarstva

Letošnjega srečanja koordinatorjev slovenskih ekovrtcev se je udeležilo več 130 predstavnikov iz vse Slovenije, ki so obravnavali  tudi pomen čebelarstva in obstoj čebel z vzgojno – izobraževalnega vidika okoljske vzgoje. Posebna pozornost je bila namenjena projektu na temo »Čebelnjak skozi letne čase«, pri katerem otroci raziskujejo čebelo kot pomembno žuželko, ki je ključnega pomena za zdravo pridelavo ekološke hrane s pomočjo njene opraševalne vloge. Aktualna tema  letošnjega srečanja je bila  tudi odnos do vsega kar nas obdaja in odgovornost do našega početja v okolju. Individualne odgovornosti se je težko naučiti, če ni privzgojen že v otroštvu in nadgrajevan s starostnim zorenjem in z razvojem otroka. Vzgojni proces je povezan z zgledom in dejanji staršev, vzgojiteljev, učiteljev in družbe.

Tudi v letošnjem šolskem letu je bil program usmerjen  v konkretne vsebinske probleme trajnostnega razvoja npr. temeljni vzroki za neprimerne odnose človeka do narave, starševske vzgoje in okolja, v katerem otrok živi in odrašča v interakciji z ekovrtcem.  Opazovalna dnevnika Ekokotiček za moj fižolček in Moje drevo  sta didaktična pripomočka s pomočjo katerega starši na določeno naravoslovno vsebino pri opazovalno-raziskovalni aktivnosti, ki ga otrok izvaja doma, otroku stojijo ob strani in ga pri aktivnostih spodbujajo.  Takšen pristop omogoča lažje razumevanje spremljanja aktivnosti otrok na področju naravoslovnih vsebin doma in v vrtcu. Ekovrtec otrokom omogoča čustveno doživljanja narave v interakciji medsebojnega sožitja in medsebojno spoštljivih odnosov do človeka, živali in narave.  

Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks, ki sta jih predstavili koordinatorki Vrtca Pedenjped  o varčevanju z energijo in Vrtec Rogaška Slatina  o ekobontonu, ki obsega ločevanje odpadkov, spoštovanje in skrb za naravo, varčevanje z vodo, elektriko in brisačami. Koordinatorji so prejeli tudi program dela za naslednje šolske leto 2012/13.

Vodja projekta Zgodnje naravoslovje in koordinator za ekovrtce Dane Katalinič je na posvetu poudaril, da izobraževanja  na področju naravoslovja v predšolskem obdobju  jemljemo kot odnos do samega sebe, do družbe in do okolja. Prav teh odnosov mora biti deležen otrok, da bi jih pozneje delil in gradil z drugimi tudi sam. Vzgojni proces ekovrtca je značajsko oblikovan s poudarkom na načrtnem razvoju otrokovih navdihov in sposobnosti za akcijski odnos ter vstop v svet spoznavanja in odkrivanja okolja, v katerem otrok živi.

Ob zaključku strokovnega srečanja je polno dvorano  Narodnega doma v Mežici obiskal tudi  Kralj Matjaž, ki je zaradi dogodka prekinil stoletno spanje. Koordinatorjem je zaželel, da naj njihovo poslanstvo še bolj uspeva, ker ima zaradi dobro opravljenih del tudi on lepši spanec in sanje.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL