Odgovorno s hrano

Ekošolarji ob svetovnem dnevu okolja zaključili projekt "Po Kekčevih stopinjah do znanja"

Dodano: 2012-06-05 15:31:50
Domžale, 5. junij – Ob svetovnem dnevu so v programu Ekošola zaključili še en letošnji projekt »Po Kekčevih stopinjah do znanja«, razglasili pa so tudi najboljše mlade poročevalce. – 60 nagrajenih otrok iz OŠ Dragomelj, OŠ Jela Janežiča in Vrtca Železnik

Projekt »Po Kekčevih stopinjah do znanja« je v programu Ekošola letošnje šolsko leto potekal drugič, namenjen pa je oživljanju Kekca in njegovih prijateljev, ki so jih ekošolarji izdelali iz različnih materialov.  Partnerja projekta Henkel Slovenija d.o.o. in M Tehnika d.d. sta z 10.000 evri, že drugo leto omogočila otrokom udeležbo na tridnevnem naravoslovnem taboru. Na razpis se je prijavilo 49 ustanov, kjer so izdelali 218 lutk. Najbolj so se izkazali učenci OŠ Dragomelj, OŠ Jela Janežiča in otroci iz Vrtca Železniki, ki ga bodo preživeli v Ekohiši Kekec v Srednjem Vrhu nad Gozd Martuljkom. Tam se bodo lahko naužili aktivnosti v naravnem okolju, ga raziskovali in pridobivali dodatno znanje

»Narava je zakladnica raziskovalnih vsebin in s svojo pestrostjo vpliva na njegovo odzivnost,  opazovanju, primerjanju, ugotavljanje, povezovanje, sklepanje, iskanju vzrokov in posledic.  Dejavnosti v naravi spodbujajo zanimanje zanje in s tem spodbujajo skrb za njeno neokrnjenost in varovanje,« je povedala Milena Pollak, avtorica projekta »Po Kekčevih stopinjah do znanja« in vodja naravoslovnega tabora.

Andrej Polanič, vodja programa Lepil v Henkel Slovenija d.o.o. je povedal: »V Henkel Slovenija se zavedamo pomena trajnostnega razvoja. Ob tem pa nam je jasno, da le tega ni moč brez vključevanja naših otrok in kasneje njihovih otrok. Le tako lahko zagotavljamo trajnost. Mnogo se lahko naučimo iz knjig in v sodobnem času iz računalnika. A ne tudi naših občutkov. Tisti med nami, ki smo bili v Srednjem Vrhu na Gozd Martuljku, ali katerem drugem čudovitem kraju na naši Zemlji veste o čem govorim. Govorim o naših občutkih in znanju, ki smo si ga v naravi pridobili. To pa v nas prebudi željo, da moramo te kraje ohraniti. In to želimo prenesti na naše otroke. Da skoz raziskovanja in igro spoznajo naravo, da se jo na ta način naučijo ceniti in v njih vzbuditi občutek odgovornosti do nje.«

Viktorija Kovač, direktorica marketinga v M-TEHNIKA, d.d. je povedala: »V skladu z našo vizijo, ki je usmerjena v zadovoljstvo ljudi, z željo povečevanja kakovosti življenja tudi na družbeno-socialnem področju, smo se odločili za donatorsko akcijo skupaj z dobaviteljem Henkel Slovenija. M-TEHNIKA se zaveda družbene odgovornosti v slovenskem prostoru, zato želimo pomagati - tudi našim najmlajšim. Verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji tudi na premišljenih tovrstnih aktivnostih, saj lahko s skupnimi močmi pomembno vplivamo na nadaljnji socialni razvoj naše družbe.«

 Mladi poročevalci za okolje

O okoljskih izzivih lokalnega okolja in razumevanju težav in iskanju rešitev izzivov so v okviru projekta Mladi poročevalci predstavili učenci in dijaki, ki so aktualizirali lokalno problematiko in reševali problematiko v  reševanje predstavili v številnih prispevkih. V različnih kategorijah je skupno  sodelovalo 39 ustanov,  ki so predstavili  45 okoljskih izzivov. Kot mladi poročevalci so se izkazali na področju video prispevkov OŠ Most na Soči, kjer so prikazali parodijo na Ekološko vojno med sosedi, kjer na hudomušen način prikazali problematiko odlaganja odpadkov in medsoseskih odnosov in nespoštovanje medgeneracijskih razlik.

 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL