Odgovorno s hrano

Odpadna kartona embalaža za mleko in sokove na nagradnem natečaju Eko-paket

Dodano: 2013-03-12 22:53:59
Iztekel se je rok za oddajo prijav na nagradni natečaj Eko-paket "Kreativno ustvarjanje iz KEMS"

Ljubljana, 6. marec: Iztekel se je rok za oddajo prijav na nagradni natečaj »Kreativno ustvarjanje iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS)«, ki ga v okviru projekta Eko-paket že sedmič zapored organizira program Ekošola skupaj z nosilcem projekta-podjetjem Tetra Pak d.o.o. in partnerjema projekta – Ljubljanske mlekarne d.d. in EKO INICIATIVA (Valtex d.o.o.). Mladi so pod vodstvom mentorjev pripravljali kreativne projekte: otroci iz vrtcev in 1. triade OŠ so iz KEMS ustvarjali okrasne izdelke in uporabne šolske pripomočke, starejši otroci iz 2. in 3. triade ter srednje šole pa so pripravili zanimive predloge ozaveščevalnih akcij o ravnanju s KEMS za lokalno skupnost in gospodinjstva in raziskovalne naloge na temo »Odpadna embalaža KEMS kot surovina za nove izdelke«. V nagradnem natečaju je sodelovalo preko 90 šol, ki so skupaj prijavili okrog 200 izdelkov. Strokovna komisija Eko-paketa bo imela v naslednjih dneh težko nalogo ocenjevanja in izbora najboljših prijavljenih del. V vsaki starostni skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljše projekte. Nagrajence v posamezni starostni kategoriji bomo razglasili v petek, 15. marca ob 12.30 na sejmu Altermed (dvorana D) v Celju.

Temeljni namen projekta Eko-paket je ozaveščanje mladih o pomenu odgovornega ravnanja , t.j. zbiranja, zlaganja, ločevanja odpadne embalaže, s poudarkom na kartonski embalaži za mleko in sokove (KEMS). V letošnjem letu je bil poudarek na odkrivanju možnosti ponovne uporabe odpadne embalaže. Otroci pa so se hkrati seznanili z življenjskim krogom KEMS in postopki recikliranja.

Otroci v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah se za nagrade potegujejo v okviru natečaja »Kreativno ustvarjanje iz KEMS«, ki je del projekta Eko-paket. Letos prvič smo jih povabili k izdelavi ozaveščevalnega filma na temo »Kako s KEMS ravnamo pri nas doma? Dopoldan učenec, popoldan učitelj!«. Sodelovanje v projektu Eko-paket je tudi priložnost, da se otroci na zabaven in ustvarjalen način spoznajo s KEMS, načinom in pomenom ločevanja odpadkov ter spoznajo krogotok KEMS.

Snovalci projekta Eko-paket smo vsako leto presenečeni nad končnimi izdelki iz KEMS ter ustvarjalnostjo in kreativnostjo otrok. Otroci imajo namreč ogromno idej o tem, kaj bi lahko naredili z odpadno embalažo. Zato se je podjetje Tetra Pak d.o.o., kot nosilec projekta Eko-paket, tudi v letošnjem šolskem letu odločilo, da nadaljuje s projektom in z nagradnim natečajem.
Tako Tetra Pak kot ostali partnerji projekta Eko-paket (program Ekošola, Ljubljanske mlekarne d. d. in EKO INICIATIVA) pa projekt podpirajo tudi z željo po izobraževanju in ozaveščanju otrok o pomembnosti odgovornega ravnanja z odpadki, predvsem pa da že zelo mladi spoznajo, zakaj je pomembno ločevanje odpadkov in pravilno odlaganje odpadne embalaže za mleko in sokove.

Otroci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v okviru programa Ekošola in projekta Eko-paket ločeno zbirajo odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS) skozi celo šolsko leto. Seznanijo se za kaj vse uporabljamo kartonsko embalažo, na kakšen način jo izdelajo, iz katerih surovin je sestavljena kartonska embalaža, zakaj je pomembno, da odpadno KEMS odvržemo v zabojnik za embalažo, kako je potrebno odgovorno ravnati z izpraznjeno, odpadno kartonsko embalažo, kakšno je pravilno zlaganje in odlaganje odpadne embalaže, kakšna je pot KEMS od uporabnika do recikliranega izdelka, kako in kje poteka recikliranje KEMS, kaj nastane v postopkih recikliranja ter o ponovni uporabi surovin in izdelkih, ki nastanejo v teh postopkih itd.

Otroci v vrtcih ter v 1. in 2. triadi OŠ so pod budnim očesom mentorjev ustvarjali okrasne izdelke, uporabne šolske pripomočke, nakit, obutev itd. Izdelali so čudovite izdelke: denarnice, ogrlice, kazala, ovitke za knjige, copate, natikače, košare, podstavke za kozarce, okrasne lončke in še bi lahko naštevali. Starejši otroci iz osnovnih in srednjih šol pa so pripravili zanimive ozaveščevalne akcije ravnanja z odpadno KEMS in raziskave o ozaveščenosti  ravnanja z odpadno s KEMS med otroki in starši. Nekateri so se izkazali tudi na literarnem področju s pisanjem stripov, esejev in pesmic. Navdušeni pa smo tudi nad ozaveščevalnimi filmi o pravilnem ravnanju z odpadno KEMS, ki so objavljeni na youtube Eko-paket .

Čas za oddajo izdelkov se je iztekel 5. marca 2013. Strokovna komisija Eko-paketa bo prijavljene izdelke ocenila potekalo na osnovi petih kriterijev: kreativnost in inovativnost izdelka, estetska dovršenost izdelka, uporabnost, skladnost izdelka z razpisano temo in tehniko ustvarjanja ter vključenost otrok in staršev v proces ločevanja, zbiranja in ustvarjanja izdelka skozi daljše obdobje.

Zaključni dogodek projekta Eko-paket bo potekal v petek, 15. marca ob 12.30 na sejmu Altermed (dvorana D) v Celju. Na dogodku bomo razglasili nagrajence nagradnega natečaja »Kreativno ustvarjanje iz KEMS« v posamezni starostni skupini in podelili nagrado najboljšemu ozaveščevalnemu filmu »Kako z odpadno KEMS ravnamo pri nas doma? Dopoldan učenec, popoldan učitelj!«. Izdelke, ki so jih naredili otroci iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove pa bomo razstavili v Celju na sejmu Altermed in na predstavništvu podjetja Tetra Pak v Zagrebu in Beogradu.

V nadaljevanju predstavljamo le nekaj izdelkov, ki so jih otroci izdelali iz odpadne KEMS.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL