Odgovorno s hrano

VII. SREČANJE KOORDINATORJEV EKOVRTCEV

Dodano: 2013-07-29 10:29:24
21. maja 2013 je v Dobrovniku potekalo VII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 150 predstavnikov iz vse Slovenije.

Včeraj se je v Dobrovniku  zaključilo  VII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev. Letošnjega srečanja se je udeležilo več kot 150 predstavnikov ekovrtcev iz vse Slovenije, ki so obravnavali različne aktualne teme, kot so: voda, hrana in energija. Kulturni program ob dogodku so pripravili otroci in učenci DOŠ Dobrovnik in OŠ Turnišče.

V ospredju je bil program za ekovrtce  s tematskim  poudarkom na vzgojnem procesu značajskega oblikovanja na načrtnem razvijanju otrokovih navdihov do živalskega in rastlinskega sveta ter racionalnega odnosa do naravnih virov, kot so: voda, hrana in energija.

S strokovnimi prispevki so srečanje obogatili: Čebelarska zveza Slovenije s temo:  »Čebela naš zaveznik«, Zavod RS za varstvo narave s temo: »Z lutkami in slikanicami do zavesti o varstvu narave» ter Eko sklad s temo: »Finančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbe». V  nadaljevanju je bila predstavljena učinkovita raba energije, ki nenehno narašča zato je potreba po varčevanju, premišljeni in načrtni rabi le-te. Varčevanje z energijo oz. njena učinkovita raba pomeni, da tudi z najenostavnejšimi ukrepi zmanjšamo porabo.

Osrednje dogajanje je bilo namenjeno ekoakcijskem načrtu za ekovrtce v šolsko leto 2013/14 in didaktičnim pristopom – delu na terenu na Bukovniškem jezeru pri Dobrovniku na temo: »Iz sveta pravljic v svet narave». Šlo je za sprehod, igro in delo v naravi, ko se otroku zastavljajo vprašanja, na katera v pravljicah ni zadovoljivih odgovorov ali pa otroka lastna izkušnja prepriča, da je pravljična razlaga drugačna od dejanskega stanja. Na terenu je bila izpostavljena naloga odraslih, da se otrokom pomaga z iskanjem odgovorov na različne načine in pri tem otroke vzpodbuja k iskanju odgovorov  v različnih virih. Tako pridobljena spoznanja jim bodo omogočala svobodo in ustvarjalnost pri spoznavanju sveta narave.

Kako na terenu opazovati – raziskovati obvodni živalski svet je bil prikazan s strokovnim gradivom: »Dvoživke bioindikator čistega okolja».

Po končanem terenskem delu so se udeleženci osvežili z vodo iz »Vidovega» izvira ob neposredni bližini kapelice Sv. Vida v bukovniškem gozdu, strokovni posvet pa zaključili z ogledom Ocean Orchids v Dobrovniku.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL