Odgovorno s hrano

Zeliščni vrt v Lučki

Dodano: 2013-05-28 09:11:55
Otroci v enoti Lučka smo aktivno urejali zeliščni vrt.

V okviru EKO projekta smo v Vrtcu Velenje, enoti Lučka, tudi v tem šolskem letu aktivno urejali naš zeliščni vrt. Skupaj z otroki smo izdelovali EKO lončke, raziskovali zemljo, sejali, presajali zelišča in skrbeli za naš zeliščni vrt. Izdelali smo:

  •  zeliščni spomin
  •  vodili zeliščni dnevnik (Dane Katalinič)
  •  izdelali smo dišeče mošnjičke za čutno pot
  •  herbarij

Od društva DOVES-FEE Slovenija ter od Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo dobili nekaj tradicionalnih in avtohtonih sort vrtnin, nekaj zelišč nam je podarilo tudi vrtnarstvo Šibanc. Vsem se iskreno zahvaljujemo.

V vrtcu Lučka se zavedamo, da je narava najlepše igrišče, da zelišča potrebujejo pridne roke, pravega vrtnarja, zato bomo še naprej razvijali pozitiven odnos do narave in vseh živih bitij.

 Milojka Kuhar

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL