Odgovorno s hrano

ZELIŠČARSKI VRTNARSKI DNEVNIK

Dodano: 2014-04-24 11:16:47
Sejemo zelišča za gredico.
"Vse, od najmanjše travice, najmanjšega žužka do najmogočnejšega drevesa je povezano z ljudmi tega planeta in materjo Zemljo, njenimi vetrovi, ognji in vodami." (Julia Doria) Katica Šmuc in Alenka Bezjak

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja (Kurikulum za vrtce).

V tem šolskem letu smo na igrišču vrtca dopolnili naš zeliščni vrtiček. Otroci so ob njem bogatili svojo radovednost, iskali nova spoznanja in si dopolnjevali že pridobljena znanja o zeliščih. Rastline so tipali, vonjali, opazovali in razvijali čutne zaznave. Zelišča so spoznavali v kulinariki in v okušanju različnih vrst čajev.

  • Otroci so sledili zgledom odraslega in se ob tem naučili spoštljivega odnosa do narave.
  • zelišča so opazovali z lupami in ugotavljali, da se med njimi skrivajo živalice, zelišča opremili z lesenimi deščicami z imenom zelišča, sami skrbeli za zalivanje....
  • izdelali in postavili zbiralnik vode.
  • spoznali posušena zelišča in jih uporabili za napitke.
  • Opremili smo "Zvončkovo hišico" z želišči, plakati - uredili zeliščni kotiček v hiški na našem igrišču.
  • Motivacija za nastajanje zeliščarskega vrtnarskega dnevnika je bila naša zeliščna greda. Otroci so vsak mesec v dnevnik narisali spremembe na gredi ter po skupnem dogovoru pripravili zapise ob opazovanju. Zeliščna greda je učilnica, ki vpliva na razvoj otroka in mu bogati nova znanja. Ob skupnem ustvarjanju sva žeželi otrokom  omogočiti poglobljen stik z naravo, čustveno in kulturno doživljanje okolja ter se dotakniti trajnostnega razvoja.

Vrtec Pobrežje Maribor enota Grinič
Otroci Modre igralnice z vzgojiteljicama
Katico Šmuc in Alenko Bezjak 

Ponosno vam pokažemo zeliščni vrt, za katerega skrbimo.
Napitek iz zelišč, ki so zrasla na vrtu.
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL