Odgovorno s hrano

NA INTERNAUTICI DVAJSETA PODELITEV MODRIH ZASTAV

Dodano: 2014-05-13 11:32:21
Društvo DOVES - FEE Slovenia je na sejmu Internautica, v sredo, 7. maja 2014 podelilo petnajst modrih zastav tistim kopališčem in marinam, ki so zadostili vsem strogim kriterijem za pridobitev in potrditev modre zastave.

Društvo DOVES – FEE Slovenia v Sloveniji izvaja mednarodno priznane in uveljavljene okoljsko-izobraževalne programe Ekošola, Modra zastava,  Mladi poročevalci, Zeleni Ključ in Znanje o gozdovih. Tudi letos je društvo DOVES-FEE SLOVENIA izvedlo tradicionalni okoljski dan in podelitev Modrih zastav za kopalno in turistično sezono 2014. 

V  letošnjem letu je v Sloveniji potekal dvajseti razpis za Modro zastavo, mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Modro zastavo pa lahko pridobijo marine in kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjijo skozi okoljski menedžment. Okoljski dan sejma Internautica je bil obeležen z svečano  20. podelitvijo Modrih zastav za leto 2014.

Podelitve modrih zastav so se udeležili tudi učenci OŠ Dušana Bordona Semedela Koper, ki so si ogledali razstavni prostor Društva DOVES- FEE Slovenija, kjer je nacionalni koordinator Modre Zastave mag. Boris Šušmak predstavil program. Na razstavnem prostoru bodo v času sejma Internautica na ogled izdelki otrok in učencev projekta »Po Kekčevih stopinjah do znanja« in predstavljenih nekaj prejetih člankov in fotografij projekta Mladi poročevalci za okolje, ki so poročali o prehrani, o zimski ujmi in žledu, ki je prizadel Slovenijo februarja 2014.

Učenke, učenci in mentorici  ekošole  so si ogledali razstavni prostor Društva DOVES – FEE Slovenia, kjer je nacionalni koordinator programa Modra Zastava, mag. Boris Šušmak predstavil pomen Modre zastave. Kopališče, na katerem vihra modra zastava,  pomeni, da ste na okolju prijaznem in zelo urejenem kopališču. Modra zastava je namreč okoljski znak in priznanje, ki ga vsako leto znova pridobijo samo tista kopališča in marine, ki zagotovijo izvajanje vseh kriterijev programa. Na teh kopališčih dajejo posebno pozornost rednemu preverjanju kakovosti kopalne vode, zagotavljanju čistoče, varnosti in prisotnosti reševalcev iz vode, skrbi za kopalce s posebnimi potrebami ter ozaveščanju gostov o varovanju naravnega okolja, kodeksa obnašanja in v občutljivih območjih v bližini kopališč in marin.

Sam program Modra zastava pozna tudi t.i. Individualno Modro zastavo, ki jo lahko pridobijo lastniki in uporabniki plovil s podpisom posebnega okoljskega kodeksa obnašanja.

Modra zastava v naravnem kopališču lahko plapola samo v času uradne kopalne sezone, ki je v Sloveniji od 1. junija do 15. septembra, za marine pa velja za celo leto (ker ne gre za koledarsko leto, je zanimivo to, da imajo Modre zastave za marine na zastavi dve letnici, npr. 2014/2015). V primeru, da se pojavijo pomanjkljivosti, in jih odgovorni na kopališču ne odpravijo, lahko modro zastavo izgubijo. Na nepravilnosti lahko opozorite tudi obiskovalci in o tem obvestijo Društvo DOVES – FEE SLOVENIA: info@drustvo-doves.si.

Modre zastave za leto 2014 plapolajo v naslednjih kopališčih: 
V Občini Piran:
1. Javno podjetje Okolje Piran, Centralna plaža Okolje Portorož (17. Modra zastava)
2. Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan (17. Modra zastava)
3. Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Naravno kopališče Meduza Portorož (6. Modra zastava)
4. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan (6. Modra zastava)
5. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Hotelov Metropol (2. Modra zastava)
6. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče St. Bernardin (2. Modra zastava)
7. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Vile Park Bernardin (2. Modra zastava)
8. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija (1. Modra zastava)

V Občini Izola:
9. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Simonov zaliv Izola (14. Modra zastava)

V Mestni občini Koper:
10. Rdeči križ Slovenije, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič (9. Modra zastava)

V Občini Radovljica:
11. ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer (14. Modra zastava)

Na Občini Bled:
12. Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (13. Modra zastava)

Dobitniki Modrih zastav 2014/2015 za marine pa so:
13. Marina Portorož d.d. (20. Modra zastava)
14. Porting d.o.o., Marina v Izoli (15. Modra zastava) in
15. Marina Bernardin, Hoteli Bernardin d.d. (2. Modra zastava).

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL